платформа електронної демократії
Вгору
Created with Sketch. Консультація
Про реорганізацію закладів охорони здоров’я шляхом приєднання КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов’янська» до КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська»
Created with Sketch.
11 серпня 2023
Час вийшов
Автор:
Відділ охорони здоров'я

Запрошуємо громадськість міста до обговорення питання реорганізації закладів охорони здоров’я шляхом приєднання КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов’янська» до КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська».

Попри складнощі, Міністерство охорони здоров’я, ставить задачу на майбутнє, не лише відбудовувати існуючі заклади, а й запустити новий інфраструктурний етап реформи системи охорони здоров’я.

Головною метою реформування системи охорони здоров’я є найбільш раціональне використання фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів, які є в наявності.

Нова мережа закладів формуватиметься відповідно до принципу госпітальних округів та поділятиметься на надкластерні, кластерні, загальні та центри первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема принцип кластеризації вже закладений у Плані розвитку та відновлення закладів охорони здоров’я Донеччини. Наближення менш складних послуг до пацієнта та концентрація високотехнологічних послуг для важчих випадків дозволить покращити надання медичної допомоги.

Враховуючи, що на території Слов’янської міської територіальної громади з урахуванням медичного обслуговування мешканців Святогірської міської територіальної громади, Черкаської об’єднаної територіальної громади, надання медичної допомоги за визначеними напрямами (офтальмологічний, травматологічний, отоларингологічний) мешканцям Лиманської міської територіальної громади, що базується на принципах транспортної доступності до закладів охорони здоров’я, кластерним закладом охорони здоров’я пропонується КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська», в якому організовано процес надання медичної допомоги другого рівня відповідно до мінімального (базового) переліку напрямів медичного обслуговування.

Однак, згідно законодавства України про охорону здоров'я, кластерний заклад охорони здоров’я повинен відповідати основним критеріям, таким, як
- фінансова спроможність — на заробітну плату лікарів повинно спрямовуватися не більше 85% коштів, з тих, що надходять до лікарні;
- потужна матеріально-технічна база;
- програма підтримки і розвитку закладу охорони здоров’я;
- територіальна доступність - заклад повинен бути розташований у адміністративному центрі громади;
- надання якісних медичних послуг.

На виконання вимог Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 року № 174 «Деякі питання організації спроможної мережі закладів охорони здоров’я», з метою приведення КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» у відповідність до зазначеним вище критеріям, а також з метою формування спроможної мережі для гарантованого своєчасного доступу населення Слов’янської територіальної громади до якісного медичного обслуговування; ефективного використання ресурсів системи охорони здоров’я та інвестицій для розвитку спроможної мережі, спрямованих на покращення доступу та якісної медичної та реабілітаційної допомоги, забезпечення фінансової стійкості закладів охорони здоров’я, що входять до спроможної мережі госпітального округу, забезпечення населення Слов’янської територіальної громади якісною спеціалізованою медичною допомогою в необхідних обсягах та з урахуванням наявного обсягу фінансових ресурсів, відділ охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації пропонує провести заходи з оптимізації закладів охорони здоров’я Слов’янської територіальної громади.

А саме, враховуючи, що КНП СМР «Міська лікарня №1 м. Слов’янська» надає спеціалізовану медичну допомогу другого рівня терапевтичного, хірургічного офтальмологічного профілю та консультативну медичну допомогу, які дублюються в КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська», з метою концентрації фінансових ресурсів, збереження кадрового потенціалу медичних працівників, організації надання якісної спеціалізованої медичної допомоги мешканцям Слов’янської міської територіальної громади, з урахуванням вимог діючого законодавства, вважаємо доцільним проведення оптимізації закладів охорони здоров’я шляхом приєднання юридичної особи комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Міська лікарня №1 м. Слов’янська» до юридичної особи комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» З метою збереження мережі закладів охорони здоров’я створити в структурі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» відокремлений структурний підрозділ у вигляді філії.

