платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
Про Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної громади
Created with Sketch.
06 березня 2023
Залишилось 16 днів
Автор:
Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами

Підставою для розробки проєкту рішення є: пункт 44 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності” (зі змінами).

Мета проєкту рішення: Визначення єдиних правил для розміщення та функціонування тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності, в тому числі літніх торговельних майданчиків біля закладів ресторанного господарства та пунктів одноразової торгівлі (послуг) на території Луцької міської територіальної громади шляхом вдосконалення існуючих правил для розміщення та функціонування тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території міста Луцька та поширення їх дії на приєднані території.

Показати все
Ініціатор:
Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами
Created with Sketch. 13 переглядів
0 правок
Переглянути правки
Проект нормативно-правового акту

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
_________________ №__________

ПРАВИЛА
розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної громади
1. Загальні положення
1.1. Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської
територіальної громади (далі – Правила) розроблені згідно з Цивільним
кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про
регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів»,
Земельним Кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України
від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування
ними та охорони», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності» зі змінами, з врахуванням рішення виконавчого
комітету від 22.04.2021 № 327-1 «Про концепцію зовнішнього архітектурного
вигляду тимчасових споруд та зупинок громадського транспорту» та рішення
міської ради від 22.02.2023 № 41/96 «Про тимчасове користування окремими
елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових
споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Луцької
міської територіальної громади».
1.2. Ці Правила визначають механізм розміщення та функціонування
тимчасових споруд торговельного, побутового та соціально-культурного
призначення для провадження підприємницької діяльності (далі – ТС), літніх
торговельних майданчиків на території Луцької міської територіальної
громади, на землях комунальної власності, на власних земельних ділянках або
земельних ділянках, наданих в користування.
1.3. Терміни у цих Правилах застосовуються у такому значенні:
замовник – суб’єкт господарювання, який реалізує право розмістити ТС
на території Луцької міської територіальної громади на підставі паспорта
прив’язки ТС;
схема розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності – схема розміщення ТС на території Луцької міської територіальної
громади або її частини, яка затверджена рішенням виконавчого комітету
міської ради;
схема розміщення ТС – графічні матеріали, виконані на топографогеодезичній основі М 1:500 (термін давності не більше одного року) суб’єктом
2
господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має
кваліфікаційний сертифікат, або архітектором, який має відповідний
кваліфікаційний сертифікат, які відображають розміщення ТС із прив’язкою
до місцевості (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), планувальними
обмеженнями та зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення
прилеглої території (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування
дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо);
Договір – Договір на право тимчасового користування окремими
елементами благоустрою комунальної власності для розміщення ТС з метою
провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської
територіальної громади;
елементи благоустрою – об’єкти, визначені Законом України «Про
благоустрій населених пунктів»;
архітектурний тип ТС (далі – архітип) – зовнішній архітектурний вигляд
ТС. При розташуванні ТС відповідно до схем розміщення застосовуються
типові ТС;
тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності – 
одноповерхова споруда до 30 кв.м, що виготовляється з конструкцій з
урахуванням основних вимог до будівель, споруд і встановлюється тимчасово,
без улаштування фундаменту і не перевищує за висотою 4 метрів;
пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для
тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне
обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний
автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої
підприємницької діяльності;
літній торговельний майданчик – торговельний майданчик поруч із
закладом ресторанного господарства або розміщений на відкритій місцевості,
який не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей,
тимчасовий, збірно-розбірний, що виготовляється з полегшених конструкцій,
або на якому може бути розміщене тільки торговельне обладнання та який
встановлюється без влаштування фундаментів;
холодильне та інше обладнання – обладнання, що розміщується поряд з
ТС, необхідне для забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог
санітарних норм, та має бути передбачено схемою розміщення ТС, при цьому
загальна площа, що займає таке обладнання, не може перевищувати 25 % 
площі цієї ТС;
паспорт прив’язки ТС – комплект документів із зазначенням реквізитів
замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові, місцезнаходження
ТС/контактна інформація) та напряму підприємницької діяльності, схеми
розміщення ТС з благоустроєм прилеглої території на топографо-геодезичній
основі М 1:500 (термін давності не більше одного року з моменту звернення),
ескізи фасадів ТС у кольорі М1:50, технічні умови щодо інженерного
забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних
мереж, зовнішній архітектурний вигляд ТС;
3
паспорт прив’язки пересувної ТС – комплект документів із зазначенням
реквізитів замовника (найменування/прізвище, ім’я та по батькові,
місцезнаходження ТС/контактна інформація) та напряму підприємницької
діяльності, схеми розміщення ТС з благоустроєм прилеглої території,
зовнішній архітектурний вигляд ТС;
паспорт прив’язки літнього торговельного майданчика – комплект
документів із зазначенням реквізитів замовника (найменування/прізвище, ім’я
та по батькові, місцезнаходження ТС/контактна інформація) та напряму
підприємницької діяльності, схеми розміщення ТС з благоустроєм прилеглої
території на топографо-геодезичній основі М 1:500 (термін давності не більше
одного року з моменту звернення), ескізи фасадів ТС у кольорі М1:50, технічні
умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у
балансоутримувача відповідних мереж.
