платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення, території, об'єктів критичної інфраструктури Ємільчинської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки
Created with Sketch.
10 травня 2024
Час вийшов
Автор:
Ємільчинська селищна рада

Інформаційне  повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної консультації

    Громадське  обговорення  у  формі  електронної  консультації  проєкту "Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення, території, об'єктів критичної інфраструктури Ємільчинської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки “ проводиться у відповідності до рішення  виконавчого  комітету  Ємільчинської  селищної  ради  від  14.12.2022  року  №162  “Про  затвердження Положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань,  віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування в Ємільчинській  територіальній громаді“. 

 

Організатор обговорення: Посадова особа відповідальна за цивільний захист Ємільчинської селищної ради

 

     Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної  консультації 

оприлюднюється  на  офіційному  веб-сайті  Ємільчинської  селищної  ради  в  розділі «Новини»  

та в розділі «Громадська участь»

 

     Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського 

обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське  обговорення: 

 

    Посадова особа відповідальна за цивільнй захист Ємільчинської селищної ради (селище  Ємільчине, 

вул.Соборна,  18А,   електронна пошта ns@emrada.gov.ua , тел.0674768365

 

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення: 

  • строк  проведення  громадського  обговорення  -  10  днів  з  дати  опублікування  цього  інформаційного  повідомлення  про  проведення  громадського  обговорення  на  офіційному  веб-сайті Ємільчинської селищної ради; 
  • посадова особа відповідальна за цивільний захист протягом 3 робочих днів після закінчення  строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт; 
  • звіт    про   результати    проведення   громадського    обговорення   у  формі електронної  консультації  оприлюднюються  на  офіційному  веб-сайті  Ємільчинської  селищної  ради  у  розділі  “Діяльність  –  Громадська  участь”    протягом  3   робочих днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень). 
Ініціатор:
Посадова особа відповідальна за цивільний захист
Created with Sketch. 86 переглядів
2 правок
Переглянути правки
Категорії
безпека
Проект нормативно-правового акту

ПРОЄКТ

ПАСПОРТ

Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення, території, об'єктів критичної інфраструктури ємільчинської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки (ДАЛІ – ПРОГРАМА)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Посадова особа відповідальна за цивільний захист

2.

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження селищного голови від  04.04.2024 р.

№ 24 "Про розроблення Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення, території, об'єктів критичної інфраструктури Ємільчинської селищної ради від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки"

 

3.

Розробник Програми

Посадова особа відповідальна за цивільний захист

4

Відповідальний виконавець Програми

 Посадова особа відповідальна за цивільний захист

ч5.

Виконавці Програми

Відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради, КП "Благоустрій", КП "Водоканал", 18 ДПРЧ

6.

Термін реалізації

Програми

2024-2028роки

7.

Мета Програми

Захист населення і територій Ємільчинської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, аварій і подій техногенного, природного та воєнного характеру, забезпечення оперативного реагування та ліквідації їх наслідків, покращення стану пожежної безпеки, підвищення рівня безпеки громадян, попередження нещасних випадків на водних об’єктах громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: зокрема: - коштів бюджету Ємільчинської громади;

- інші джерела

Бюджетні кошти Ємільчинської територіальної громади

 

6897.0 тис. грн

 

6897,0 тис. грн

9.

Очікуваний результат

Реалізація заходів Програми дозволить забезпечити:

- захист населення і територій громади у разі виникнення аварій, подій та надзвичайних ситуацій, у т.ч. воєнного характеру;

- зменшення кількості постраждалого населення та матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій, аварій та подій;

- підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації, аварій та події

10

Ключові показники ефективності

- територія селищної територіальної

громади, яка охоплена системою централізованого оповіщення;

- рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву;

- рівень готовності ДПРЧ-18, місцевої пожежної охорони до дій за призначенням;

- рівень обізнаності дітей, жінок і чоловіків різних вікових та соціальних груп щодо порядку дій під час надзвичайних ситуацій

- рівень захищеності об'єктів інфраструктури в умовах кризових ситуацій

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Завдяки реалізації попередніх етапів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій протягом 2021-2023 років на території громади забезпечено виконання комплексу завдань цивільного захисту в межах повноважень, які передбачені для органів місцевого самоврядування Кодексом цивільного захисту України.

