платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
ПРОЄКТ "Програми розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади на період 2024-2028 року"
Created with Sketch.
14 червня 2024
Час вийшов
Автор:
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської області
Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної консультації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ємільчинської селищної ради в розділі «Новини»  https://emrada.gov.ua/   та в розділі «Громадська участь»   https://emrada.gov.ua/?page_id=495.
Пропозиції та зауваження приймаються на порталі E-DEM в розділі консультації з громадськістю за посиланням  https://consult.e-dem.ua/1821755100 .
Ініціатор:
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської області
Created with Sketch. 34 переглядів
0 правок
Переглянути правки
Проект нормативно-правового акту
Проєкт
 
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД 2024-2028 РОКУ
 
І. Паспорт програми
(загальна характеристика програми)
 
1.
Ініціатор розроблення Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської області
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
Розпорядження селищного голови від 05.06.2024 № 53 «Про розроблення проєкту Програми розвитку освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади  на період 2024-2028 року»
3.
Розробник Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської області
4.
Відповідальний виконавець Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської області
5.
Виконавці Програми
Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради Житомирської області
6.
Термін реалізації Програми
2024-2028 роки
7.
Мета Програми
Забезпечення умов рівного доступу для дітей та молоді Ємільчинської територіальної громади до сучасної, якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства та держави, розвиток молодіжної політики та спорту громади.
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього (тис. грн.), в тому числі:
 
1 222 493,2
державної субвенції
528 635,1
коштів місцевого бюджету
683 582,6
коштів інших джерел
10 275,5
9.
Очікувані результати виконання
- забезпечення умов для здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров’я, захист прав особистості  в освітньому процесі;
- впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти;
- розвинутість сучасного ресурсного забезпечення закладів освіти, у тому числі матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційно-комунікаційного оснащення;
- розвиток молодіжних осередків та спроту громади.
10.
Ключові показники ефективності
- середня наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти;
- кількість учнів, які успішно здали НМТ;
- кількість учнів, охоплених інклюзивним навчанням;
- кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти;
- кількість місць у закладах дошкільної освіти;
- кількість дівчат і хлопців у закладах позашкільної освіти;
- відсоток охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років
 
 
ІІ. Вступ. Загальна характеристика.
ІІІ. Визначення проблем, на розв`язання яких спрямована Програма
 
            Освіта - особлива галузь суспільного життя, найважливіша передумова вирішення нагальних соціальних завдань держави.
            Сьогодні докорінне реформування освіти - це один з основних важелів цивілізаційного поступу та економічного розвитку України.
            Освітня сфера Ємільчинської селищної територіальної громади  - це розгалужена мережа закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Система освіти значною мірою визначає соціально-економічний, культурний та духовний розвиток  Ємільчинскьої громади.
Програма розвитку освіти, молоді та спорту ґрунтується на усвідомленні сфери освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної територіальної громади як стратегічного ресурсу, що безпосередньо забезпечує перехід до інноваційної моделі сталого розвитку громади шляхом формування та розвитку людського капіталу.
            Вирішення проблем розвитку галузі освіти, молоді та спорту буде здійснюватися шляхом формування єдиного інноваційного простору дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, а також молодіжного та спортивного напрямків. В умовах глобалізації, динамічного розвитку суспільства та конкуренції на ринку праці сфера освіти має перейти до широкого використання інформаційних технологій, сучасних форм та методів навчання, професійного розвитку педагогів, ефективного використання потенціалу, зміцнення матеріально-технічної бази закладів, забезпечення доступності та відкритості освітніх ресурсів, професіоналізації та інформатизації управління, розширення взаємодії із громадою.
 
Дошкільна освіта
            Система закладів дошкільної освіти у громаді щороку удосконалюється та модернізується, досягається її максимальна оптимізація відповідно до потреб населення.
         У 2023-2024 навчальному році мережа закладів дошкільної освіти включає 25 закладів дошкільної освіти, у яких працюють 35 груп,  виховується 405 дітей.
            У 2022-2023 навчальних роках функціонувало 26 закладів, у яких  виховувалося 418 дітей ясельного та дошкільного віку.
            Щороку зусилля відділу освіти, молоді та спорту, керівників закладів дошкільної освіти спрямовувалися на трансформацію мережі закладів дошкільної освіти, реконструкцію  закладів, які функціонували з режимом роботи 3 години на режим роботи 10,5 годин.
            У  2019 році  реорганізовано Підлубівський заклад дошкільної освіти на 39 місць, з режимом роботи 10,5 години.
            У 2021 році також  було відкрито Степанівський заклад дошкільної освіти на 24 місця.
 Черга на влаштування дітей  у заклади  дошкільної  освіти відсутня. На 100 місцях виховується 86 дітей.
            В  Ємільчинській громаді мешкає 1070 дітей віком від народження до 6 (7) років. Охоплено дошкільною освітою дітей 5-річного віку - 100% та дітей віком від 3до 6 років  - 96,0 %.
            З  2018 року у закладах дошкільної освіти активно запроваджується інклюзивна освіта.
            У 2022-2023 навчальному році у закладах дошкільної освіти функціонувало 1 інклюзивна група, виховувалося 2 дітей з особливими освітніми потребами.
            З  01.09.2023 року  мережа інклюзивних груп  становила 4 групи в 3 закладах, до яких  зараховано 5 дітей.
            У закладах, де створені інклюзивні групи, обладнані кабінети психологічної корекції, логопедичні кабінети, куточки сенсорики.         
            Переважна більшість груп закладів дошкільної освіти забезпечена комп’ютерною технікою, сучасними плазмовими телевізорами.  В  закладах  наявне мультимедійне обладнання, заклади підключені до мережі ІНТЕРНЕТ, проводиться робота по створенню та наповненню власних сайтів.
            Щорічно у закладах оновлюється навчально-ігрове освітнє середовище, що дає можливість організувати освітній процес з дітьми на вулиці. Тривають роботи з модернізації та осучаснення ігрових та спортивних майданчиків,  озеленення  території.
            Для забезпечення повної потреби населення громади у створенні умов для здобуття дітьми дошкільної освіти необхідно продовжити процес оснащення всіх вікових груп комп’ютерною технікою.
            Потребують осучаснення та приведення у відповідність до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633, дидактичні посібники та ігровий матеріал  з  освітніх напрямків роботи з дітьми, особливо сюжетно-рольових ігор, технічних, механічних, інерційних та електронних іграшок, оснащення м’якими модулями для фізичного виховання і розвитку, спортивним обладнанням. Потрібно продовжувати придбання настільних розвиваючих ігор типу  палички Кюїзенера, розвивальні ігри Воскобовича, логічні блоки Дьєнеша, куби Монтессорі, моделі та прилади (моделі доби, тижня, року) тощо.  Значної модернізації потребують ігрові та спортивні майданчики, ремонт та придбання павільйонів, облаштування ігрових споруд, пісочниць, бігових доріжок.
        Закладам дошкільної освіти, у яких функціонують спеціальні та інклюзивні групи, необхідно обладнати  ресурсні кімнати. 
            Для забезпечення безпечних умов перебування дітей у закладах необхідно обладнати зовнішнє відеоспостереження, встановити системи протипожежного захисту, освітлення територій та ігрових майданчиків,  здійснити асфальтування території,  ремонт  огорожі.
 