1.4. Розміщення ТС у межах ринків, інших торговельних об’єктів
визначається планувальною документацією їх території або проєктною
документацією їх споруд.
2. Вимоги до розміщення та функціонування ТС
2.1. Розміщення ТС для провадження підприємницької діяльності
здійснюється замовником відповідно до паспорта прив’язки ТС та схеми
розміщення ТС на території Луцької міської територіальної громади або її
частини.
Місце встановлення ТС повинно відповідати схемі розміщення ТС на
території Луцької міської територіальної громади або її частини, затвердженої
рішенням виконавчого комітету міської ради, адресі, вказаній у паспорті
прив’язки, графічнім матеріалам схеми розміщення ТС.
2.2. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні обмеження,
передбачені будівельними нормами.
2.3. Для розміщення ТС використовуються проєкти з затвердженими
відповідно до рішення Луцької міської ради архітипами.
2.4. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності здійснюється у межах історичного ареалу – за погодженням з
уповноваженим органом охорони культурної спадщини.
2.5. ТС розміщуються враховуючи постанову Кабінету Міністрів України
від 30.03.1994 № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування
ними та охорони».
2.6. Розміщення ТС забороняється безпосередньо біля фасадів
адміністративних і культових будівель, біля пам’ятників, скульптурних та
інших елементів оздоблення будинків.
2.7. Під час розміщення ТС не допускається пошкодження або знищення
зелених насаджень (окрім несформованої чагарникової та трав’яної
рослинності).
4
2.8. Підключення ТС до інженерних мереж повинне здійснюватися з
дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і
гарантувати безпеку користувачів дорожніх об’єктів.
3. Порядок розміщення ТС
3.1. Розміщення ТС здійснюється відповідно до схем розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,
затверджених рішенням виконавчого комітету.
3.2. Суб’єкт господарювання (замовник), який має намір розміщувати ТС,
звертається до відповідного виконавчого органу Луцької міської ради із:
заявою встановленого зразка про можливість розміщення/продовження
розміщення ТС з вказаними реквізитами замовника (найменування/прізвище,
ім’я та по батькові/місцезнаходження ТС/контактна інформація), напрямом
підприємницької діяльності та періодом розміщення і функціонування ТС;
топографо-геодезичною зйомкою М 1:500 місця розміщення ТС,
виконаною спеціалізованою організацією/суб’єктом господарювання/з
наявним відповідним сертифікатом на виконання топографо-геодезичних
робіт, перевіреною та внесеною в електронну карту міста уповноваженим
органом з питань містобудування та архітектури Луцької міської ради
(терміном не більше ніж 1 рік з дати звернення);
графічною схемою розміщення ТС, виконаною у довільній формі, в тому
числі з кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості та вказаними
розмірами ТС, площею по зовнішньому контуру ТС (для нових ТС, та у разі
зміни площі та/або архітипу ТС), або копією паспорта прив’язки (у випадку
продовження паспорта прив’язки ТС без змін);
витягом з протоколу аукціону на оформлення права на користування
окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення
тимчасової споруди на території Луцької міської територіальної громади;
копіями правовстановлюючих документів на землю (за наявності) (право
власності, право постійного користування, договір оренди/суборенди/крім
договорів, укладених з Луцькою міською територіальною громадою);
кольоровим фото ТС з прилеглою територією для благоустрою (для
суб’єктів господарювання існуючих (встановлених у попередні періоди) ТС,
які звертаються для отримання послуги повторно, в разі пропозиції
розміщення нової ТС – панорамним кольоровим фото місця розташування ТС
з комп’ютерним макетом ТС та благоустроєм прилеглої території на фоні
оточуючої забудови (об’ємне зображення в комп’ютерній графіці).
