платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
Програма матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування Ємільчинської територіальної громади, формувань територіальної оборони та підрозділів Збройних Сил України на території Ємільчинської громади в умовах воєнного стану на 2024-2026 рік
Created with Sketch.
10 травня 2024
Час вийшов
Автор:
Ємільчинська селищна рада

 

Інформаційне  повідомлення про проведення громадського обговорення у формі  електронної консультації

 

            Громадське  обговорення  у  формі  електронної  консультації  проєкту "Програми  матеріально-технічного  забезпечення  добровольчого  формування  Ємільчинської  територіальної  громади,  формувань  територіальної  оборони  та  підрозділів  Збройних Сил України на території Ємільчинської громади в умовах воєнного стану на 2024-2026 рік “ проводиться у відповідності до рішення  виконавчого  комітету  Ємільчинської  селищної  ради  від  14.12.2022  року  №162  “Про  затвердження Положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань,  віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування в Ємільчинській  територіальній громаді“. 

 

           Організатор обговорення: Посадова особа відповідальна за цивільний захист Ємільчинської селищної ради

 

            Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної  консультації  оприлюднюється  на  офіційному  веб-сайті  Ємільчинської  селищної  ради  в  розділі «Новини»    та в  розділі «Громадська участь»

 

Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського  обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське  обговорення: 

Посадова особа відповідальна за цивільнй захист Ємільчинської селищної ради  (селище  Ємільчине,  вул.Соборна,  18А,   електронна пошта ns@emrada.gov.ua , тел.0674768365).

 

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:

 

  • строк  проведення  громадського  обговорення  -  10  днів  з  дати  опублікування  цього  інформаційного  повідомлення  про  проведення  громадського  обговорення  на  офіційному  веб-сайті Ємільчинської селищної ради; 
  • Посадова особа відповідальна за цивільний захист протягом 3 робочих днів після закінчення  строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт; 
  • звіт про результати проведення громадського обговорення у формі електронної  консультації  оприлюднюються  на  офіційному  вебсайті  Ємільчинської  селищної  ради  у  розділі  “Діяльність  –  Громадська  участь”      протягом  3   робочих днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень). 
Ініціатор:
Посадова особа відповідальна за цивільний захист
Created with Sketch. 56 переглядів
0 правок
Переглянути правки
Категорії
безпека
Проект нормативно-правового акту

ПРОЄКТ

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОВОЛЬЧОГО ФОРМУВАННЯ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ФОРМУВАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ  СИЛ УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ НА 2024-2026 РОКИ 

(ДАЛІ – ПРОГРАМА)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Посадова особа відповідальна за цивільний захист

2.

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження селищного голови від 04.04.2024р.  № 23

Про розроблення Програми матеріально-технічного забезпечення добровольчого формування Ємільчинської територіальної громади та підтримки підрозділів Збройних сил України і формувань територіальної оборони в умовах воєнного стану на 2024-2026 роки

3.

Розробник Програми

Посадова особа відповідальна за цивільний захист

4

Відповідальний виконавець Програми

 Посадова особа відповідальна за цивільний захист

5.

Виконавці Програми

 Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ освіти, молоді та спорту, фінансовий відділ селищної ради

6.

Термін реалізації

Програми

2024-2026 роки

7.

Мета Програми

Метою Програми є ефективне виконання добровольчим формуванням територіальної  оборони на території Ємільчинської громади заходів щодо охорони важливих стратегічних  об’єктів   і   комунікацій,   органів   місцевого   самоврядування,   боротьби   з   диверсійними  збройними формуваннями, для надання допомоги у  захисті населення, територій,  навколишнього  природного  середовища  та  майна  в  умовах  агресії  російської  федерації  стосовно України. 

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема: - коштів бюджету Ємільчинської громади;

- інші джерела

Бюджетні кошти Ємільчинської територіальної громади

 

5175,7 тис. грн

 

5175,7 тис. грн

9.