Загальна середня освіта
 
            Мережа закладів загальної середньої освіти Ємільчинської селищної територіальної  громади включає 14  закладів загальної середньої освіти, із них 1 – опорний заклад освіти, 2- філії опорного закладу освіти, 10 – ліцеїв,  1– гімназія.
            У закладах загальної середньої освіти Ємільчинської селищної територіальної  громади з 01.09.2023 року навчається  2349 учнів. Наповнюваність класів  становить 14,2.
            01 вересня 2018 року відбувся старт однієї із наймасштабніших українських реформ – реформи шкільної освіти -  впровадження Нової української школи.
            З  01 вересня 2018 року в школах впроваджується 12 – річне компетентнісне навчання, відбувається перехід від школи знань до школи, де навчають застосовувати ці знання на практиці.   
            Старту реформи передувала серйозна підготовка, спрямована на три основні вектори змін: 
- впровадження нового Державного стандарту та програм початкової школи;
- перепідготовка учителів для роботи за новим Державним стандартом;
- створення  нового освітнього простору.
          Мережа закладів загальної середньої освіти Ємільчинської селищної територіальної громади забезпечує створення необхідних умов для здобуття неповнолітніми обов’язкової повної загальної середньої освіти, отримання додаткових освітніх послуг, розвиток їх здібностей у закладах освіти.
            У 2019-2020 навчальному році мережа класів складала 176 класів, якими було охоплено 2158 учнів; середня наповнюваність складала 12,3. Групами подовженого дня було охоплено 574 дитини у 18 групах.
            У 2020-2021 навчальному році кількість класів збільшилась до 194, якими охоплено було 2461 учень; середня наповнюваність склала 12,6. Кількість груп подовженого дня складала 18 груп, якими було охоплено 521 учень.
            У 2021-2022 навчальному році кількість класів становила 196, в яких навчалося 2430 ученів, а середня наповнюваність становила 12,4. Кількість груп подовженого дня становила   20  груп, якими охоплено 592 учні.
У 2022-2023 навчальному році кількість класів становила 176, в яких навчалося 2365 ученів, а середня наповнюваність становила 14. Кількість груп подовженого дня становила 20 груп, якими охоплено 569 учнів.
У 2023-2024 навчальному році кількість класів становить 166, в яких навчається 2349 учнів, а середня наповнюваність становить 14,2. Кількість груп подовженого дня становила 20 груп, якими охоплено 573 учнів.
            З 2021-2022 навчального року в громаді розпочав функціонування опорний заклад освіти з трьома філіями.
            З метою забезпечення вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» щодо рівнів освіти необхідним є приведення  установчих документів закладів загальної середньої освіти у відповідність до норм зазначених Законів, створення закладів профільної освіти  комунальної форми власності, забезпечення закладів  профільної освіти відповідним освітнім середовищем.
            На забезпечення особливих умов навчання під час змін епідемічної  ситуації та війни є необхідність у формуванні умов для запровадження дистанційного навчання в закладах Ємільчинської територіальної громади шляхом створення спеціалізованого середовища, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
            У громаді запроваджені різні форми навчання для дітей з особливими освітніми потребами: навчання в інклюзивних класах, навчання в спеціальних класах, педагогічний патронаж та сімейна форма навчання.
            У 2023-2024 навчальному році в громаді було сформовано в 11 закладах освіти  32  інклюзивні класи, в яких навчалося 39 учнів. Їх навчання забезпечували 30 асистентів вчителів.
            Протягом 2022-2023-2024 років кількість закладів, у яких функціонують інклюзивні класи, постійно збільшується.
            В закладах освіти навчаються та виховуються 44 дитини. Для забезпечення корекційно-розвиткових занять було придбано засоби на суму 49 400,00 грн.
            Для створення  належних  умов розвитку, виховання, навчання дітей, безпечних умов перебування  у закладах, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей   в закладах освіти функціонує 13 спортивних залів та 1 спортивна кімната.
             Потребують оновлення та дообладнання спортивні майданчики в ліцеях та гімназії.
            Заклади загальної середньої освіти забезпечені спортивним та ігровим інвентарем  на 70% відповідно до Типового переліку обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
            У рамках завдань Нової української школи в  закладах загальної середньої освіти створено нове освітнє середовище в усіх початкових  класах.
            Робочі групи, створені  віддлом освіти, молоді та спорту  вивчили питання мобільності, безпечності, практичності та якості  меблів, потреб у  дидактичному матеріалі тощо, закладам надано  пропозиції  з оснащення класних кімнат.
            Відділом освіти, молоді та спорту проводиться моніторинг інформації щодо відповідності освітнього середовища  в класах НУШ.
            У кожному класі початкової школи у всіх закладах освіти  є інтерактивна дошка, робота якої забезпечена відповідною  мультимедійною програмою, комп’ютерне обладнання, фабрика друку, пристосування, меблі,  дидактичний матеріал тощо.
            В результаті  тісної співпраці з видавництвом «Країна Мрій» початкові класи та 5-ті класи НУШ забезпечені  програмним дидактичним мультимедійним контентом «КММedia EdProfi».
            Пріоритетним освітнім завданням закладів освіти стало формування у здобувачів освіти уміння вчитися з використанням інформаційних технологій, а в учителів – уміння забезпечувати цей процес в умовах очного та дистанційного навчання, що потребує підвищення кваліфікації педагогів та постійного оновлення бази технічних засобів навчання.
 
Позашкільна освіта
 
Успішно продовжують функціонувати 2 заклади позашкільної освіти: Дитячо-юнацька спортивна школа Ємільчинської селищної ради та Будинок дитячої творчості Ємільчинської селищної ради Житомирської області.
            З 2019 року закладами позашкільної освіти проводиться організаційно-методична робота щодо створення інклюзивного освітнього середовища з метою забезпечення розвитку здібностей та обдарувань дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб та інтересів, зокрема у соціалізації, професійному визначенні та інтеграції в суспільство.
Станом на 01.01.2024 року в Будинку дитячої творчості функціонує 15 гуртків, 22 групи; позашкільною освітою охоплено 550 вихованців  (або 23 % від загальної кількості учнів закладів освіти). В позаурочний час освітній процес здійснюється за 6 напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, військово-патріотичний, фізкультурно-спортивний або спортивний, залучено 687 учнів. 
У ДЮСШ більше 282 вихованців займаються за 5 видами спорту: футбол, плавання, волейбол, важка атлетика, легка атлетика.
Заклади позашкільної освіти підключені до мережі Інтернет, мають веб-сайти.
 
Надання гендерночутливих освітніх послуг
 
Упровадження принципу гендерної рівності та недискримінації у системі освіти в Україні пов’язане з необхідністю подолання гендерно-нейтрального підходу до формування освітньої політики. Гендерна рівність означає забезпечення всім учасникам/учасницям освітнього процесу в Україні, незалежно від їхніх статевих чи гендерних характеристик рівних можливостей доступу до позитивних результатів у сфері освіти.
З 2019 року у закладах освіти  Ємільчинської селищної територіальної громади вивчається питання представництва дівчат і хлопців серед здобувачів освіти, жінок та чоловіків серед педагогічних працівників, членів адміністрації та технічного персоналу. Результати вивчення наочно продемонстрували проблему фемінізації закладів освіти: лише 18 % педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти - чоловіки, 10 %  чоловіків у закладах дошкільної освіти.
Серед здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти – 48 % дівчат та 52 % хлопців.
У закладах позашкільної освіти навчається 50 % дівчат та 50 % хлопців, що пояснюється перевагою волейболу, легкої атлетики та плавання.
Слід звернути увагу як на популяризацію означених напрямів для дівчат, так і на розширення напрямів позашкільної освіти для них.
Під час надання освітніх послуг потрібно врахувати різні потреби дівчат і хлопців стосовно їх отримання.
Стратегія удосконалення освіти в контексті гендерного виміру передбачає визначення низки основних завдань під час практичного застосування гендерночутливого підходу у сфері освітньої політики Житомирської міської територіальної громади:
формування сучасного кадрового потенціалу освітнього закладу, здатного забезпечити впровадження гендерної рівності та недискримінації, шляхом проведення методичного навчання з гендерної проблематики;
створення гендерночутливого освітнього середовища, вільного від насильства та дискримінації за ознакою статі для надавачів та отримувачів освітніх послуг у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти;
системна відмова від принципу "прихованої статевої профорієнтації";
надання інформаційної та науково-методичної підтримки впровадження гендерного підходу в освіту та забезпечення взаємодії наукових, освітніх установ;
оприлюднення науково-теоретичного доробку вітчизняних дослідниць та дослідників з гендерних студій, створення системи наукової комунікації та кооперації, активна співпраця з громадськими організаціями з даного питання.
 