Подання пакету документів здійснюється особисто замовником або його
довіреною особою
3.3. Відповідність намірів щодо місця розташування ТС містобудівній
документації, будівельним нормам визначає уповноважений орган з питань
містобудування та архітектури Луцької міської ради протягом десяти робочих
днів з дня реєстрації зазначеної заяви.
3.4. Про відповідність намірів щодо місця розташування ТС
містобудівній документації, будівельним нормам замовник повідомляється
5
уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури Луцької
міської ради письмово протягом десяти робочих днів з дня отримання
відповідного комплекту документів шляхом наданням Висновку про
відповідність намірів щодо місця розташування ТС, або замовнику надається
аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.
Висновок про відповідність намірів щодо місця розташування ТС
додатково візують керівники або уповноважені особи структурних підрозділів
Луцької міської ради з питань: містобудування та архітектури, земельних
ресурсів, екології, економічної політики, юридичних питань, муніципальної
варти.
3.5. За умови позитивного Висновку про відповідність намірів щодо місця
розташування ТС уповноважений орган з питань містобудування та
архітектури Луцької міської ради отримує від відповідних виконавчих
органів Луцької міської ради та/або державних органів інформацію стосовно
наявності державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особипідприємця з відповідними видами діяльності та, в разі необхідності, 
інформацію щодо статусу земельної ділянки, відсутності заборгованості з
платежів за користування землею (територією, окремими елементами
благоустрою) місця розміщення ТС.
3.6. На підставі поданих документів та наявності позитивного
Висновку про відповідність намірів щодо місця розташування ТС, 
уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Луцької міської
ради готує проєкт рішення виконавчого комітету міської ради щодо
погодження розміщення/продовження розміщення та функціонування ТС, 
зазначаючи у пояснювальній записці до рішення виконавчого комітету про
погодження відповідними керівниками або уповноваженими особами
структурних підрозділів Луцької міської ради.
3.7. В разі ухвалення рішення виконавчим комітетом міської ради щодо
погодження або відмови у розміщенні ТС у п’ятиденний термін
уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Луцької міської
ради інформує про прийняте рішення заявника.
3.8. Оформлення/продовження паспорта прив’язки ТС.
3.8.1. Для оформлення паспорта прив’язки замовник звертається не
пізніше 20 днів після ухвалення рішення до уповноваженого органу з питань
містобудування та архітектури Луцької міської ради із додатковою заявою
щодо оформлення паспорта прив’язки ТС та заявою до відділу управління
майном міської комунальної власності Луцької міської ради щодо оформлення
Договору на право тимчасового користування окремими елементами
благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з
метою провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської
територіальної громади (далі – Договір), до якої додає:
схему розміщення ТС – графічні матеріали, виконані на топографогеодезичній основі М 1:500 (термін давності не більше одного року) суб’єктом
господарювання, який має у своєму складі архітектора, що має
кваліфікаційний сертифікат, або архітектором, який має відповідний
6
кваліфікаційний сертифікат, які відображають розміщення ТС із прив’язкою
до місцевості (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), планувальними
обмеженнями та зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення
прилеглої території (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування
дорожнього покриття або мощення фігурними елементами тощо), відповідно
до додатку 1 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності»;
ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для нових ТС та у разі зміни
зовнішнього вигляду ТС), які виготовляє суб'єкт господарювання, який має у
своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат, або архітектор,
який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1 до наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності»), або фото в реальному часі в разі продовження розміщення ТС без
змін;
технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані
замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.
3.8.2. Для продовження паспорта прив’язки ТС суб’єкт господарювання
надає оригінал паспорта прив’язки ТС.
3.9. Зазначені документи в п. 3 замовником отримуються самостійно.
3.10. Подання пакету документів для отримання паспорта прив’язки ТС
здійснюється особисто замовником або його довіреною особою.
3.11. Паспорт прив’язки ТС оформляється уповноваженим органом з
питань містобудування та архітектури Луцької міської ради в термін до десяти
робочих днів та передається до відділу управління майном міської
комунальної власності Луцької міської ради для укладання Договору.
3.12. У разі зміни архітипу ТС паспорт прив’язки ТС продовжується на
загальних підставах відповідно до цих Правил.