Проведення реорганізації лікувальних закладів міста надасть можливість більш раціонального та ефективного використання людських та фінансових ресурсів для виконання вимог щодо надання медичної допомоги згідно договорів з НСЗУ, зміцнити кадровими та матеріальними ресурсами підрозділи, які надають невідкладну медичну допомогу та виконати вимоги законодавства щодо реформування мережі закладів охорони здоров’я, так як подібна система є основою побудови госпітальних мереж у країнах ЄС.

Зауваження та пропозиції до питання, що обговорюється, приймаються відділом охорони здоров’я Слов’янської міської військової адміністрації у термін до 25.08.2023 року на електронну адресу zdrav@slavrada.gov.ua або щляхом розміщення коментаря на цій сторінці.

Ініціатор:
Слов'янська міська ВА
Created with Sketch. 86 переглядів
Created with Sketch. 0 коментарів
Created with Sketch. Додати коментар
РЕЗУЛЬТАТИ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Created with Sketch.
Скоро

В ході проведення електронного обговорення на Слов’янську міську військову адміністрацію надійшов лист колективу КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» (без підписів) з зауваженнями та пропозиціями щодо реформування системи охорони здоров’я міста.

Зауваження стосувались:
- фінансово-економічної неефективності та юридичної неможливості приєднання юридичної особи комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Міська лікарня №1 м. Слов’янська» до юридичної особи комунальне некомерційне підприємство Слов’янської міської ради «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська», із створенням в структурі КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» відокремленого структурного підрозділу у вигляді філії;
- ускладнень процедури укладання договорів с Національною службою охорони здоров’я;
- резерву коштів на видатки лікарень, які необхідно буде проводити у період реорганізації.

Окрім цього, колектив КНП СМР «Міська клінічна лікарня  м.Слов’янська» запропонував свій проект реформування системи охорони здоров’я міста, згідно якого КНП СМР «Міська лікарня № 1 м.Слов’янська» входить до складу КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» без створення відокремленого підрозділу (філії).

Зауваження та пропозиції колективу КНП СМР «Міська клінічна  лікарня м.Слов’янська» були розглянуті та відхилені з наступних підстав.

Головною метою реформування системи охорони здоров’я в Слов’янській міській територіальній громаді є найбільш раціональне використання фінансових, матеріальних та кадрових ресурсів, які є в наявності. А також, створення мережі комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, що буде відповідати новому інфраструктурному етапу реформи системи охорони здоров’я держави,  відповідно до принципу госпітальних округів.

Передбачаються зміни розмірів видатків на утримання адміністрації філії у порівнянні з витратами, що здійснюються на утримання адміністрації КНП, так як керівником філії може бути призначений заступник директора головного КНП або керівник структурного підрозділу філії (наприклад - завідувач консультативної поліклініки), тощо.

Згідно ст.49 Конституції України, ст.16 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII  - існуюча мережа державних та комунальних  закладів охорони здоров’я не може бути скорочена. Тому пропозиція - провести реформування системи охорони міста, згідно якого, КНП СМР «Міська лікарня №1 м. Слов’янська» входить до складу КНП СМР «Міська клінічна лікарня м. Слов’янська» без створення підрозділу (філії), суперечить зазначеним нормам законодавства.

Щодо взаємодії з НСЗУ, виникає потреба в підготовці пакету документів закладом охорони здоров’я, що реорганізується. Процедура контактування закладів охорони здоров’я починається у листопаді 2023 року, є певний проміжок часу для надання потрібного пакету документів до НСЗУ.

За результатами електронних консультацій з громадськістю з питання реорганізації закладів охорони здоров’я шляхом приєднання КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов’янська» до КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» отримано листа від колективу КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська»(без підписів) з зауваженнями та пропозиціями щодо реорганізації. За результатами розгляду – зауваження та пропозиції колективу КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська» відхилено та прийнято рішення про прийняття розпорядження начальника Слов’янської міської військової адміністрації «Про реорганізацію закладів охорони здоров’я шляхом приєднання КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов’янська» до КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов’янська».