Соціальний захист здобувачів освіти
 
Відповідно до  Постанови   Кабінету  Міністрів України від 25.08.2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку» стовідсотково забезпечується виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
Збільшилася грошова компенсація для придбання нового комплекту одягу та взуття, грошова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування - випускникам 11-х класів закладів загальної середньої освіти та грошової компенсації за шкільну форму для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) з 2022 року.
У 2023 році грошову компенсацію для придбання шкільної та спортивної форми отримали 30 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням).
2 випускникам 11-х класів закладів загальної середньої освіти   2022-2023 навчального року зазначеної категорії дітей виплачено разову допомогу — шість прожиткових мінімумів.
7 дітям, зазначеної категорії дітей, які досягли 18-річного віку виплачено одноразову допомогу в сумі 12670 грн.
Визначити категорії та пільгові категорії, які отримують харчування за кошти місцевого бюджету для учнів закдів загальної середньої освіти:
 • учні 1-4 класів;
 • діти-сироти та діти, позбавленні батьківської опіки;
 • діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО (ООС), учасниками війни на території проведення АТО (ООС), учасниками бойових дій на території інших держав (ветерани війни);
 • діти, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон під час участі в АТО (ООС) або загиблих (померлих), зникли безвісти, потрапивших в полон Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів,          необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 • діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС) та під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 • діти, батьки яких є Захисниками чи Захисницями України, які брали або беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України;
 • діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • діти, колишні вихованці інтернатів, які повернулися в біологічні сім’ї та відвідують заклади освіти за місцем проживання;
 • діти, з числа внутрішньо переміщених осіб;
 • діти з особливими освітніми потребами;
 • діти з інвалідністю;
 • діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;
 • діти, які виховуються у багатодітних сім’ях;
 • інші категорії, визначені рішенням сесії селищної ради.
            Для школярів 5-11 класів харчування організовано за принципом співфінансування: 20 % від  вартості харчування фінансується з селищного бюджету, 80 % - кошти батьків для закладів загальної середньої освіти.
            У закладах дошкільної освіти безкоштовно забезпечуються  харчуванням вихованці пільгових категорій:
-  діти-сироти та діти, позбавленні батьківської опіки;
-  діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО (ООС), учасниками війни на території проведення АТО (ООС), учасниками бойових дій на території інших держав (ветерани війни);
-  діти, батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон під час участі в АТО (ООС) або загиблих (померлих), зникли безвісти, потрапивших в полон Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів,          необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України;
-  діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС) та під час безпосередньої участі у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України;
-  діти, батьки яких є Захисниками чи Захисницями України, які брали або беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України;
-  діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
-  діти, колишні вихованці інтернатів, які повернулися в біологічні сім’ї та відвідують заклади освіти за місцем проживання;
-  діти, з числа внутрішньо переміщених осіб;
-  діти з особливими освітніми потребами;
-  діти з інвалідністю;
-  діти з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;
-  діти, які виховуються у багатодітних сім’ях;
-  інші категорії, визначені рішенням сесії селищної ради
   За принципом співфінансування: 40%  (селище Ємільчине) (60% інші населені пункти) від вартості харчування фінансується з селищного бюджету забезпечуються харчуванням вихованці у закладах дошкільної освіти.
На виконання статті 35 Закону України  «Про дошкільну освіту» було забезпечено безоплатним харчуванням 107 дітей дошкільного віку.
Забезпчено безоплатним харчуванням  214 учнів у закладах загальної середньої освіти.
            На виконання статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» забезпечено безоплатним харчуванням                      74 дитини дошкільного віку, які є внутрішньо переміщеними особами.
Пріоритетним завданням з організації харчування на 2024 рік є забезпечення учнів організованим гарячим харчуванням відповідно до постанови КМУ від 24.03.2020 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
Протягом І півріччя 2023-2024 навчального року:
- проведено розрахунок нормативно-технологічної документації щодо вмісту білків, жирів та вуглеводів, калорійності готових страв та виробів, затверджених постановою КМУ від 24.03.22021 № 305;
- у шкільних їдальнях закладів освіти відпрацьовано окремі страви з примірного чотиритижневого  меню;
- проведено моніторинг щодо рівня кваліфікації кухарів закладів освіти та організовано відповідні навчання з метою підвищення їх кваліфікаційного рівня;
- частково закуплено нове холодильно-технологічне обладнання на окремі харчоблоки;
- підтримуються в активному стані запроваджені процедури системи безпечності та якості харчових продуктів і процесів (НАССР).
 
Сучасні засоби навчання та обладнання
 
Сучасне суспільство вимагає наукоємної освіти, впровадження STEM-освіти, формування актуальних на ринку праці компетентностей. Відповідно і зміст освіти вимагає використання новітніх освітніх технологій і методів навчання. Здобуття якісної повної загальної середньої освіти не можливе без використання цифрових технологій, сучасних засобів навчання та обладнання.
Без належного обладнання та оснащення, що становлять матеріальну базу кабінету, неможливо використовувати ті нові форми і методи навчання, які, згідно з концепцією «Нової української школи» і реформи освіти в Україні, впроваджуються в практику, а також виконувати в повному обсязі лабораторні та практичні роботи, передбачені навчальними програмами.
У 14 закладах загальної середньої освіти комунальної власності громади:
 • 313 учительських та адміністративних ПК;
 • 75 хромбуків;
 • 21 планшетів учнівських;
 • 10 мультимедійних комплексів (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, портативний комп`ютер вчителя (ноутбук) ;
 • 10 мультимедійних проекторів;
 • 293 багатофункціональних пристроїв;
 • 25 сканерів;
 • 16 ламінатори.
Усі заклади загальної середньої освіти потребують 59 мультимедійних комплексів.
У 2 закладах освіти (Ємільчинський ліцей № 1 та Ємільчинський ліцей № 2) наявні 12 кабінетів: 2 кабінети географії, 2 кабінети хімії, 2 кабінети фізики, 2 кабінети біології, 2 кабінети математики, 1 медіатека та STEM-лабораторія.
 
Досягнення педагогічних колективів та педагогів-новаторів
 
             У 2023-2024 роках здобутки освітян Ємільчинської територіальної громади отримали високі оцінки на регіональному рівні.
      Освітяни громади  є постійними учасниками фахових конкурсів  «Учитель року», обласний конкурс добрих практик освітян Житомирщини "Сучасна освіта- 2024", що дає можливість учасникам продемонструвати методичну компетентність, професійні вміння, необхідні для успішного здійснення освітнього процесу, виявити потенційні напрями професійного розвитку вчителів, сприяють стимулюванню педагогів до підвищення професійного рівня, обміну досвідом і поширенню інновацій. Кожного року педагоги є  переможцями та дипломантами конкурсів  обласного рівня.
Матеріальна підтримка та визнання професійної майстерності освітян сприяють їх активній участі у становленні та розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків.
 
Досягнення обдарованих школярів
 
            120 учнів закладів освіти громади у 2023-2024 роках взяли участь у різноманітних заходах (конкурсах, олімпіадах, турнірах, інтелектуальних іграх тощо)  Всеукраїнського, обласного та міського рівнів. Призові місця посіли 70 учнів.
16 учнів – переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад (онлайн - формат у 2024 році).
            Щорічно учні (вихованці)  закладів освіти демонструють результативну участь у Міжнародному екологічному конкурсі "Душа села", Всеукраїському конкурсі юних дослідників "Кристали" імені Євгена Гладишевського, Вишиванка, оберіг моєї родини, Міжнародному уроці доброти, "Гуманне ставлення до тварин", "Колосок", "Левеня", "Кенгуру", "Бобер", Всеукраїнськму юнацьокму фестивалі "В об'єктиві натураліста- 2023", Всеукраїнськму конкурсі "Бути природі другом", Всеукраїнському конкурсі "Зоологічна галерея", VІІ Всеукраїнському конкурсі “Птах року – 2023»  Обласному конкурсі «Житомирщина очима юних», Обласному дитячому «Екофорум» за напрямом: природоохоронна робота «Збереження довкілля залежить від кожного», Всеукраїнському конкурсі «Переможна марка юних натуралістів», Всеукраїнському конкурсі  «Годівничка», Обласній виставці-конкурс  юних фотоаматорів «Моя Україно!», Всеукраїнському конкурсі «Цікава Україна», Всеукраїнському конкурсі «Лісові ініціативи», «Олімпіс – 2022 – Осіння сесія», «Олімпіс -2022 – Весняна сесія», XVта XVI  інтернет-олімпіадах «На урок» з біології та хімії, Інтернет-олімпіадах у 2022-2023 н.р., Всеукраїнському турнірі юних біологів «Neobio», Всеукраїнському турнірі юних хіміків ім. академіка В.В. Скопенка, МАН – юніор ерудит, «Зимова казка», «Моя країна – Україна», «Годівничка», «День зустрічі птахів», Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Намалюй свою мрію», Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Щаслива дитина-квітуча країна», Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» тощо.
            Розвиток дитячої обдарованості є пріоритетним напрямком освіти міста. Роль вчителя є визначальною у пошуку талановитих учнів, розвитку їх здібностей, організації творчої діяльності, підготовці та залученні до різноманітних заходів.
            Матеріальна підтримка та суспільне визнання досягнень учнівської обдарованої молоді  дає можливість створити гарні умови для творчого розвитку особистості, сприяє формуванню інтелектуального потенціалу населення міста та відіграє важливу роль у стимулюванні здобувачів освіти на досягнення вищих результатів у різних сферах діяльності, підготовці  конкурентоспроможної на ринку праці  особистості.
 
Спортивні досягнення
 
Протягом 2023-2024 року проходили змагання серед дітей, юнаків, молоді та ветеранів з різних видів спорту. Це дало певні здобутки у спортивно-масовій та оздоровчій роботі в Ємільчинській  територіальній громаді.
Спортсмени Ємільчинської селищної ради у 2023 році прийняли участь у ряді змагань селищного, обласного та всеукраїнського та міжнародного рівнів:
1.Чемпіонат Ємільчинської селищної ради з волейболу серед збірних команд Ємільчинщини.
2.Чемпіонат Житомирської області з легкої атлетики серед дорослих та юнаків.
3.Спортивні змагання з волейболу серед працівників освіти у залік Спартакіади працівників освіти.
4.Селищні змагання з шашок - 64, присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні.
5.Кубок області з волейболу серед чоловічих команд сезону 2023 року.
6.Обласні зональні змагання з волейболу серед чоловічих команд на Кубок пам’яті Зорі А.Є.
7.Чемпіонат Житомирської області з шашок-64 серед молоді, кадетів, юних надій.
8.Чемпіонат Європи з армспорту.
9.Чемпіонат України з водлейболу ( дитяча ліга ) серед дівчат 2008 року.
10.Чемпіонат Житомирської області з волейболу пляжного серед чоловічих команд сезону 2022 року.
11.Обласні спортивні територіальні змагання серед команд сільських, селищних об’єднаних територіальних громад.
12.Відкритий турнір з міні-футболу серед юнаків з нагоди Олімпійського тижня.
13.Легкоатлетичний забіг «Шаною воїнів біжу за Героїв України».
14.Воєнізована естафета з нагоди Дня українського козацтва та Дня захисника України.
15. Чемпіонат України з волейболу під девізом «Хто ти, майбутній олімпієць?» серед дівчат 2006 року народження.
16. Чемпіонат Житомирської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2010 р.н.
17. Чемпіонат України з важкої атлетики.
Проведено Спортивні ігри школярів Ємільчинської селищної ради 2023/2024 навчального року серед закладів загальної середньої освіти І-ІІІ та І-ІІ ступенів з таких залікових видів спорту: волейбол, баскетбол, футбол, футзал, шашки, шахи, теніс настільний, легка атлетика.
 