Очікуваний результат

Реалізація заходів Програми дозволить забезпечити:

- умови для надійного функціонування органів місцевого самоврядування,  важливих об’єктів інфраструктури Ємільчинської громади;  

- надання допомоги населенню, яке постраждало в ході  бойових дій; 

-  підтримання  правового  режиму  воєнного  стану,  посилення  охорони  громадської  безпеки та порядку

 

10

Ключові показники ефективності

- рівень готовності підрозділів теріторіальної оборони до охорони важливих стратегічних  об’єктів   і   комунікацій,   органів   місцевого   самоврядування,   боротьби   з   диверсійними  збройними формуваннями.

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма  

    Територіальна оборона України – це система загальнодержавних, воєнних і спеціальних 

заходів, що здійснюються у мирний час та в особливий період з метою протидії воєнним  загрозам, а також для надання допомоги  у  захисті населення, територій, навколишнього  природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

У зв’язку з військовою агресією російської федерації стосовно України є потреба у 
вжитті додаткових заходів для охорони у Ємільчинській територіальній громаді важливих   об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів  військового управління, забезпечення публічної безпеки.  

З урахуванням зазначеного є гостра потреба у матеріально-технічному забезпечення добровільного формування  територіальної оборони, створеного у Ємільчинській селищній територіальній громаді, підрозділів теріторіальної оборони, військових формувань сил оборони України

3. МЕТА ПРОГРАМИ

     Мета Програми – забезпечення належних умов для якісного та ефективного виконання добровольчим  формуванням  територіальної  громади  на  території  Ємільчинської  громади  заходів  щодо  охорони  важливих  стратегічних  об’єктів  і  комунікацій,  органів  місцевого  самоврядування, боротьби з диверсійними збройними формуваннями,  надання допомоги у  захисті населення, територій, навколишнього природного середовища і майна в умовах агресії  російської  федерації  стосовно  України  та  надання  матеріальної  та  фінансової  допомоги  військовим частинам Збройних сил України і підрозділам територіальної оборони.

 

4. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Першочерговими завданнями Програми є:

  • забезпечення умов для надійного функціонування органів місцевого самоврядування,важливих об’єктів інфраструктури Ємільчинської громади;  
  • підготовка  добровольчого  формування  до  боротьби  з  диверсійно-розвідувальнимисилами,  іншими  озброєними  формуваннями  агресора,  антидержавними  формуваннями  та  мародерами, надання допомоги населенню, яке постраждало від бойових дій;
  • підтримання  правового  режиму  воєнного  стану,  посилення  охорони  громадської  безпеки та порядку, захист населення;
  • підтримка належного рівня боєздатності підрозділів Збройних сил України і формувань  територіальної оборони.
  • матеріально-технічне забезпечення мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізації;
  • забезпечення  заходів цивільного захисту на території громади.   

 

                                       ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

№ з/п

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн

Очікуваний результат

2024 рік

2025 рік

2026 рік

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Матеріально-технічне забезпечення добровільчого формування теріторіальної громади

1.1 Зкупівля засобів індивідуального та колективного захисту,засобів зв'язку

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

96

100,8

114,4

311,2

Підвищення готовності до виконання завдань добровільного формування

 

1.2 Замовлення  автотранспортни х перевезень,  придбання  пально- мастильних  матеріалів для  автотранспорту 

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

10

10

5

25

1.3 Придбання шанцевого інстументу, матеріалів для облаштування вогневих позицій

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

9

10,5

12

31,5

1.4 Проведення  медичних оглядів  членів  добровольчого  формування. 

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

25

25

25

75

2.