3.13. Уповноважений орган з питань містобудування та архітектури
Луцької міської ради веде реєстр паспортів прив’язки ТС.
3.14. Паспорт прив’язки не надається (не продовжується) за умов:
подання неповного пакету документів;
подання недостовірних відомостей;
не укладання договору на прибирання території та вивіз сміття;
Не укладання Договору на право тимчасового користування окремими
елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових
споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території Луцької
міської територіальної громади протягом 20 днів є підставою для скасування
рішення виконавчого комітету міської ради.
3.15. Після отримання паспорта прив’язки ТС та укладення Договору на
право тимчасового користування окремими елементами благоустрою
комунальної власності для розміщення тимчасових споруд з метою
7
провадження підприємницької діяльності на території Луцької міської
територіальної громади, замовник звертається в департамент муніципальної
варти Луцької міської ради для отримання дозволу (ордеру) на роботи з
благоустрою відповідно до Правил благоустрою міста Луцька.
3.16. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив’язки
ТС за умови укладання Договору на право тимчасового користування
окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення
тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на
території Луцької міської територіальної громади, (крім ТС розміщених на
власних та орендованих земельних ділянках) та отримання дозволу (ордеру) в
департаменті муніципальної варти Луцької міської ради на роботи з
благоустрою.
3.17. Відхилення від паспорта прив’язки ТС не допускається.
3.18. Відновлення благоустрою замовником є обов’язковим.
3.19. У разі анулювання паспорта прив’язки або закінчення його строку
дії ТС підлягає демонтажу.
3.20. Після розміщення ТС замовник подає до уповноваженого органу з
питань містобудування та архітектури Луцької міської ради письмову заяву за
формою, наведеною у додатку 2 наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 
№ 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності», у якій зазначає, що він виконав
вимоги паспорта прив'язки ТС.
3.21. Паспорт прив'язки ТС виготовляється у двох примірниках. Один
примірник зберігається у замовника ТС, другий – в уповноваженому органі з
питань містобудування та архітектури Луцької міської ради.
3.22. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний
вигляд, він звертається до уповноваженого органу з питань містобудування та
архітектури Луцької міської ради з письмовою заявою щодо внесення змін до
паспорта прив'язки ТС у частині ескізів фасадів. Орган з питань
містобудування та архітектури розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж
десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих
заперечень керівник (заступник) органу з питань містобудування та
архітектури візує нові ескізи фасадів ТС.
3.23. Дія паспорта прив'язки ТС призупиняється за таких умов:
3.23.1. Необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній
ділянці, на якій розміщена ТС, – з обов'язковим попередженням власника ТС
за 1 місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;
3.23.2. Необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній
ділянці, на якій розміщена ТС, – без попередження.
4. Порядок встановлення літніх торговельних
майданчиків біля закладів ресторанного господарства
4.1. Суб’єкт господарювання (замовник), який має намір встановити
літній торговельний майданчик біля закладу ресторанного господарства,
8
звертається до уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури
Луцької міської ради з:
заявою встановленого зразка про можливість розміщення/продовження
розміщення літнього торговельного майданчика біля закладу ресторанного
господарства; з вказаними реквізитами замовника (найменування/прізвище,
ім’я та по батькові/місцезнаходження ТС/контактна інформація), напрямом
підприємницької діяльності та періодом розміщення і функціонування ТС;
правовстановлюючими документ на заклад ресторанного господарства;
копіями правовстановлюючих документів на землю (за наявності): право
власності, право постійного користування, договір оренди/суборенди/крім
договорів укладених з Луцькою міською територіальною громадою;
топографо-геодезичною зйомкою М 1:500 місця розміщення ТС,
виконаною спеціалізованою організацією/суб’єктом господарювання/з
наявним відповідним сертифікатом на виконання топографо-геодезичних
робіт, перевіреною та внесеною в електронну карту міста уповноваженим
органом з питань містобудування та архітектури Луцької міської ради
(терміном не більше ніж 1 рік з дати звернення);
графічними матеріалами із зазначенням місця розташування, виконані
замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 
(термін давності не більше одного року з дати звернення), кресленнями
контурів літнього торговельного майданчика з прив’язкою до місцевості та
вказаними розмірами, площею по зовнішньому контуру літнього
торговельного майданчика (для нових) або копією паспорта прив’язки (у
випадку продовження паспорта прив’язки без змін);
кольоровим фото літнього торговельного майданчика з прилеглою
територією для благоустрою (для суб’єктів господарювання існуючих
(встановлених у попередні періоди) літніх майданчиків, які звертаються для
отримання послуги повторно, в разі пропозиції розміщення нового літнього
торговельного майданчика – панорамним кольоровим фото місця
розташування ТС з комп’ютерним макетом ТС та благоустроєм прилеглої
території на фоні оточуючої забудови (об’ємне зображення в комп’ютерній
графіці).
