платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
Проєкт програми «Ефективна влада. Конкурентна громада»
Created with Sketch.
15 травня 2024
Час вийшов
Автор:
Ємільчинська селищна рада
«Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної консультації»
              Громадське обговорення у формі електронної консультації проєкту Селищної цільової програми «Ефективна влада. Конкурентна громада» Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки»  проводиться  у відповідності до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 14.12.2022 року №162 “Про затвердження Положення про публічні електронні консультації  з громадськістю з питань, віднесених до компетенції  органів місцевого самоврядування в Ємільчинській територіальній громаді“.
Організатор обговорення: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.
Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної консультації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ємільчинської селищної ради в розділі «Новини»  https://emrada.gov.ua/   та в розділі «Громадська участь»   https://emrada.gov.ua/?page_id=495 .
Пропозиції та зауваження приймаються на порталі E-DEM в розділі консультації з громадськістю за посиланням  https://consult.e-dem.ua/1821755100 .
Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів (селище Ємільчине, вул.Соборна, 18А,  електронна пошта zg3@emrada.gov.ua, тел. +38-098-7355516 .
Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:
- строк проведення громадського обговорення - 10 днів з дати опублікування цього інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення на офіційному вебсайті Ємільчинської селищної ради;
- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів протягом 3 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт;
- звіт про результати проведення громадського обговорення у формі електронної консультації оприлюднюються на офіційному веб-сайті Ємільчинської селищної ради у розділі “Діяльність – Громадська участь” https://emrada.gov.ua/?page_id=495  протягом 3  робочих днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень).

 

Ініціатор:
заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.
Created with Sketch. 41 переглядів
0 правок
Переглянути правки
Проект нормативно-правового акту
ПРОЄКТ
Селищна цільова програма
«Ефективна влада. Конкурентна громада»
Ємільчинської селищної
територіальної громади на 2024-2028 роки
 
ЗМІСТ
 
1. Паспорт програми
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
3. Мета програми
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності
5. Очікувані результати виконання програми
6. Обсяги те джерела фінансування програми
7. Строки та етапи виконання програми
8. Координація та контроль за ходом виконання програми
  1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
 
«Ефективна влада. Конкурентна громада» Ємільчинської селищної територіальної громади
 на 2024-2028 роки»
 
1.
Ініціатор розроблення Програми
Заступник селищного голови
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
Розпорядження селищного голови від 25.04.2024 року № 32 «Про розроблення селищної цільової програми «Ефективна влада. Конкурентна громада» Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки
3.
Розробник Програми
Заступник селищного голови
4.
Відповідальний виконавець програми
Заступник селищного голови
5.
Виконавці програми
Виконавчі органи селищної ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності, загальний відділ
6.
Термін реалізації Програми
2024-2028 роки
7.
Мета Програми
Метою Програма є забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Ємільчинської селищної територіальної громади  на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зав’язків з громадами-партнерами.
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
в тому числі:
  • кошти міського бюджету
  • кошти державного бюджету
  • кошти позабюджетних джерел
Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми – 2185,0 тис. грн., в т.ч.:
тис. грн.
кошти бюджету Ємільчинської селищної ТГ
кошти державного бюджету
кошти позабюджетних джерел
2185,0
0,00
0,00
9.
Очікувані результати виконання
- Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу Ємільчинської селищної ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.
- Підвищення якості діалогів селищної влади з громадою; висвітлення діяльності селищного голови, посадових осіб та депутатів Ємільчинської селищної ради, виконавчого комітету селищної ради через різні засоби комунікації.
- Створення об’єктивної суспільної думки стосовно діяльності Ємільчинської селищної ради, підвищення рівня довіри громади до місцевої влади.
10.
Ключові показники ефективності
Показник відкритості та прозорості
 