У результаті виконання заходів Програми забезпечена готовність органів управління та сил до оперативного реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, запобігання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій, аварій та подій на території громади, частково створений запас матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, покращений рівень матеріально-технічного забезпечення територіального підрозділу ДСНС України до дій за призначенням, впроваджено облік та визначено технічний стан наявних захисних споруд цивільного захисту на території громади.

Особливості фізико-географічних умов на території Ємільчинської селищної ради, наявність  промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значної кількості транспортних комунікацій, а також стан виробничого, житлово-комунального фонду і водопровідно-каналізаційного господарства та рівень соціально-економічного розвитку в цілому створюють постійно високий рівень техногенної і природної небезпеки.

Крім того, у зв’язку із збройною агресією Росії, постійне нанесення по  територій України ракетно-бомбових ударів постала гостра потреба в захисних спорудах цивільного захисту для укриття населення від вражаючих елементів. Наявні захисні споруди не забезпечують 100 відсоткового укриття населення

Громада за показниками техногенного та природного навантаження належить до регіонів з високим ступенем ризику виникнення аварій і катастроф. Цей ризик постійно збільшується, враховуючи те, що рівень зносу обладнання більшості підприємств, комунальних та енергозабезпечуючих систем населених пунктів наближається до критичного.

На території громади розташовано дев'ять потенційно небезпечних місць зберігання непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин, загальною вагою біля    8,1 тонн.

Для успішної ліквідації пожеж у населених пунктах має безвідмовно діяти мережа протипожежного водопостачання - пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі, які перебувають на балансі селищної ради, підприємств, установ. У той же час, значна частина, пожежних водоймищ, залишаються у непридатному для використання за призначенням, стані.

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та зростання їх інтенсивності.

Щороку загострюється ситуація з пожежами, особливо в екосистемах у період встановлення сухої спекотної погоди. Попереджувальні, профілактичні заходи із запобігання таких пожеж проводяться щороку. Однак через необережне поводження населення з вогнем, за дванадцять місяців 2023 року на території громади виникло 40 пожеж, одна людина загинула, завдано збитків на суму понад 658000 гривень. Залишається незадовільним стан пожежної безпеки в сільській місцевості, де щороку виникає до 60% пожеж від їх загальної кількості, а підрозділів місцевої пожежної охорони в громаді не створено

Ємільчинська територіальна громада складається з 72 населених пунктів. Територія селищної ради обслуговується 18 ДПРЧ, що знаходиться в смт Ємільчине. Частина населених пунктів знаходиться на значній відстані від місця базування державної пожежної рятувальної частини, тільки у 40% населених пунктів громади, наявні підрозділи державної пожежної охорони забезпечують прибуття до місця виклику у термін, що не перевищує 20 хвилин. Є потреба створення місцевої пожежної охорони а селі Велика Цвіля.

Не повною мірою забезпечується безпека перебування людей на водних об’єктах. Робота з визначення та належного облаштування місць масового відпочинку людей на воді не проводилася. Не визначені та відповідно не обладнані місця відпочинку на воді, а трагедії, як правило, трапляються в місцях стихійного відпочинку.

