платформа електронної демократії
Електронне Обговорення НПА
Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
Created with Sketch.
07 жовтня
Час вийшов
Автор:
Управління комунальної власності

Запрошуємо громадськість до обговорення та внесення пропозицій в проект рішення виконкому Слов’янської міської ради "Про затвердження Порядку подання та розгляду  заяв про включення об’єктів права комунальної  власності територіальної громади м.Слов’янська  до переліку об’єктів, що підлягають приватизації"

Ініціатор:
Слов'янська міська рада
Created with Sketch. 116 переглядів
2 правок
Переглянути правки
Проект нормативно-правового акту

Порядок
подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної
власності територіальної громади м.Слов'янська до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
2. Цей  Порядок  визначає  процедуру  подання  та  розгляду  заяв  про  включення об’єктів малої приватизації права комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська до переліку  об’єктів, що підлягають приватизації (далі – заява).
3. Заявниками можуть виступати потенційні покупці – фізичні  особи (громадяни  України, іноземні  громадяни)  або  юридичні  особи  (юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав).
4. Відповідальність за недостовірність наданої інформації та неповноту поданих документів покладається на заявника.

ІІ. Порядок подання та розгляду заяв органом приватизації

1.  Заява  заповнюється  державною  мовою  друкованими  літерами  за встановленою формою згідно з додатками 1 або 2 до  цього Порядку та  подаються потенційними покупцями до управління комунальної власності Слов’янської міської ради (далі - орган приватизації).
2. Право підпису заяв мають:
- від  юридичної особи –  керівник  юридичної особи  або уповноважена  ним особа (за наявності довіреності);
- від фізичної особи – особисто заявник або його представник (за наявності належним чином оформленої довіреності).
3. Заяви подаються у одному примірнику.
4. Датою  подання  заяв  є дата  їх  прийняття структурним підрозділом органу приватизації, до повноважень якого належить реєстрація вхідної кореспонденції.
Заява  та  подані  разом з  нею  документи  передаються до відповідного відділу органу приватизації, який є відповідальним виконавцем.
5. Орган приватизації, розглянувши заяву та додані до неї документи, має право повернути її заявнику з наступних причин:  
- заява складена у невідповідності зі встановленою формою;  
- відсутні, подані не в повному обсязі або оформлені неналежним чином документи, обов’язкове подання яких передбачено цим Порядком;
- уповноважений орган управління майном самостійно ініціював включення об’єкта щодо якого надійшла заява до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, що підлягають приватизації;
- в  заяві  або  в  документах,  що  подаються  разом  із  заявою,  містяться помарки, виправлення або помилки, які впливають на зміст заяви. Виправлення не допускаються.
 Після усунення недоліків заявник має право повторно подати заяву.

ІІІ. Включення об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська до переліку об’єктів приватизації, що підлягають приватизації

1. До заяви про включення об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Слов'янська до переліку об’єктів, що підлягають приватизації додаються:  
- для юридичних осіб – нерезидентів  – документ про реєстрацію  у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або  судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, легалізований згідно чинного законодавства України, перекладений українською мовою та завірений в установленому законодавством порядку;
- для фізичних  осіб  громадян  України  – копія  паспорта  громадянина України;
- для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу.
У разі, якщо заява підписана особою, уповноваженою керівником  юридичної особи, або представником фізичної особи, до заяви також  додається копія паспорта такої особи та довіреність.
Якщо документом, що посвідчує особу є паспорт з безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта  та паперового додатка до нього.
2. Орган приватизації після надходження заяви протягом 10 робочих днів надсилає лист балансоутримувачу об’єкта стосовно надання пропозицій щодо подальшого використання даного об’єкту, крім випадку, коли відповідна пропозиція вже надійшла від балансоутримувача цього об’єкту.
Лист органу приватизації балансоутримувач розглядає та надає свої пропозиції протягом 15 календарних днів з дати надходження листа від органу приватизації.
3.  Після надходження пропозицій від балансоутримувача орган  приватизації у 30-денний термін розглядає  подану заяву і додані до неї документи, готує проект рішення на розгляд Слов’янської міської ради  щодо включення об’єкта  до  переліку  об’єктів,  що  підлягають  приватизації, або вмотивовану відмову заявнику.
4.  Об’єкт вважається  включеним до переліку об’єктів приватизації з моменту прийняття відповідного рішення Слов’янською міською радою.
5. Орган приватизації після отримання рішення про включення об’єкта до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, що підлягають приватизації, письмово інформує про  прийняте  рішення  заявника та балансоутримувача об’єкта.

ІV. Відмова у включенні об’єктів до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

1. Відмова органами приватизації у включенні об’єктів до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, можлива у разі:
- коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;
- вмотивованої  пропозиції балансоутримувача щодо подальшого використання об’єкта;
- коли  об’єкт  вже  включено  до  переліку  об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Слов’янська, що підлягають приватизації.

Оцініть нормативно-правовий акт в цілому