ІV. Визначення мети Програми
 
Метою Програми є:
забезпечення умов рівного доступу для дітей та молоді Ємільчинської територіальної громади до сучасної, якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку суспільства, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства та держави через:
забезпечення цілісного розвитку дітей громади (хлопчиків та дівчаток різних вікових груп), їх фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
всебічний розвиток, виховання і соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської освіти, формування ключових компетентностей учнів, необхідних для успішної життєдіяльності;
формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя;
створення безпечних, комфортних умов навчання і виховання дітей та молоді громади  у закладах освіти громади.
 
V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності
Розв’язання вищезазначених проблем та досягнення мети Програми передбачається через запровадження комплексного підходу та виконання наступних завдань:
 
Дошкільна освіта
 • створення умов для здобуття дошкільної освіти;
 • обов’язкове охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти;
 • розширення мережі закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх потреб населення;
 • забезпечення досягнення оптимальних умов організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти;
 • створення комфортного та безпечного освітнього середовища для виховання та навчання дітей в закладах дошкільної освіти шляхом придбання м’якого інвентаря, дитячих меблів, посуду, проведення капітальних ремонтів зношених інженерних споруд та будівель, заходів із зовнішнього освітлення, благоустрою територій, догляду за зеленими насадженнями, забезпечення відеоспостереження тощо;
 • забезпечення модернізації та осучаснення освітньої середовища в закладах дошкільної освіти шляхом придбання предметно-ігрового розвивального обладнання, оснащення спортивних та ігрових майданчиків сучасним обладнанням, впровадження інноваційних мультимедійних технологій в освітній процес;
 • забезпечення програмно-методичного супроводу з врахуванням освітніх потреб у навчанні та вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;
 • формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості.
 
Загальна середня освіта
 • створення умов для забезпечення харчування учнів у харчоблоках закладів загальної середньої освіти;
 • забезпечення модернізації освітнього середовища шляхом оснащення  кабінетів природничо-математичного цикла необхідним обладнанням для проведення для проведення лабораторних та практичних робіт, придбання комп'ютерної техніки, інтерактивного обладнання, сучасного програмного забезпечення, унаочнення, електронних посібників, створення медіатек, створення STEM- лабораторій, придбання інтерактивного мультимедійного середовища з розширеними можливостями лінгафонної лабораторії, придбання сучасних меблів;
 • створення комфортних, безпечних умов у закладах загальної середньої освіти шляхом проведення капітальних ремонтів інженерних споруд та будівель, проведення заходів із зовнішнього освітлення, благоустрою територій, догляду за зеленими насадженнями, забезпечення відеоспостереження тощо;
 • забезпечення проведення спортивно-масових заходів;
 • розвитку інфраструктури для забезпечення різних форм здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
 • впровадження інноваційних форм організації освітнього процесу в закладах освіти (віртуальне навчальне середовище, інтернет-портал навчального призначення, освітні платформи для онлайн-навчання тощо);
 • забезпечення оснащенням спортивних та ігрових майданчиків сучасним обладнанням;
 • національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання.
Позашкільна освіта
 • охоплення різними формами позашкільної освіти дітей та молоді (хлопчиків та дівчаток різних вікових груп), в тому числі з особливими освітніми потребами;
 • утримання на належному рівні та розвиток матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту;
 • оновлення спортивного та тренажерного обладнання в закладах позашкільної освіти та ДЮСШ;
 • забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя та створення комфортних, безпечних умов у закладах позашкільної освіти;
 • підвищення рівня фізичної підготовленості, збільшення охоплення учнівської молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою;
 • створення умов і механізмів здобуття позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об’єднаннях, організованих закладами загальної середньої та позашкільної освіти.
 
Молодь та спорт громади
 • забезпечення необхідних умов для проведення спортивно-масових заходів.
Науково-методичний супровід розвитку системи освіти
 • модернізація системи матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення закладів освіти відповідно до сучасного рівня розвитку освітньої індустрії, інформаційно-комунікаційних технологій на основі запитів соціуму та рівня інноваційного розвитку економіки територіальної громади.
Інклюзивно-ресурсний центр. Освіта осіб з особливими освітніми потребами
 • створення умов для забезпечення прав і можливостей дітей та молоді із особливими освітніми потребами щодо здобуття ними якісної освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, здібностей та інтересів;
 • створення безпечного освітнього середовища, вільного від проявів булінгу, насильства та гендерної дискримінації;
 • забезпечення створення в закладах освіти середовища, що сприяє збереженню та зміцненню фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, впровадження в освітній процес здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій;
 • продовження роботи щодо вдосконалення безперешкодного доступу до закладів освіти осіб з особливими освітніми потребами та маломобільних груп населення;
 • підвищення якості надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
 
Підтримка дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням, учнів закладів загальної середньої освіти  шкільною і спортивною формою;
 • здійснення виплати одноразової грошової допомоги в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • здійснення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
 
Підтримка обдарованих дітей та молоді
 • заохочення обдарованих дітей та молоді через відзначення учнів та вихованців закладів освіти з числа переможців міських, обласних, міжнародних і всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, фестивалів, турнірів, змагань тощо.
 
Підтримка педагогічних працівників та педагогічних колективів
 • заохочення педагогічних працівників, керівників закладів освіти та педагогічних колективів;
 • формування позитивного іміджу та стимулювання праці педагогічних працівників, які ведуть активну роботу зі здобувачами освіти, вихованцями та учнівською молоддю.
 
Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників
 • забезпечення безперервного професійного розвитку педагогічних працівників;
 • забезпечення реалізації заходів з реформування системи підвищення кваліфікації педагогів;
 • забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам.
Пожежна безпека
 • поетапне впровадження протипожежних заходів у закладах освіти.
Капатальні та поточні ремонти
 • підвищення енергоефективності в будівлях закладів освіти, впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.
 • проведення капітальних та поточних ремонтів.
Надання гендерночутливих освітніх послуг
 • покращення якості освітніх послуг здобувачам освіти на основі  потреб з урахуванням статі, віку та інших характеристик учасників освітнього процесу.
 
 Для досягнення мети, визначеної Програмою, передбачається виконання комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти Ємільчинської територіальної громади.
Напрями, завдання і заходи Програми наведено в додатку1.
Показники результативності наведено у додатку 2.
Розрахунок на дитину наведено у додатку 3.
 
VІ. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
 • створення можливостей для рівного доступу дітей та молоді Ємільчинської територіальної  громади  до якісної освіти;
 • створення ефективної мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, яка спроможна надавати якісні освітні послуги;
 • підвищення якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, через оновлення змісту освіти, впровадження сучасних освітніх методик та технологій, вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • продовження формування комфортного, безпечного, інклюзивного, сучасного освітнього середовища, зокрема через оновлення матеріально - технічної бази закладів освіти громади;
 • модернізація та осучаснення освітньої середовища в закладах освіти громади;
 • формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості.
 • приведення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до потреби населення громади;
 • 100% охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти;
 • забезпечення закладів дошкільної освіти необхідним обладнанням, методичними матеріалами та іншими засобами навчання дітей;
 • забезпечення модернізації освітнього середовища закладів загальної середньої освіти;
 • забезпечення збалансованого харчування дітей та учнів необхідного для їх нормального росту і розвитку;
 • забезпечити оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій, розвиток STEM-освіти (наука, технології, інженерія і математика);
 • розвиток у здобувачів повної загальної середньої освіти математичної компетентності та компетентності у галузі природничих наук;
 • розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу життя;
 • зниження ризику виникнення дитячого та виробничого травматизму;
 •  збереження наявної матеріально-технічної бази спортивного напрямку в закладах освіти, поліпшення умов її функціонування;
 • поліпшення умов експлуатації та утримання будівель закладів освіти;
 • створення належних умов для розвитку здібностей і обдарувань школярів, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів, широке залучення школярів до занять у гуртках та секціях позашкільних закладів освіти;
 • розвиток особистості, профорієнтація та рання профілізація, попередження негативних дитячих проявів, допомога кожній дитині повірити в свої здібності та розкрити власний потенціал, надання додаткових знань та практичних навичок, необхідних для успішної самореалізації в дорослому житті;
 • створення умов для розвитку творчих здібностей і талантів дітей та молоді громади;
 • створення сприятливих умов для виховання, навчання дітей та молоді із особливими освітніми потребами в закладах освіти громади;
 • підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення;
 • забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;
 • стимулювання творчо працюючих педагогічних працівників;
 • приведення до норм Закону України про Пожежну безпеку, Правил Пожежної Безпеки для закладів, установ і організаційної системи України, утримання протипожежного захисту в приміщеннях закладів освіти, пристроїв димовидалення, протипожежного водогону, автоматичної пожежної сигналізації;
 • скорочення витрат бюджетних коштів на споживання енергетичних ресурсів;
 • надання гендерно-чутливих освітніх послуг.
 