4.2. Порядок встановлення літнього торговельного майданчика біля
закладу ресторанного господарства здійснюється відповідно до п.п. 3.3–3.22 
цього Порядку.
5.Обов’язки суб’єкта підприємницької діяльності
5.1. Постійно утримувати визначену паспортом прив’язки ТС територію
благоустрою в належному санітарному стані.
5.2. Біля тимчасової споруди, торгівельного обладнання встановити урни
для сміття, оздобити майданчик квітковими композиціями, облаштувати
освітлення.
5.3. Підтримувати належний естетичний та експлуатаційний стан ТС та
відповідного технологічного обладнання, яке використовується разом із ТС.
9
5.4. Дотримуватися вимог щодо технологічної безпеки функціонування,
безпечної експлуатації ТС та холодильного обладнання, протипожежних,
санітарних вимог та вимог техніки безпеки. 
5.5. Дотримуватись вимог законодавства про мову та рекламу,
використовувати ліцензійну музичну продукцію.
5.6. Виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на
необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарнотехнічного стану ТС або прилеглої території.
5.7. Своєчасно та в повному обсязі вносити плату за відповідними
договорами.
5.8. Не використовувати сонцезахисних елементів з логотипами торгових
марок, елементів літніх майданчиків (крісел, столів), виготовлених із
синтетичних матеріалів, торгових наметів закритого типу.
6. Припинення дії погодження розміщення та функціонування ТС
6.1. Припинення дії погодження розміщення та функціонування ТС,
Договору та/або анулювання паспорта прив’язки ТС здійснюється відповідно
до рішення виконавчого комітету міської ради, підготовленого
уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури Луцької
міської ради.
6.2. Припинення дії погодження розміщення ТС, Договору та
анулювання паспорта прив’язки ТС проводиться за таких умов:
6.2.1. Письмової заяви суб'єкта господарювання (взаємної згоди
сторін).
6.2.2. Недотримання вимог паспорта прив'язки ТС при її встановленні.
6.2.3. Не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта
прив'язки ТС.
6.2.4. Припинення державної реєстрації підприємницької діяльності
суб'єкта господарювання.
6.2.5. Використання наданих у користування елементів благоустрою не за
призначенням, їх неналежний санітарний стан або порушення Правил
благоустрою міста Луцька.
6.2.6. Невиконання умов Договору на право тимчасового користування
окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення
тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на
території Луцької міської територіальної громади.
6.2.7. Наявність заборгованості з оплати за Договором на право
тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної
власності для розміщення тимчасових споруд з метою провадження
підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної
громади, що рівна або перевищує одномісячний розмір плати.
6.2.8. Неналежний експлуатаційний стан ТС та відповідного
технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.
10
6.2.9. Суб’єкт господарювання не оформив паспорт прив’язки ТС
протягом одного місяця після прийняття відповідного рішення виконавчого
комітету міської ради.
6.3. Про припинення дії погодження розміщення та функціонування ТС
уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Луцької міської
ради інформує суб’єкта господарювання, департамент муніципальної варти
та відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської
ради.
6.4. У разі, якщо ТС перешкоджає проведенню реконструкції або
ремонту існуючих інженерних мереж, вулиці, дороги, будівель і споруд, а
термін дії погодження розміщення та функціонування ТС не завершився, 
тимчасова споруда переноситься в інше місце до завершення терміну дії
погодження розміщення та функціонування ТС.
6.5. Суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 30 днів до закінчення
терміну дії паспорта прив’язки ТС та Договору звертається для
продовження терміну розміщення ТС на загальних підставах у порядку, 
передбаченому в цих Правилах, за умови належного виконання умов
Договору.
6.6. При зміні суб’єкта господарської діяльності ТС оформлення
документації здійснюється на загальних підставах у порядку, передбаченому
цими Правилами.