Матеріально-технічне забезпечення підрозділів теріторіальної громади

Надання   фінансової та  матеріальної  допомоги на  зміцнення  матеріально- технічної бази  військових  частин Збройних  сил України,  підрозділів  територіальної  оборони

2.1 Придбання  спеціальних  засобів зв’язку та  спостереження

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

130

130

130

390

Підвищення готовності до виконання завдань військових формувань сил оборони України

2.2 Закупівля засобів індивідуального та колективного захисту

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

50

50

50

150

2.3 Придбання  колективних  та особистих  медичних 
аптечок 

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

312

336

360

1008

2.4 Придбання  автотранспортних  засобів,  автозапчастин та  паливно- мастильних  матеріалів

2024-2026

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

150

150

150

450

2.5 Придбання будівельних матеріалів та  виконання  ремонтно- будівельних робіт

2024-2028

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Бюджет селищної ради

40

40

40

120

2.6 Надання  відповідної  
субвенції з  бюджету  Ємільчинської  селищної  територіальної  громади  державному 
бюджету для  військових частин   на виконання  заходів визначених  законодавством

2024-2028

Фінансовий відділ селищної ради

Бюджет селищної ради

500

500

500

2500

3.

Матеріально- технічне 

забезпечення  мобілізаційної  підготовки та  заходів з  мобілізації 

3.1 Придбання  паливно- мастильних  матеріалів

2024-2026

Відділ освіти, молоді та спорту

Бюджет селищної ради

20

20

20

60

 Своєчасне виконання завдання по доставці мобілізаційних ресурсів

3.2 Організація автотранспортних перевезень, для РТЦК та СП 

2024-2026

Відділ освіти, молоді та спорту

Бюджет селищної ради

15

15

15

45

 

1364

1395,3

1430,4

5175,7

 

                                                       

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ

№ з/п

Назва

показника

одиниця виміру

Вихідні

дані на

початок

дії

програми

Роки виконання програми

2024

2025

2026

I. Показники затрат

 

Обсяг видатків для  закупівлі засобів індивідуального та колективного захисту,засобів зв'язку.

грн.

 

276,0

280,8

294,4

 

Обсяг видатків для замовлення  автотранспортни х перевезень,  придбання  пально- мастильних  матеріалів для  автотранспорту 

грн

 

160,0

160,0

155,0

 

Обсяг видатків для  придбання шанцевого інстументу, матеріалів для облаштування вогневих позицій

грн

 

9,0

10,5

12,0

 

Обсяг видатків на проведення  медичних оглядів  членів  добровольчого  формування. 

грн

 

25,0

25,0

25,0

 

Обсяг видатків  для придбання  колективних  та особистих  медичних 
аптечок 

грн

 

312,0

336,0

360,0

 

Обсяг видатків на  придбання будівельних матеріалів та  виконання  ремонтно- будівельних робіт

грн

 

40,0

40,0

40,0

II. Показники продукту

 

Орієнтовна кількість членів  добровільчого формування

чол

 

115

115

115

 

Кількість частин яким планується надання допомоги

од

 

13

26

40

 

Орієнтовна кількість  військовозобов'язаних

чол

 

140

180

220

 

Об’єм паливо-мастильних матеріалів, які планується придбати для добровільчого формування

тон

 

3,2

3,2

3,1

 

Кількість  одиниць шанчевого інструменту планується придбати

од.

 

15

15

15

 

Кількість будівельних матеріалів планується придбати

найменувань

 

30

30

30

 

Кількість засобів індивідуального та колективного захисту планується придбати

к-тів

 

12

12

13

 

Кількість засобів спеціального  зв'язку та спостереження планується придбати

к-тів

 

3

4

3

 

Кількість медичних аптечок планується придбати

шт

 

115

115

115

III. Показники ефективності

 

Середня вартість засобів індивідуального та колективного захисту,засобів зв’язку

грн

 

23,0

23,4

22,6

 

Середня вартість  паливо мастильних матеріалів

грн

 

50,0

50,0

50,0

 

Середні видатки на проведення одного медичного огляду  члена добровільчого формування

грн

 

0,217

0,217

0,217

 

Середні видатки на придбання одної медичної аптечки

грн

 

2,71

2,92

3,13

 

Середні витрати на придбання одного найменування будівельних матеріалів

найменувань

 