 
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
 
Програма  створена для реалізації конституційних прав громадян на інформацію, забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території громади; забезпечення відкритості і прозорості у діяльності  органів місцевого самоврядування через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова, створення належних умов для висвітлення в засобах масової інформації соціально-економічного та культурного життя громади, діяльності місцевого самоврядування, побудови громадянського суспільства, вирішення проблем функціонування і розвитку інформаційної сфери громади; задоволення потреб населення громади в інформаційній продукції.  
Одним з основних заходів програми є забезпечення мешканців Ємільчинської селищної  територіальної громади об’єктивною інформацією про важливі події, що відбуваються в громаді та про діяльність органів місцевого самоврядування.
У Ємільчинській селищній територіальній громаді створені умови для вільного доступу до інформації громадянам щодо діяльності селищного голови, посадових осіб та депутатів Ємільчинської селищної ради, виконавчого комітету селищної ради.  Для цього використовуються різні форми спілкування: запрошення представників засобів масової інформації на заходи, що організовуються Ємільчинською селищною радою, організація інтерв’ю, «прямих» ефірів за участю селищного голови, його заступників, керівників виконавчих органів селищної ради, депутатів селищної ради, брифінгів, прес-конференцій, їх подальше висвітлення у засобах масової інформації, партисипаційні практики, петиції, тощо.
Щороку на сайті селищної ради у розділі «Новини» оприлюднюється понад 300 інформаційних та актуальних повідомлень  про офіційну інформацію, коментарі селищного голови та посадових осіб щодо діяльності селищної ради.
Інформація про діяльність ради розміщується також на сторінці Facebook. Так станом на 15.04.2024 року маємо 9 248 підписників. За минулий рік було розміщено 629 дописів, в середньому 53 дописи на місяць. З початку 2024 року вже понад 200 дописів. Відповідно зростає кількість переглядів головної сторінки. Так, за даними сторінки  Facebook, маємо 54 763 охоплених та 24 726 відзначених дописів.
Від ефективної діяльності депутатського корпусу та посадових осіб органів місцевого самоврядування залежать умови життя мешканців територіальної громади.
У кожному скликанні Ємільчинської селищної ради частина депутатського корпусу – це депутати, які обрані вперше. Так, 38% депутатів восьмого скликання (10 депутатів з 26) були обраними вперше.
Разом з тим в цьому скликанні депутатський корпус не «омолодився», тобто відсутні депутати віком до 35 років.
 