7. Погодження розміщення ТС для пунктів одноразової торгівлі
(послуг)
7.1. Розміщення ТС для пунктів одноразової торгівлі (надання послуг)
здійснюється на підставі погодження департаменту економічної політики
Луцької міської ради та Договору.
7.2. Для отримання погодження розміщення ТС суб'єкт господарювання
звертається в департамент економічної політики Луцької міської ради за п’ять
робочих днів до початку здійснення діяльності (через Центр надання
адміністративних послуг в місті Луцьку) з такими документами:
7.2.1. Заява щодо надання погодження розміщення тимчасової споруди
для пунктів одноразової торгівлі (послуг) (заява встановленого зразка).
7.2.2. Заява щодо укладання договору на право тимчасового
користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для
розміщення тимчасових споруд з метою провадження підприємницької
діяльності (заява встановленого зразка).
7.2.3. Правовстановлюючий документ на землю (право власності, право
постійного користування, договір оренди/суборенди) та/або письмове
погодження власника (користувача) земельної ділянки (за наявності), (оригінал
та копія).
7.2.4. Договір на виконання робіт з прибирання території та документ, що
засвідчує оплату, виключно для пунктів продажу хвойних дерев (оригінали та
копії).
11
7.2.5. Ветеринарна довідка, що засвідчує епізоотичне благополуччя, 
дослідження тварини на субклінічний мастит (уміст соматичних клітин), 
(проводиться один раз в місяць), щеплення проти сибірки, дослідження на
туберкульоз, лейкоз, бруцельоз та інші захворювання, передбачені
законодавством про ветеринарну медицину (проводиться один раз в рік), 
виключно для пунктів продажу молока (оригінал та копія).
7.2.6. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки та довідка про наявність
бджолосімей, виключно для торгівлі медом та медовою продукцією (оригінали
та копії).
7.2.7. Кольорова фотокартка або комп’ютерний макет:
пункту з прив’язкою до місця торгівлі (надання послуги) на фоні
оточуючої забудови;
або
місця розташування тимчасової споруди на фоні оточуючої забудови;
пункту торгівлі (надання послуг).
7.2.8. Довіреність (доручення) з посвідченням особи – при поданні
документів уповноваженою особою суб’єкта господарювання (оригінал та
копія).
7.3. Подання пакету документів здійснюється особисто замовником або
його довіреною особою.
7.4. Погодження оформляється відділом розвитку підприємництва та
торгівлі департаменту економічної політики Луцької міської ради в термін до
п’яти робочих днів та передається у відділ управління майном міської
комунальної власності Луцької міської ради.
8. Підстави та порядок демонтажу ТС
8.1. У разі припинення (анулювання) дії погодження, паспорта прив'язки
та Договору, ТС підлягає демонтажу. Демонтаж ТС здійснюється суб'єктом
господарської діяльності або за його рахунок.
8.2. У разі розміщення ТС всупереч чинним Правилам така споруда
вважається самовільно встановленою.
8.3. Демонтажу підлягають:
8.3.1. Самовільно встановлені ТС.
8.3.2. ТС, на які закінчився термін дії паспорту прив’язки.
8.3.3. ТС, на демонтаж яких є відповідне рішення суду (такі ТС
підлягають демонтажу без рішення виконавчого комітету міської ради).
8.3.4. ТС, на демонтаж яких є відповідне рішення виконавчого
комітету міської ради.
8.4. У разі припинення (анулювання) дії погодження, паспорта прив'язки
та Договору, або набрання чинності рішення суду, суб'єкт господарської
діяльності зобов'язаний демонтувати ТС протягом 10 календарних днів з дня
настання відповідної події (якщо інше не передбачено рішенням суду або
рішенням виконавчого комітету міської ради).
8.5. Демонтаж самовільно розміщених ТС, які не демонтовані суб’єктами
господарської діяльності, за наявності підстав для демонтажу, здійснюється
12
відповідно до Правил благоустрою міста Луцька, затверджених рішенням
Луцької міської ради.
9. Прикінцеві положення
9.1. Забороняється самовільне розміщення ТС та розміщення ТС без
оформлення паспорта прив’язки.
9.2. Розміщення нових ТС на місці демонтованих здійснюється у порядку,
передбаченому цими Правилами.
9.3. Забороняється торгівля за межами літнього торгового майданчика.
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Оцініть нормативно-правовий акт в цілому