VIІ. Обсяги та джерела фінансування Програми
 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету, а також за рахунок інших джерел*, не заборонених чинним законодавством України.
 
Ресурсне забезпечення Програми
 
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Етапи виконання Програми
Всього витрат на виконання Програми
І
етап
2024 рік
 
ІІ
етап
2025 рік
 
ІІІ
етап
2026 рік
 
ІV
етап
2027 рік
 
V
етап
2028 рік
 
Обсяг ресурсі,всього
(тис. грн.)
у тому числі:
208 606,1
224 371,0
241 016,4
262 432,3
286 067,4
1 222 493,2
державна субвенція
86 589,1
95 248,0
104 772,8
115 250,1
126 775,1
528 635,1
місцевий бюджет
120 333,9
127 271,6
134 207,0
144 942,0
156 828,1
683 582,6
кошти не бюджетних джерел
1 683,1
1 851,4
2 036,6
2 240,2
2 464,2
10 275,5
  
*Інші джерела фінансування, які планується залучити для виконання заходів Програми
-плата за послуги, що надають бюджетні установи згідно з їхньою основною діяльністю:
- батьківська плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах (в розмірах, визначених рішеннями виконавчого комітету);
- оплата послуг за нерегулярні перевезення під замовлення (при наявності ліцензії)
 - плата за оренду майна бюджетних установ, яку здійснюють відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
- в закладах освіти надходження коштів від оренди приміщень та майна;
 • надходження бюджетним установам від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)
- в закладах професійно-технічної освіти надходження коштів від реалізації майна (металобрухт, макулатура).
VIІІ.Строки та етапи виконання Програми
 
Виконання  Програми передбачається здійснити упродовж 2024-2028 років
 
ІX. Координація та контроль за ходом виконанням Програми
 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником Програми – відділом освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради.
Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради.
Відповідальний виконавець Програми для здійснення моніторингу реалізації Програми щороку, до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом подає відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми та здійснює обгрунтовану оцінку результатів виконання Програми і, у разі потреби, розробляє пропозиції  щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення окремих завдань і заходів, показників, обсягів і джерел фінансування.
 
Начальник відділу
Сергій ЖЕКА
 
 
 
Додаток 1
Завдання і заходи реалізації програми
 
№ з/п
Завдання
Зміст
заходів
Строк виконання
заходу
 
 
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн
Очікуваний результат
 
2024
 
2025
2026
2027
 
2028
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
11
 
12
Розділ І. Забезпечення виконання закладами освіти основних функцій по наданню освітніх послуг
1.
1.1. Забезпечити оплату праці працівникам галузі, оплату комунальних послуг та енергоносіїв,  відрядження працівників
1.1.1. Виплачувати заробітну плату працівникам галузі, забезпечити  оплати тепло-водо - газопостачання, оплати електроенергії, вивіз твердих побутових відходів, закупівля  твердого палива, забезпечення мінімально необхідних освітніх заходів (відрядження), забезпечення проведення медичних оглядів педагогічних працівників
 
 
 
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
державний,
місцевий бюджети,
інші кошти
141759,1
155935,0
171528,5
188681,4
207549,5
Своєчасна оплата праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, проведення розрахунків за енергоносії, забезпечено відрядження працівників
 
1.2.Забезпечити формування  методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій.
1.2.1. Проходження курсової перепідготовки педагогічним  працівникам закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, бібліотекаів, медичних сестер, працівників закладів позашкільної освіти та ДЮСШ, ІРЦ,  працівників центру професійного розвитку.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
державний,
місцевий бюджети,
інші кошти
197,4
210,4
221,5
232,6
245,3
Забезпечено курси підвищення кваліфікації
 
Разом за розділом І
 
 
 
 
146 636,7
  161293,6
177 413,0
195 143,3
214 647,1
 
 
Розділ ІI. Дошкільна освіта
2.
2.1. Забезпечити реалізацію права дітей на дошкільну освіту
2.1.1. Проведення щорічного обліку дітей дошкільного віку, забезпечення гнучкого режиму роботи у закладах дошкільної  освіти відповідно до запитів батьківської громади селища.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Забезпечення якісного прогнозу розвитку мережі ЗДО відповідно до потреб населення, забезпечення права батьків на врахування потреб їх родин щодо режиму перебування дітей у закладі .
 
 
2.1.2.  Проведення соціально- педагогічного патронату сімей із дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного віку, які не відвідують ЗДО, та надання консультаційної допомоги родинам.
2024-2028 роки
 
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Забезпечення якісної та необхідної допомоги та рекомендацій батькам у сімейному вихованні, які обрали форму здобуття для дітей дошкільної освіти у сім’ї.
 
 
2.1.3. Залучення батьків до освітнього процесу через партнерську взаємодію педагогів дошкільних закладів та батьків вихованців ( використання інтерактивних форм роботи, інтернет-ресурсів)
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Інформація надається через місцеву газету, офіційний сайт.
 
2.2. Розширити мережу закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх потреб населення.
2.2.1. Реорганізація Великоцвілянського закладу дошкільної освіти "Школярик" з режиму роботи 3 год в режим роботи 10,5 годин.
2024-2028
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
480,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реорганізація однієї групи, збільшено на 12 місць
 
2.3.Забезпечити  досягнення оптимальних умов організації харчування дітей в закладах дошкільної освіти громади
2.3.1.Забезпечення харчуванням вихованців, дітей пільгових категорій  у закладах дошкільної  освіти згідно з відповідними рішеннями сесії Ємільчинської селищної ради, підтримка запровадженої системи контролю за якістю харчування НАССР (РЕСЕРТИФІКАЦІЯ), аналіз організації харчування за календарний рік
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет, інші кошти
3 258,9
3 584,8
3 822,3
4 204,5
4 624,9
Забезпечення харчуванням дітей в закладах освіти, забезпечення безпеки та якості харчування дітей в закладах дошкільної освіти, визначення напрямків роботи для удосконалення процесу організації харчування, забезпечення безпеки та якості харчування дітей в закладах дошкільної освіти
 
 
2.3.2. Оновлення  та закупівля холодильно-технологічного обладнання на харчоблоках закладів дошкільної освіти, закупівля пароконвектоматів в закладах дошкільної  освіти (оплата відповідно до договору), забезпечення ремонту вентиляційних систем на харчоблоках та у складських приміщеннях ЗДО
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
1 800,0
280,0
380,0
380,0
380,0
Оновлено старе енергозатратне холодильно-технологічне обладнання, визначення напрямків роботи для удосконалення процесу організації харчування, забезпечення санітарних умов в закладах
 
2.4. Створити комфортне та безпечне освітнє середовище для виховання та навчання дітей в закладах дошкільної освіти
2.4.1. Придбання м`якого інвентаря (матраци, подушки, ковдри, постільна білизна) для ЗДО, забезпечення закладів дошкільної освіти  дитячими меблями,  придбання посуду на харчоблок ЗДО (кухонний), встановлення камер відеоспостереження на території та входах в приміщення ЗДО
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
800,0
860,0
930,0
990,0
1060,0
Забезпечення виконання вимог Санітарного регламенту, попередження загрози для життя та здоров’я учасників освітнього процесу
 
 
2.4.2. Проведення  заходів з озеленення, догляду, утримання, охорони зелених насаджень від шкідників та хвороб.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
230,0
255,0
55,0
55,0
60,0
Проведення санітарного обрізання гілок, кронування дерев та видалення  аварійних  зелених насаджень, виконання вимог п.1. розділу ІІ Санітарного регламенту, попередження загрози для життя та здоров’я учасників освітнього процесу
 
 
2.4.3. Організація лабораторних досліджень:
-  піску га наявність яєць гельмінтів (2 рази квітень-жовтень);
- рівня освітленості (не рідше одного разу на рік);
- показників мікроклімату (температура, вологість (не рідше 2 разів на рік);
- якості води плавальних басейнів- якості  води, призначеної для приготування їжі та споживання як питної.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
Виконання вимог Санітарного регламенту для закладів дошкільної освіти
 