 
Для депутатів важливим чинником є підвищення рівня їх політичної освіти шляхом отримання знань на семінарах, вебінарах та тренінгах, а також  шляхом взяття участі у заходах, направлених на обмін досвідом з іншими громадами.
До того ж, всім без винятку депутатам в сьогоденних реаліях постійних змін у вітчизняному законодавстві, необхідне безперервне оновлення знань та практичних навиків у галузі місцевого самоврядування.
Програма «Ефективна влада. Конкурентна громада» направлена на забезпечення виконання правового статусу депутата селищної ради як представника інтересів територіальної громади та її рівноправного члена.
Водночас розробка цієї програми обумовлена створенням сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства Ємільчинської селищної ТГ, участі громадян у формування та реалізації державної та регіональної політики.
Безпосередньо Програма спрямована на налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин Ємільчинської селищної влади з громадськістю та організаціями громадянського суспільства, забезпечення інклюзивного, партисипативного прийняття управлінських рішень на всіх рівнях; створення сприятливих умов розвитку у Ємільчинській селищній ТГ громадянського суспільства, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.
Посиленню інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства, залученню громадськості до прийняття рішень щодо вирішення питань місцевого значення, сприятиме перш за все виконання основних принципів Стратегії розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021-2027 роки.
За результатами незалежного експертного оцінювання бюджетного процесу 2023 року рівень прозорості бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади визначено як задовільний та складав 22%. Оцінювання провели експерти партнерства ГО «За прозорі місцеві бюджети» за участю спеціалістів громади в грудні 2023 року. Задовільний рівень прозорості (17-48%) означає, що ОМС виконувало всі або більшість вимог щодо оприлюднення інформації та рішень про бюджет, а також використовувало деякі елементи залучення громадян до ухвалення бюджетних рішень або навіть деякі елементи інноваційних практик у бюджетному процесі. Найвища оцінка досягнута за параметром відкритість інформації — 31%. Це свідчить про те, що в такій мірі в громаді забезпечена доступність до основної бюджетної інформації, а на етапі розгляду та затвердження бюджету даний показник найвищий — 50%. За параметром залучення громадян громада мала низький показник — 13%, що проявляється у слабкій включеності мешканців до бюджетного процесу, особливо на етапах виконання та звітування. Дещо вищий показник за параметром впровадження інновативних практик, що становить 15%. Інновативні практики застосовуються частково на етапі прогнозування і несуттєво на етапі розгляду та затвердження бюджету.
Ємільчинська селищна рада дотримується основних законодавчих вимог щодо доступності громадян до бюджетної інформації, але не залучає громадськість до робочих груп та дорадницьких структур на всіх етапах бюджетного процесу.
На рівні інформування громада має гарний досвід оприлюднення рішень селищної ради з бюджетних питань як правило в повному обсязі та вчасно. Найвищий показник відкритості та доступності інформації на етапі розгляду та затвердження бюджету. Це надає доступ громадянам до всієї бюджетної документації і більшої поінформованості та залученості їх до прийняття рішень. Також позитивною практикою є наявність та оприлюднення більшості стратегічних документів громади від стратегії розвитку до програми соціально-економічного розвитку та місцевих цільових програм на середньострокову перспективу, включно з планом заходів щодо їх реалізації в поточному році.
Комунальні підприємства громади затверджують плани розвитку, а також звітуються про їх виконання.  Громада також оприлюднює у розділі про бюджет на сайті посилання на річний план закупівель. На рівні залученості громадян до бюджетного процесу громада має затверджений локальний нормативно-правовий акт, що регламентує процедуру проведення консультацій з громадськістю (громадських слухань) щодо бюджету, а саме Бюджетний регламент Ємільчинської селищної територіальної громади, затверджений рішенням 26.04.2023 №2569. 
На рівні використання інновативних практик можна виділити те, що на офіційному сайті Ємільчинської селищної ради є окремо відведений розділ про бюджет - “БЮДЖЕТ, МАЙНО”. Громада використовує інтерактивні онлайн платформи для візуалізації бюджету - “Відкритий бюджет”. Також ОМС оприлюднив на сайті посилання на річний план закупівель.
Таким чином виконання Програми сприятиме розвитку демократичного, громадянського суспільства, дієвого контролю громадян за діяльністю органів місцевого самоврядування, а також  об’єктивному висвітленню діяльності органів місцевого самоврядування.
 
3. МЕТА ПРОГРАМИ
 
Метою Програма є забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, популяризація іміджу Ємільчинської селищної територіальної громади  на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівнях та розширення зав’язків з громадами-партнерами.
 
 
4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
 
Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2024-2028 років заходів, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян та юридичних осіб: забезпечення доступу до об’єктивної та неупередженої інформації про події та явища в соціально-економічному та культурному житті Ємільчинської селищної ТГ, а також налагодження ефективної системи інформування громадян про роботу Ємільчинської селищної ради, її виконавчих органів.
Основними шляхами вирішення питань в межах Програми є:
- визначення реальних потреб населення громади, надання територіальній громаді якісних послуг на основі дієвої взаємодії із громадськістю Ємільчинської селищної ТГ;
- підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності селищного голови, депутатів та виконавчих органів Ємільчинської селищної ради;
- залучення громадян в процес обговорення та прийняття управлінських рішень з питань соціально-економічного і культурного розвитку громади, впровадження інструментів прямої демократії.
Прийняття Програми також передбачає підвищення ефективності депутатської діяльності та оперативного вирішення проблем виборців безпосередньо за ініціативою та під контролем депутатів селищної ради за рахунок коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, які спрямовуються на підвищення рівня соціального захисту незахищених верств населення.
 
 
5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу Ємільчинської селищної ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів.
            Створення об’єктивної суспільної думки стосовно діяльності Ємільчинської селищної ради, підвищення рівня довіри громади до селищної влади. Підвищення якості діалогів селищної влади з громадою та висвітлення діяльності селищного голови, посадових осіб та депутатів Ємільчинської селищної ради, виконавчого комітету селищної ради через різні засоби комунікації.
 
6. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 
Ресурсне забезпечення Програми на 2024-2028 роки, тис. грн.
Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми
ЕТАП І
(2024 рік)
ЕТАП ІІ
(2025 рік)
ЕТАП ІІІ
(2026 рік)
ЕТАП ІV
(2027 рік)
ЕТАП V
(2028 рік)
Всього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:
437,0
437,0
437,0
437,0
437,0
2185,0
державний бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
місцевого бюджет
437,0
437,0
437,0
437,0
437,0
2185,0
кошти небюджетних джерел
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
7. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Виконання заходів Програми розраховано на 5 етапів упродовж 2024-2028 років.
 
8. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її  заходів та завдань виконавцями Програми.
Безпосередній контроль за виконанням завдань і заходів Програми та за цільовим і ефективним використанням коштів здійснюють виконавці Програми, структурні підрозділи селищної ради.
Виконавці Програми для здійснення моніторингу програми щоквартально, до 15 числа,  наступного за звітним періодом місяця, подають відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань селищної цільової програми «Ефективна влада. Конкурентна громада» Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки».
Звіт про виконання кожного етапу програми, а також підсумковий звіт, виконавці Програми розміщують на офіційному сайті селищної ради у місячний термін після закінчення етапу або Програми.
Основні напрями і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в Ємільчинській селищній ТГ.
Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів програми здійснюється виконавчим комітетом селищної ради та загальним відділом селищної ради.
 
 
Заступник селищного голови
Ольга ОНИЩУК
 
 
 
Додаток 1
 
Зв'язок між Програмою та «Стратегією розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021-2027 роки»
 
 
Програма
Стратегією розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021-2027 роки
Пріоритети, напрями, або завдання
Пріоритет
Стратегічна ціль
Завдання
Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади;
Залучення громадськості  до процесів формування та здійснення місцевої політики за всіма її основними напрямами та на всіх рівнях. 
 
Розвиток людського потенціалу та громадської активності
4.1. розвиток громадської активності та ініціативності жителів
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1 Запровадити в громаді концепцію розвитку «розумні села»;
 
4.1.2 Здійснити підтримку громадських об’єднань соціальної спрямованості;
 
4.1.3 Створити новітні інформаційні можливості для комунікації влади та громадськості.
 
 
 
 
Заступник селищного голови
Ольга ОНИЩУК
 
 
 
 
 
Додаток 2
 
 
 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛАЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
 
з/п
Завдання
Зміст заходів
Термін вик-ня
Виконавці
Джерела фін-ня
2024 рік
2025 рік
2026 рік
2027 рік
2028 рік
Всього
Очікуваний результат
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Підвищення рівня організаційної (інституційної) спроможності, членів виконкому, посадових осіб виконавчих органів та депутатів
Ємільчинської селищної ради
1.1
Забезпечити
вільний доступ
депутатам до
профільної та
нормативно-
правової
літератури,
пов’язаної із
депутатською
діяльністю
Передплата періодичних видань профільної орієнтації, забезпечення депутатів нормативно-правовою літературою, інформаційними виданнями, законодавчими документами та довідковою літературою
2024-2025
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
Високо-компетентний склад депутатського корпусу
1.2
Забезпечення депутатів матеріально-технічними засобами
Придбання послуг та товарів
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
6,5
Належні умови праці для депутатів Ємільчинської селищної ради
1.3
Підвищити рівень професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб виконавчих органів селищної ради
Організація навчань, семінарів, тренінгів для депутатів селищної ради та посадових осіб виконавчих органів селищної ради
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
Високо-компетентний склад депутатського корпусу, посадових осіб виконавчих органів селищної ради. Впровадження кращих практик доброго
врядування в Ємільчинській селищній ТГ
 
 
 
 
Сектор кадрової роботи
 
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
 
1.4
Забезпечити обмін досвідом щодо доброго врядування з іншими громадами
Організація заходів за участю депутатів та забезпечення прийому депутатських делегацій із інших громад України та інших держав
 
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
125,0
Впровадження кращих практик доброго врядування в Ємільчинській селищній ТГ
1.5
Встановлення та зміцнення партнерських відносин Ємільчинської селищної ТГ з іншими громадами України та світу
Прийом офіційних делегацій громад-побратимів, міжнародних партнерів, донорів, делегацій інших громад тощо (оплата послуг харчування, проживання, перекладу, перевезень тощо)
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
150,0
 