Недостатньо вживаються заходи щодо влаштування автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення;

Одним з дієвих механізмів вирішення вищезазначених проблем є реалізація Програми, яка спрямована на захист населення і територій, забезпечення оперативного реагування на надзвичайні ситуації, аварії та події, їх попередження та ліквідації їх наслідків на території селищної територіальної громади.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення захисту населення і території селищної ради, навколишнього природного середовища об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного та воєнного характеру, підвищення рівня протипожежного захисту, забезпечення життєдіяльності населення громади в умовах виникнення ризиків надзвичайних ситуацій природного, техногенного, воєнного характеру, забезпечення безпеки та стійкості об’єктів критичної інфраструктури, підвищення стійкості територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи припиненням здійснення життєво важливих функцій, а також відновлення функціонування об’єктів критичної інфраструктури в громаді. Кінцевий результат, що досягається при виконанні Програми, відповідає стратегії розвитку громади в середньостроковому періоді

4. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Першочерговими завданнями Програми є:

створення в громаді системи забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

забезпечення протипожежного захисту об’єктів всіх форм власності, забезпечення їх техногенної безпеки, запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

підвищення рівня обізнаності населення шляхом вивчення правил пожежної та техногенної безпеки на виробництві та за місцем проживання, правил поведінки на воді, активного залучення до цієї роботи засобів масової інформації;

визначення потреб і пріоритетів в організації протипожежного захисту об’єктів всіх форм власності області, забезпечення їх техногенної безпеки;

приведення у готовність наявного фонду захисних споруд,

створення, накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійсненні заходів щодо забезпечення стійкості та захисту об’єктів критичної інфраструктури громади, які стали вкрай актуальними в умовах воєнного стану

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.

 

№ з/п

Назва

показника

одиниця виміру

Вихідні

дані на

початок

дії

програми

Роки виконання програми

2024

2025

2026

2027

2028

I. Показники затрат

 

Обсяг видатків для  страхування життя членів місцевої пожежної охорони

тис. грн

 

25,2

25,2

25,2

25,2

25,2

 

Обсяг видатків для  придбання та утримання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного та хімічного контролю

тис. грн

 

164,1

58

60,8

63,6

16,7

 

Обсяг видатків на  придбання,

виготовлення друкованих

засобів наочної агітації, методичних посібників з питань ЦЗ та безпеки життєдіяльності

тис. грн

 

6,0

6,1

6,2

6,3

6,4

 

Обсяг видатків для облаштування укриттів місцями для сидіння, засобами  першої медичної допомоги

тис. грн

 

73,0

76,4

79,8

83,2

86,6

 

Обсяг видатків  для технічного обслуговування вогнегасників

тис. грн

 

18,72

18,72

18,72

18,72

18,72

 

 Обсяг видатків для матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів ( придбання пально-мастильних матеріалів, запасних частин) та іншого технологічного обладнання

тис. грн

 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Обсяг видатків  на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву

тис. грн

 

126,0

132,0

138,0

144,0

151,0

II. Показники продукту

 

Кількість населених пунктів не охоплених автоматизованою системою оповіщення

од.

 

72

72

72

72

72

 

Кількість населення, яке не забезпечене місцями в захисних спорудах

чол

 

27

27

37

47

55

 

Кількість  населених пунктів не охоплених вчасним обслуговуванням державною пожежною охороною

к-тів

 

15

15

15

15

15

 

Кількість членів добровільної пожежної охорони

чол

 

21

21

21

21

21

 

Кількість  наявних комунальних захисних споруд

шт

 

11

12

12

12

12

 

Кількість об'єктів критичної інфраструктури

од

 

7

7

7

7

7

 

Кількість вогнегасників які плануються для проведення технічного обслуговування

шт

 

156

156

156

156

156

 

Кількість членів формування яких планується провести страхування життя

чол

 

4

4

4

4

4

 

Кількість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки, які планується придбати

к-тів

 

6

4

4

4

1

 

Кількість матеріальних засобів місцевого матеріального резерву, які планується придбати

найменувань

 

10

10

10

10

10

 

Кількість укриттів для яких планується забезпечення місцями для сидіння та засобами першої медичної допомоги

шт

 

10

10

10

10

10

 

Кількість інформаційно-довідкових матеріалів з питань ЦЗ для населення, що планується виготовити

к-тів

 

2

3

3

3

3

 

Кількість паливо-мастильних матеріалів, та  запасних частин які планується придбати для пожежних підрозділів

Тон

 

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

III. Показники ефективності

 

Середня вартість засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хімічної розвідки