 
2.4.4. Влаштування ресурсних кімнат у ЗДО
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий/
державний бюджет
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Влаштовано ресурсні кімнати
 
2.5. Забезпечити  програмно-методичний супровід з  врахуванням освітніх особливих потреб у навчанні та вихованні кожної дитини,у тому числі дітей з особливими освітніми потребами
 2.5.1. Постійне оновлення інформаційно-аналітичної бази даних програмно-методичного забезпечення, забезпечення комплексними  програмами:
 - парціальними програми;
 - програмами для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Забезпечення права педагогів на вільний доступ до інформаційно-аналітичної бази  та на вільний  вибір програм,форм та методів роботи з дітьми, впроваджено національно-патріотичне виховання
 
Разом за розділом ІІ
 
 
 
 
7758,9
 6219,8
6477,3
6969,5
7474,9
 
Розділ ІІІ.  Загальна середня освіта
3.
3.1.Забезпечити організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти.
Створити умови для забезпечення організації харчування у шкільних їдальнях
3.1.1.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій згідно з відповідними рішеннями сесії селищної ради, придбання та оновлення холодильно-технологічного обладнання у шкільні їдальні, закупівля пароконвектоматів в закладах загальної середньої освіти, проведення поточних ремонтів харчоблоків та обідніх залів шкільних їдалень
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет,
інші кошти
8 843,4
9 627,7
10 490,5
11 440,0
12 484,0
Охоплення організованим гарячим харчуванням учнів, заміна старого енергозатратного обладнання на сучасне, утримання шкільних їдалень відповідно до санітарних умов.
 
3.2.Забезпечити модернізацію освітнього середовища
3.2.1.Забезпечення кабінетів природничо-математичного цикла  необхідним обладнанням для проведення лабораторних та практичних робіт: наборами  реактивів для кабінетів хімії, посуду для вчителя та учня;придбання навчальних кабінетів хімії, інформатики, математики, біології, фізики, географії, створення медіатек, забезпечення комп'ютерною технікою,інтерактивним обладнанням, сучасним програмним забезпеченням, унаочнення, електронними посібниками, придбання засобів, обладнання, приладдя, меблів в рамках НУШ
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
11 250,0
11 250,0
11 300,0
11 300,0
11 500,0
Підвищення якості навчання, якісне надання освітніх послуг з природничо-математичного циклу, підвищення якості навчання
 
 
3.2.2. Придбання сучасних меблів (столи, стільці,  парти, дошки тощо), забезпечення закладів загальної середньої освіти «Програмним забезпеченням» комплексу «Курс: Школа. Комплекс управління ресурсами закладів загальної середньої освіти», Забезпечення впровадження проекту "Електронний журнал", закупівля планшетів, підтримка користування вчителями,батьками та учнями сервісів системи "Електронний журнал", Забезпечення покриттям, Wi-Fi ЗЗСО та укриттів, Створення STEM- лабораторій, Придбання інтерактивного мультимедійного середовища з розширеними можливостями лінгафонної лабораторії, Закупівля ігрового та спортивного обладнання в рамках реалізації програм
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
490,6
520,0
540,0
540,0
550,0
Оновлення застарілих меблів, управління базою даних навчального закладу, формування навчального плану, автоматичне складання звітів, забезпечено повноцінний фізичний розвиток, активна рухова діяльність школярів. Організовано змістовне дозвілля.
 
3.3. Забезпечити санітарно-епідемічного благополуччя та створення комфортних, безпечних умов у закладах загальної середньої освіти
3.3.1.Проведення ремонтних робіт з відновлення та заміни огорожі, утримання в задовільному стані закріплненої території, виконання робіт з асфальтування та благоустрою прибудинкової території, проведення  заходів з озеленення, догляду, утримання, охорони зелених насаджень від шкідників та хвороб, проведення лабораторно-інструментальних досліджень щодо безпечного перебування учнів у закладах, проведення заходів з  утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, відновлення роботи зовнішнього освітлення, проведення робіт з ремонту укриттів, встановлення камер відеоспостереження на території та входах в приміщення ЗЗСО
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
1 650,0
1 650,0
1 750,0
1 750,0
1 800,0
Забезпечення безпечних умов навчання, попередження загрози для життя та здоров’я учасників освітнього процесу
 
3.4. Забезпечення дистанційної освіти
3.4.1. Сформувати умови для запровадження дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти
громади шляхом створення спеціалізованого середовища, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Забезпечення індивідуалізованого процесу набуття знань, умінь,  і способів пізнавальної діяльності людини, яке відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу
 
3.5. Забезпечення організації підвозу дітей до закладів освіти
3.5.1. Забезпечення організації підвозу дітей до закладів освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
6 536,7
9 674,7
8 893,6
9 972,9
11 270,2
Організація підвозу учнів до закладів освіти
 
3.6. Забезпечення регулярного та нерегулярного перевезення учнів, вихованців
3.6.1. Проведення інвентаризації шкільних автобусів, формування реєстру транспортних засобів, які здійснюють перевезення учасників навчально – виховного процесу, розроблення та затвердження спеціальних маршрутів для перевезення учнів шкіл, вихованців закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти  і педагогічних працівників, придбання паливно – мастильних матеріалів для організації нерегулярного перевезення учнів до місця проведення спортивних та туристичних змагань, олімпіад, інтелектуальних конкурсів художньої самодіяльності, придбання паливно – мастильних матеріалів для організації регулярного підвезення учнів до місць навчання і додому.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
4 963,0
2 965,0
3 000,0
3 100,0
3 100,0
Забезпечення регулярного та нерегулярного перевезення учнів, вихованців
 
3.7. Використання, утримання та обслуговування шкільних автобусів
3.7.1. Придбання комплектуючих та інших запчастин для шкільних автобусів, придбання полісів страхування,  проведення технічних оглядів автобусів, проведення медичних оглядів водіїв автобусів,  придбання автобусів,  придбання медикаментів для автомобільних аптечок, створення і утримання місць для розміщення шкільних автобусів у межах чинного законодавства.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
560,0
620,0
680,0
750,0
825,0
Забезпечення безпечної експлуатації транспортних  засобів
 
3.8. Забезпечити виконання щодо академічного рівня повної загальної середньої освіти та професійної освіти на ІІІ ступені навчання.
3.8.1. Реорганізація та створення закладів загальної середньої освіти у відповідності до вимог Закону України «Про освіту» та  відповідно до плану                   
трансформації мережі  закладів загальної середньої освіти  Ємільчинської селищної ради на 2024-2027 роки
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Підвищення якості освіти
 
3.9.Впровадження національно-патріотичного виховання та військо-патріотичного виховання
3.9.1. Проведення конкурсів, тематичних виставок дитячої творчості, виконання творчих завдань з національно-патріотичної тематики, розробка тематичних планів роботи шкіл з організації національно-патріотичного виховання школярів у позакласній роботі, проведення виховних годин у формі зустрічей з волонтерами, учасниками АТО, учасниками війни, забезпечення зв'язку з військовими частинами  (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування), Проведення тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:
- до Дня українського козацтва
– Дня захисника Вітчизни;
-до дня Соборності України
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України
 
Разом за розділом ІІІ
 
 
 
 
34993,7
37 007,4
37354,1
39552,9
42229,2
 
Розділ IV. Позашкільна освіта
4.
4.1. Забезпечити рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної позашкільної освіти
4.1.1. Утримання на належному рівні та розвиток матеріально- технічної бази закладів позашкільної освіти, що знаходяться у підпорядкуванні відділу освіти, молоді та спорту, оновлення спортивного та тренажерного обладнання в закладах позашкільної освіти  та ДЮСШ, Сприянню відкриттю сучасних гуртків/відділень, проведення навчально-тренувальних зборів  ДЮСШ
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
4 725,0
5 505,0
6 450,0
7 665,0
8 900,0
Забезпечення функціонування гуртків та відділень  на належному рівні, відкриття сучасних гуртків,відділень.
 