1.6
Становлення та розвиток місцевого самоврядування
Сплата членських внесків до Асоціації міст України та всеукраїнської асоціації ОТГ
2024-2028
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
45,5
45,5
45,5
45,5
45,5
227,5
Високо-компетентні працівники виконавчих органів міської ради
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
112,8
112,8
112,8
112,8
112,8
564,0
 
 
2. Підвищення рівня прозорості та підзвітності селищного голови, депутатів та виконавчих органів Ємільчинської селищної ради
2.1
Забезпечити функціонування офіційного вебсайту Ємільчинської селищної ради
Технічний супровід, оновлення розділів офіційного вебсайту Ємільчинської селищної ради
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
15,0
Належне функціонував-ння вебресурсу
2.2
Забезпечити висвітлення суспільно-важливих подій Ємільчинської селищної ТГ
Оприлюднення офіційної позиції та надання коментарів щодо актуальних тем у житті громади на телебаченні, забезпечення відкритості і прозорості Ємільчинської селищної ТГ
 
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
100,0
Високий рівень обізнаності мешканців громади щодо питань соціально-економічного і культурного розвитку громади, регіону, країни; заходів місцевого та загально-державного значення, що відбуваються в Ємільчинській селищній ТГ
 
 
Інформаційні та рекламні послуги у мережі Інтернет
 
 
 
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
 
2.3
Забезпечити публікацію офіційної інформації
Ємільчинської селищної ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів селищної ради в друкованих ЗМІ
Оприлюднення в друкованих ЗМІ офіційної  інформації,  створеної  в процесі діяльності органів місцевого самоврядування, яка доводиться до відома   населення в порядку,   встановленому законами України
2024-2028
Загальний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
21,2
21,2
21,2
21,2
21,2
106,0
Об’єктивне висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування-ня
2.4
Презентація освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Ємільчинської селищної ТГ та розвиток співпраці з громадянським суспільством
Грантова підтримка інституцій громадянського суспільства на конкурсних засадах
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
50,0
Зацікавлені сторони проінформовані про потенціал Ємільчинської селищної ТГ
 
2.5
Промоція та просування бренду Ємільчинської селищної ТГ
Замовити та придбати поліграфічну продукцію про громаду, видатних особистостей Ємільчинської селищної ТГ  з символікою громади (селища) та друк поліграфії для проведення рекламних кампаній
 
 
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Формування асоціації Ємільчинської громади з видатними особистостями, що в ньому народились. Популяризація бренду громади
 
 
Розробка дизайну поліграфічної продукції
2024-2028
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
Розробка інформаційних та рекламних матеріалів про Ємільчинську селищну ТГ
2.6
 Розвиток громадянського суспільства
 
 
 
Організаційне забезпечення проведення засідань Громадської ради;
Проведення тренінгів, семінарів для представників інститутів громадянського суспільства, представників ЗМІ;
Проведення заходів;
Проведення соціологічних досліджень на території громади
2024-208
Загальний відділ
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
50,0
Залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в громаді принципів відкритості, прозорості і публічності.
Відзначення важливих подій, покращення інвестиційної привабливості
Ємільчинської селищної ТГ
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
169,2
169,2
169,2
169,2
169,2
846,0
 
 
3. Впровадження  партисипативних практик
 
3.1
Промоція конкурсу на кращий  громадський проєкт Ємільчинської селищної ТГ
 
 
Проведення медійних заходів з метою залучення мешканців Ємільчинської селищної ТГ до обрання кращого громадського проєкту
2024-2028
Загальний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
25,0
Підвищення кількості залучення мешканців Ємільчинської селищної ТГ до процесів громадського бюджету
3.2
Підтримка реалізації інструменту «Громадського бюджету»
Запровадження тематичного бюджету участі (шкільний, безпековий, екологічний та інший)
2024-2028
Загальний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
Задоволення матеріальних потреб активних мешканців  Ємільчинської селищної  територіальної громади
3.3
Стимулювати до активної громадської позиції та ефективної роботи трудові колективи установ, організацій та окремих громадян
Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) селищної ради:
- почесні відзнаки;
- годинники;
- бланки;
- квіти, грошові виплати  тощо
2024-2028
Загальний відділ, відділ бухгалтерського обліку та звітності
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Задоволення моральних потреб активних мешканців  Ємільчинської селищної  територіальної громади через визнання їх досягнень
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
155,0
155,0
155,0
155,0
155,0
775,0
 