тис. грн

 

27,35

14,5

15,2

15,9

16,7

 

Середні видатки на придбання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву

тис. грн

 

12,6

13,2

13,8

14,4

15,1

 

Середні витрати на облаштування укриттів місцями для сидіння, засобами  першої медичної допомоги

тис. грн

 

7,3

7,64

7,98

8,32

8,66

 

Вартість виготовлення (придбання) одного комплекту інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту

тис. грн

 

3,0

2,03

2,06

2,1

2,13

 

Середня вартість технічного обслуговування одного вогнегасника

тис. грн

 

0,12

0.12

0,12

0,12

012

 

Середня вартість страхування життя одного члена формування

тис. грн

 

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

 

Середня вартість  пально-мастильних матеріалів, запасних частин) та іншого технологічного обладнання

тис.грн

 

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

IV. Показники якості

 

Рівень матеріально-технічного забезпечення та готовності територіальних формувань до дій за призначенням

відсотки

 

25

45

65

85

100

 

Частка населених пунктів територіальної громади, яка  охоплена системою централізованого оповіщення

відсотки

 

25

45

65

80

100

 

Рівень накопичення матеріальних засобів місцевого матеріального резерву

відсотки

15

35

55

75

90

100

 

Рівень матеріально-технічного оснащення пожежних формувань

відсотки

55

65

75

85

95

100

 

Рівень захищеності об'єкта критичної інфраструктури

відсотки

 

35

50

75

90

100

 

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результатами виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на забезпечення пожежно та техногенної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій мають бути:

забезпечення належного рівня безпеки населення, захищеності території громади, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

удосконалення механізму проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та подій;

своєчасне виявлення надзвичайних ситуацій, оповіщення персоналу об’єктів та населення у разі їх виникнення;

зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз, пов'язаних з пожежами і аваріями, небезпечними для життя і здоров'я громадян та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж та аварій на навколишнє природне середовище;

виконання комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки;

створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, технологічної та техногенної безпеки, забезпечення безаварійної роботи на об'єктах критичної інфраструктури;

забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;

визначення та належне утримання місць масового відпочинку людей на водних об’єктах громади, забезпечення безпеки перебування людей на них;

зменшення кількості пожеж та аварій на об'єктах та в населених пунктах громади, запобігання загибелі та травмування людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

своєчасне виявлення пожеж, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони;

зведення до мінімуму часу прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів у сільській місцевості;

створення місцевої та добровільної пожежної охорони, що сприятиме у створенні умов для розширення зон обслуговування таких підрозділів;

своєчасне та ефективне проведення робіт з рятування людей, забезпечення наявності необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;

покращення стану матеріально-технічного забезпечення пожежно- рятувальних підрозділів;

підвищення ефективності використання коштів, що спрямовуються на здійснення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Реалізація вищезазначених повноважень передбачена Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-законодавчими актами з питань захисту населення і територій.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Усього витрат на виконання

2024

 

2025

2026

2027

2028

Обсяг ресурсів всього

2399.4 тис. грн

1031.8 тис. грн

1082.9 тис. грн

1161.1 тис. грн

1201.1 тис. грн

6897.0 тис. грн

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

2399.4 тис. грн

1031.8 тис. грн

1082.9 тис. грн

1161.1 тис. грн

1201.1 тис. грн

6897.0 тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

            Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 5-ти років (2024-2028 роки).

 

8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснюється виконавчим комітетом та її відповідальним виконавцем.

Співвиконавці Програми щоквартально до 5 числа наступного за звітним періодом місяця подають відповідальному виконавцю інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Щоквартально до 15 числа наступного за звітним періодом місяця, відповідальний виконавець Програми надає відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми відповідальний виконавець у місячний термін надає відділу економічного розвитку селищної ради підсумковий звіт про виконання Програми та розміщує його на офіційному сайті селищної ради.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ НПА
Created with Sketch.
Скоро

Павленко О.М.
Головний спеціаліст
Оцініть нормативно-правовий акт в цілому