 
4.1.2. Забезпечення належних умов для охоплення різними формами позашкільної освіти дітей та молоді з особливими освітніми потребами відповідно до стану здоров`я,їх можливостей та здібностей для навчання, проведення організаційно-методичних заходів із педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти з метою максимального охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою, Забезпечення участі вихованців закладів позашкільної освіти у Всеукраїнських, міжнародних конкурсах/змаганнях.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
80,0
80,0
80,0
90,0
90,0
Охоплення позашкільною освітою  дітей та молодь з особливими освітніми потребами, творча самореалізація учнівської молоді
 
4.2. Забезпечити санітарно-епідемічного благополуччя та створення комфортних, безпечних умов у закладах позашкільної  освіти
4.2.1. Виконання робіт з  благоустрою прибудинкової території, проведення заходів з  утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп, проведення лабораторних досліджень відповідно до вимог Санітарного регламенту в закладах позашкільної освіти та дитячо-юнацькій спортивній школі, встановлення камер відеоспостереження на теритЗабезпечення зовнішнього освітлення територій закладів позашкільної освітиорії та входах в приміщення ЗПО, забезпечення зовнішнього освітлення територій закладів позашкільної освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
90,0
91,0
92,0
93,0
94,0
Проведення  благоустрію прибудинкової території, забезпечення безпечних умов навчання
 
Разом за розділом IV
 
 
 
 
4895,0
   5676,0
6622,0
7848,0
9084,0
 
 
Розділ V. Молодь та спорт громади
5.
5.1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах закладів освіти,
за місцем роботи, проживання та місцях масового відпочинку населення
5.1.1. Запровадження в закладах освіти усіх типів занять з рухової активності дітей в обсязі не менше 3 годин на тиждень, забезпечення закладів освіти спортивним обладнанням та інвентарем, спортивною формою, створення умов для максимальної доступності  протягом дня та у вихідні дні усіх комунальних спортивних об’єктів та спортивних споруд для занять фізичною культурою та спортом  за місцем проживання (у навчальних закладах – у позаурочний час та за присутності фахівця з фізичної культури і спорту), створення місць для навчання плаванню на відкритих водоймах, Створення умов для занять фізичною культурою та спортом у позаробочий час для працівників підприємств, установ, організацій. Підтримка таких працівників зі сторони роботодавців.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
315,0
341,0
377,0
406,0
433,0
Проведення змагань, пропаганда здорового способу життя
 
 
5.1.2. Облаштування спортивних споруд та об’єктів комунальної форми власності з метою їх використання особами з обмеженими фізичними можливостями для занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією.
Забезпечення безперешкодного доступу до всіх спортивних споруд для спортсменів та глядачів з обмеженими фізичними можливостями.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
132,0
87,0
95,0
103,0
112,0
Розвиток спортивних споруд
 
 
5.1.3. Проведення щорічної інвентаризації спортивних споруд та об’єктів комунальної форми власності з метою визначення потреби їх ремонту, розвитку, реконструкції, перепрофілювання, ремонт, реконструкція, розвиток, перепрофілювання спортивних споруд, об’єктів та обладнання
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
147,0
20,0
22,0
23,0
25,0
Розвиток спортивних споруд
 
5.2. Створення умов для активізації діяльності громадських організацій
та бізнесу в сфері фізкультури і спорту на території селищної ради
5.2.1. Залучення представників підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також сільських жителів до занять фізичною культурою і спортом за місцем роботи, участь у обласних та всеукраїнських спартакіадах та інших масових фізкультурно-спортивних заходах серед посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів усіх рівнів, серед працівників галузей народного господарства, соціальної та побутової сфери,фінансова підтримка з селищного бюджету громадських організацій, які проводять фізкультурно-спортивні заходи у селищній раді.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
137,0
147,7
159,0
160,0
178,5
Пропаганда здорового способу життя
 
5.3. Підтримка дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту,
спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів
5.3.1. Залучення дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацькій спортивній школі, Забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем, Проведення спортивно-масових заходів та участь вихованців ДЮСШ в чемпіонатах області, України серед ДЮСШ, у змаганнях із видів спорту, що культивуються в ДЮСШ.
Підтримка обдарованих спортсменів з метою їх участі у спортивних змаганнях різних рівнів, Сприяння активному відпочинку вихованців ДЮСШ
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
300,0
323,0
353,0
380,0
405,0
Створення умов для розвитку національно-патріотичного та фізичного виховання дітей та молоді
 
 
5.3.2. Утворення спортивних команд резервного спорту, залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту, забезпечення підготовки спортсменів селищної ради  різних вікових груп до складу збірної команди області, для участі в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
15,0
17,0
85,0
93,0
102,0
Проведення змагань, пропаганда здорового способу життя
 
 
5.3.3. Забезпечення  виплати винагороди спортсменам і тренерам за результатами участі у змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів, придбання кубків, медалей з стрічками, жетонів, табличок, грамот для нагородження
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
55,0
58,0
63,0
65,0
70,0
 Пропаганда здорового способу життя
 
5.4. Проведення спортивних змагань та фізкультурно-оздоровчих заходів в селищній раді,
фінансова та організаційна підтримка таких заходів районного рівня,
участь спортсменів у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів
5.4.1. Проведення волейбольного турніру селищної ради до Дня Незалежності України,проведення відкритого турніру селищної ради з настільного тенісу до Дня місцевого самоврядування
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
35,0
39,0
43,0
47,0
51,0
Проведення змагань, пропаганда здорового способу життя
 
 
5.4.2. Сприяння у забезпеченні цілеспрямованої підготовки та участі збірних команд селищної ради з різних видів спорту,  спортсменам селищної ради в районних, обласних, всеукраїнських змаганнях та  інших масових фізкультурно-спортивних заходах, забезпечення проведення зборів та участі у змаганнях, селищних збірних команд з олімпійських видів спорту, забезпечення проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, участі спортсменів та збірних команд селища у обласних, всеукраїнських спортивних заходах з неолімпійських видів спорту та спорту ветеранів, участь спортсменів селищної ради у обласній Колосіаді серед кращих спортсменів Житомирщини
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
161,0
310,0
318,0
365,9
362,0
Проведення змагань, пропаганда здорового способу життя
 
 
5.4.3. Фінансова та організаційна підтримка проведення спортивних змагань та фізкультурно-оздоровчих заходів громади, району та області, придбання кубків, медалей з стрічками, жетонів, табличок, грамот для нагородження
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
Проведення змагань, пропаганда здорового способу життя
 
5.5. Поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового,
науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту селищної ради
5.5.1. Проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури, участь у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних тематичних семінарах для спеціалістів, працівників сфери фізичної культури і спорту, тренерів, спортсменів,  випуск методичних матеріалів з фізкультурно-оздоровчої та спортивної тематики для допомоги молодим фахівцям, тренерам, суддям, спортсменам, придбання спортивної форми, інвентарю та обладнання для спортсменів селищної ради, придбання кубків, медалей з стрічками, жетонів, табличок, грамот для нагородження
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
55,0
62,0
69,0
76,0
82,0
Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури, проведення змагань, пропаганда здорового способу життя, придбано спортивну форму, інвентар, кубки, жетони, медалі з стрічками, таблички, грамоти та  обладнання для спортсменів.
 
 
5.5.2. Висвітлення діяльності відділу освіти, молоді та спорту у сфері фізичної культури та спорту в засобах масового інформації та на веб-сайті селищної ради. Публікація соціальної реклами, інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо  здорового способу життя, підвищення рівня культури харчування, користі рухової активності осіб різного віку тощо
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Пропаганда здорового способу життя
 
 
5.5.3. Забезпечення проведення сертифікації відповідності спортивних споруд та їх паспортизації
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Проведено сертифікацію відповідності спортивних споруд
 
 
5.5.4. Організація всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" "Джура"
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
Пропаганда здорового способу життя
 
5.6. Забезпечення розвитку мережі підліткових клубів
5.6.1. Сприяння функціонуванню мережі підлітквових клубів за місцем проживання з метою виховання змістовного дозвілля, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, створення умов для розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді , спрямованого на поліпшення престижу українскьої мови, култури, історичної пам'яті, національної ідентичності, тощо відповідно до календарного плагну реалізації проєктів та проведення заходів з питань молоді,
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
9,0
11,0
12,0
14,0
14,0
Створено належні умови для роботи літніх клубів
 
 
5.6.2. Сприяння функціонуванню та підтримка молодіжних організацій (ради, клубів) та спортивних організацій
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет           інші надходження
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
Функціонування молодіжних та спортивних організацій
 
Разом за розділом V
 
 
 
 
1 566,0
1 640,7
1 841,0
1 997,9
2 119,5
 
Розділ VІ. Науково-методичний супровід розвитку системи освіти
6.
6.1.Забезпечити науково-методичної роботи
6.1.1. Виготовлення фільмів про освітній простір  Ємільчинської територіальної громади, забезпечення обміну досвідом з педагогічними колективами громади  та інших регіонів/областей (забезпечення проведення семінарів, тренінгів(оренда приміщень, транспортні послуги), сприяння  участі інтелектуально і творчо обдарованих педагогічних працівників у Міжнародних конкурсах, фестивалях, педагогічних читаннях, конференціях, проектах тощо (відрядження)
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
135,0
143,0
152,0
170,0
165,0
Популяризація системи роботи освіти  Ємільчинської територіальної громади  на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях
 
 
6.1.2. Робота по попередженню та протидії булінгу (цькування) з підлітками в закладах освіти та працівниками закладів освіти.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Проведено роботу  по попередженню та протидії булінгу (цькування) з підлітками в закладах освіти
 
 
6.1.3. Участь в конкурсах "Учитель року", Добрі практики та інших.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
5,0
7,0
8,0
10,0
10,0
Популяризація системи роботи освіти  Ємільчинської територіальної громади  на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях
 