 
4.1
Здійснення Ємільчинською селищною радою та її виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконання делегованих та власних повноважень
2024-2028
Виконавчі органи Ємільчинської селищної ради
Бюджет Ємільчинської селищної ТГ
 
 
 
 
 
 
Забезпечення ефективного виконання завдань, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечення збалансованого економічного розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади
 
ВСЬОГО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 
 
437,0
437,0
437,0
437,0
437,0
2185,0
 
 
 
Заступник селищного голови
Ольга ОНИЩУК
 
 
 
Додаток 3
 
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
 
№ п/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
2024 рік
2025 рік
2026 рік
 
2027 рік
 
2028 рік
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
 
 
1
Обсяг видатків на організацію та проведення навчальних заходів для: депутатів селищної ради
Тис. грн.
 
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
посадових осіб виконавчих органів селищної ради
Тис. грн.
 
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2
Кількість штатних працівників виконавчих органів селищної ради
осіб
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
3
Обсяг видатків на організацію заходів за участю депутатів
Тис. грн.
 
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
4
Обсяг видатків на організацію прийому офіційних делегацій
Тис. грн.
 
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
5
Кількість депутатів селищної ради
Осіб
26
26
26
26
26
26
6
Обсяг видатків на поліпшення умов праці та забезпечення належних умов праці депутатів селищної ради
Тис. грн.
 
500,0
300,0
200,0
200,0
200,0
7
Обсяг видатків на висвітлення діяльності селищного голови,  виконавчих органів  та депутатів селищної ради
Тис. грн.
 
24,2
24,2
24,2
24,2
24,2
8
Обсяг видатків на забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) селищної ради
Тис. грн.
 
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
 
 
1
Кількість організованих та проведених навчань, семінарів, тренінгів для:
 депутатів селищної ради
Одиниць
 
5
5
5
5
5
посадових осіб виконавчих органів селищної ради
Одиниць
 
25
25
25
25
25
2
Кількість представницьких заходів за участю депутатів
Одиниць
 
2
2
2
2
2
3
Кількість прийнятих офіційних делегацій
Одиниць
 
1
1
1
1
1
4
Кількість оприлюдненої інформації в засобах масової інформації щодо діяльності селищного голови,  виконавчих органів  (ефіри, брифінги, пости, публікація в ЗМІ та інш.)
Шт.
 
16
16
16
16
16
5
Кількість осіб/колективів, що нагороджені відзнаками селищної ради
Осіб/ колективи
 
25
25
25
25
25
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
 
 
1
Середні видатки на організацію та проведення навчального заходу для:
депутатів селищної ради
Тис. грн.
 
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
 
 
посадових осіб виконавчих органів селищної ради
 
 
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2
Середні видатки на організацію та проведення заходу за участю депутатів
Тис. грн.
 
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
3
Середні видатки на організацію прийому офіційної делегації
Тис. грн.
 
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
4
Середні видатки на організацію на поліпшення умов праці та забезпечення належних умов праці одного  депутата селищної ради
Грн.
 
19,2
11,5
7,7
7,7
7,7
5
Середні видатки на організацію та проведення однієї рекламної кампанiї
Тис. грн.
 
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
6
Середні видатки на організацію нагородження відзнакою селищної ради однієї особи/колективу
Тис. грн.
 
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
 
 
1
Показник прозорості місцевого бюджету
%
22
80
100
100
100
100
2
Показник відкритості інформації
%
31
80
100
100
100
100
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник селищного голови
Ольга ОНИЩУК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ НПА
Created with Sketch.
Скоро

Ольга ОНИЩУК
Заступник селищного голови
Оцініть нормативно-правовий акт в цілому