1,33

1,33

1,33

 

Середня вартість одиниці шанцевого інструменту

од

 

0,6

0,7

0,8

IV. Показники якості

 

Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності добровільних формувань до дій за призначенням

відсотки

25

50

75

100

 

Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності підрозділів теріторіальної оборони

відсотки

50

60

70

80

 

Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності підрозділів З\збройних сил України

відсотки

50

60

70

80

 

Рівень матеріально-технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки

відсотки

40

60

80

95

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення Добровільчого формування сгромади. Військових частин збройних сил україни та підрозділів територіальної оборони є:

- забезпечення умов для надійного функціонування органів місцевого самоврядування, важливих об’єктів інфраструктури Ємільчинської громади;  

-  високий рівень готовності  добровольчого  формування  до  боротьби  з  диверсійно-розвідувальними  силами,  іншими  озброєними  формуваннями  агресора,  антидержавними  формуваннями  та  мародерами, надання допомоги населенню, яке постраждало від бойових дій; 

-  підтримання  правового  режиму  воєнного  стану,  посилення  охорони  громадської  безпеки та порядку, захист населення; 

- підтримка належного рівня боєздатності підрозділів Збройних сил України і формувань  територіальної оборони: 

-  належне матеріально-технічне забезпечення мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізації; 

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми планується забезпечити за рахунок бюджету Ємільчинської 

селищної    територіальної    громади    та    інших    джерел    фінансування,    не                     заборонених  законодавством України. 

Виконання  Програми  в  напрямку  підтримки  підрозділів  Збройних  сил  України  і  формувань територіальної оборони передбачається здійснити шляхом:  

-  надання  відповідної  субвенції  з  бюджету  Ємільчинської  селищної  територіальної  громади державному бюджету для військових частин Збройних сил України, включаючи і  військові частини сил територіальної оборони ЗСУ;  

- закупівлі товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, тощо Ємільчинською  селищною радою та їх безкоштовної передачі військовим частинам Збройних сил України,  включаючи і військові частини сил територіальної оборони ЗСУ. 

Утримання  приміщень  комунальної  власності,  які  використовуються  для  цілей  цієї  Програми, та оплата за використані у цих приміщеннях енергоносії проводяться за рахунок  коштів відповідних головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади. 

Очікуваними результатами виконання Програми є: 

- безперебійне функціонування органів місцевого самоврядування, важливих об’єктів 

інфраструктури Ємільчинської громади; 

готовність  добровольчого  формування  до  боротьби  з  диверсійно-розвідувальними 

силами,  іншими  озброєними  формуваннями  агресора,  антидержавними  формуваннями  та  мародерами, надання допомоги населенню, яке постраждало від бойових дій; 

-  належний  рівень  матеріально-технічного  забезпечення  підрозділів  Збройних  Сил  України і  формувань територіальної оборони; 

-  підтримання  на  території  громади  правового  режиму  воєнного  стану,  посиленняохорони громадської безпеки та порядку,; 

- виконання мобілізаційних завдань на території громади. 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання

2026

 

2027

 

2028

Обсяг ресурсів всього

1364 тис. грн

1395,3 тис. грн

1430,4 тис. грн

5175,7 тис. грн

у тому числі:

 

 

 

 

місцевий бюджет

1364 тис. грн

1395,3 тис. грн

1430,4 тис. грн

5175,7 тис. грн

 

7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 3-х років (2024-2026 роки).

 

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснюється виконавчим комітетом та її відповідальним виконавцем.

Співвиконавці Програми щоквартально до 5 числа наступного за звітним періодом місяця подають відповідальному виконавцю інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, відповідальний виконавець Програми надає відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець у місячний термін надає відділу економічного розвитку селищної ради підсумковий звіт про виконання Програми та розміщує його на офіційному сайті селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ НПА
Created with Sketch.
Скоро

Павленко О.М.
Головний спеціаліст
Оцініть нормативно-правовий акт в цілому