Разом за розділом VI
 
 
 
 
140,0
150,0
160,0
180,0
175,0
 
РОЗДІЛ  VIІ.  Інклюзивно-ресурсний центр.  Освіта осіб з особливими освітніми потребами
7.
7.1. Забезпечити функціонування інклюзивно-ресурсного центру
7.1.1. Придбання методичного, навчального та програмного забезпечення тощо для інклюзивно-ресурсних центрів
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Інклюзивно-ресурний центр
місцевий бюджет        
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0
Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
 
7.2. Забезпечити ефективну діяльність інклюзивно-ресурсних центрів у частині організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання
7.2.1. Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та здійснювати системний кваліфікований супровід осіб з особливими освітніми потребами протягом перебування дитини у закладах загальної середньої та дошкільної  освіти, забезпечення рекомендаціями команди супроводу у закладах загальної середньої та дошкільної освіти  щодо розроблення індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення консультаціями батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Інклюзивно-ресурний центр
Державний бюджет
1 149,1
1 264,0
1 390,4
1 529,5
1 682,4
Забезпечено  корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання
 
 
7.2.2.Забезпечення корекційно-розвитковими заняттями дітей з особливими освітніми потребами раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти та дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу
 
Відділ освіти, молоді та спорту Інклюзивно-ресурний центр
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Забезпечено  корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання
 
 
7.2.3.Участь педагогічних фахівців ІРЦ:
у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;
у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Інклюзивно-ресурний центр
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Забезпечено  корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзивного навчання
 
7.3. Забезпечити підтримку осіб з особливими освітніми потребами
7.3.1. Проведення додаткових корекційно-розвиткових занять,придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу учню опанувати навчальну програму в  закладах загальної середньої освіти, проведення додаткових корекційно-розвиткових занять,придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу  опанувати навчальну програму дітям, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Інклюзивно-ресурний центр
Державний бюджет
689,0
757,9
833,7
917,0
1 008,8
Проведено фахівцями  додаткові корекційні заняття .Закуплено спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку, що дають змогу учню та вихованцю опанувати навчальну програму в  закладах загальної середньої та дошкільної освіти
 
7.4. Забезпечити права дітей із особливими освітніми потребами щодо здобуття ними  якісної освіти
7.4.1. Розширення мережі інклюзивних класів , груп у  закладах загальної середньої та дошкільної  освіти, здійснення моніторингу стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Інклюзивно-ресурний центр
місцевий бюджет
220,0
240,0
260,0
260,0
260,0
Забезпечення дітей з обмеженими фізичними можливостями  у якісній освіті  
 
7.5. Забезпечити безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладів галузі особам з особливими освітніми потребами
7.5.1..Встановлення пандусів у відповідності до норм (виготовлення ПКД та ремонтні роботи)
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту Інклюзивно-ресурний центр
місцевий бюджет
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Забезпечення доступних умов для учасників освітнього процесу
 
Разом за розділом VII
 
 
 
 
2258,10
2 411,90
2634,10
2906,50
3151,20
 
Розділ  VIII. Підтримка дітей-сиріт і дітей,  позбавлених батьківського піклування
8.
8.1. Забезпечити соціальну підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування
8.1.1.Надавати одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського  піклування, після досягнення ними  18-річного віку
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
10,9
14,5
16,3
18,1
19,9
Забезпечення соціальної підтримки  дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклування
 
 
8.1.2.Виплачувати грошову компенсацію дітям-сиротам і дітям, позбавленим  батьківського піклування, які  перебувають  під  опікою  (піклуванням),  для придбання шкільної та спортивної форми на період навчання у закладі загальної середньої освіти. 
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
29,0
32,0
35,0
37,0
41,0
Забезпечення соціальної підтримки  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до чинного законодавства
 
 
8.1.3.Виплачувати одноразову грошову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим  батьківського піклування, при працевлаштуванні після закінчення   закладу загальної середньої освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
52,3
70,1
87,6
105,1
122,6
Забезпечення соціальної підтримки  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування відповідно до чинного законодавства
 
 
8.1.4.Забезпечити індивідуальний соціально-психологічний супровід дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Розвиток позитивної «Я -концепції» дітей зазначеної категорії
 
 
 
8.1.5.Створити соціальні паспорти закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Раннє виявлення дітей родин, які потребують психолого-педагогічного супроводу
 
Разом за розділом VIIІ
 
 
 
 
92,2
116,6
138,9
160,2
183,5
 
Розділ  ІХ.  Підтримка обдарованих  дітей та молоді
 
 
9.1.Забезпечити  заохочення обдарованих дітей та молоді та  розвитку  їх творчого потенціалу
9.1.1Виплата  премій (грошових винагород) відповідно до рішення сесії ради.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
10,0
10,0
15,0
15,0
15,0
Забезпечення участі учнів у Міжнародних, Всеукраїнський, регіональних проектах та конкурсах,
фестивалях
 
 
9.1.2.Виплата випускникам, учням та вихованцям закладів освіти Ємільчинської селищної ради, які:
- стали переможцям ІII етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та нагороджені дипломами
І, ІІ, ІІІ ступеня
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Посилення мотивації
навчально-пізнавальної діяльності
 
 
9.1.3.Виплата випускникам, учням та вихованцям закладів освіти Ємільчинської селищної ради, які:
- стали переможцям ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та нагороджені дипломами
І, ІІ, ІІІ ступеня
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Заохочення учнівської молоді до участі в інтелектуальних змаганнях
 
 
9.1.4.Виплата випускникам, учням та вихованцям закладів освіти Ємільчинської селищної ради, які:
- стали переможцям ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії
наук України та нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Підтримка творчо обдарованої молоді
 
 
9.1.5.Виплата випускникам, учням та вихованцям закладів освіти Ємільчинської селищної ради, які: виконали сертифікаційні роботи зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), національного
мультипредметного тесту (НМТ) оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної
загальної середньої освіти, та отримали 200 балів хоча б з одного предмету
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
20,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Виявлення, підтримка обдарованих дітей з метою подальшого супроводу, що забезпечить вільний, всебічний розвиток особистості
 
 
9.1.6.Виплата випускникам, учням та вихованцям закладів освіти Ємільчинської селищної ради, які: стали переможцями та призерами у спортивних обласних особистих та командних змаганнях (шахи, шашки, настільний теніс,
плавання, волейбол, баскетбол, футбол, легка атлетика, важка атлетика, армспорт, гандбол),
всеукраїнського та міжнародного рівнів (згідно Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю, затвердженого Міністерством
освіти та науки України)
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
50,0
50,0
70,0
70,0
70,0
Підтримка  обдарованої молоді
 
9.2.Забезпечити участі обдарованих дітей та молоді у  всеукраїнських , обласних та міжнародних конкурсах, змаганнях, олімпіадах
9.2.1.Забезпечення відрядження учнівських команд для участі у Всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних іграх.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
50,0
55,0
60,0
60,0
75,0
Реалізація здібностей особистості
 
 
9.2.2.Залучення школярів до участі в "Інтернет - олімпіадах" з базових і профільних дисциплін
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Уміння використовувати інтернет ресурсів для якісного тестування знань з предметних дисциплін
 
 
9.2.3.Забезпечення проведення інтелектуальних ігор, конкурсів, турнірів, фестивалів всіх рівнів за різними напрямками  роботи. Забезпечення оплати участі, проїзду та проживання  обдарованих дітей і молоді,  їх нагородження
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
30,0
40,0
40,0
40,0
40,0
Забезпечення умов участі у Міжнародних змаганнях
 
Разом за розділом ІХ
 
 
 
 
310,0
335,0
365,0
365,0
380,0
 
Розділ Х. Підтримка педпрацівників та педагогічних колективів
10.
10.1.Забезпечити заохочення педагогічних працівників, керівників закладів, педагогічних колективів.
10.1.1.Премїі, винагороди, гранти (селищного голови та відділу освіти, молоді та спорту) педагогічним  працівникам, керівникам  закладів освіти громади, відзначення вчителів, керівників  закладів освіти за інноваційну діяльність, виплата винагороди вчителям, які підготували переможців Всеукраїнського конкурсу захисту учнівських робіт МАН, турнірів з базових дисциплін, олімпіад, винагорода вчителів, які підготували переможців IT регіональних ,  всеукраїнських, міжнародних конкурсів, нагородження керівників, які якісно підготовили заклад до початку навчального року
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
120,0
197,0
150,0
170,0
180,0
Заохочення вчителів щодо підготовки школярів до участі в інтелектуальних конкурсах
 
10.2. Забезпечити організацію та проведення конкурсів та заходів
10.2.1.Проведення  конкурсу авторських (профілактичних, корекційно-розвиткових, розвивальних та просвітницьких) програм практичних психологів і соціальних педагогів, нагородження переможців закладів освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
Виявлення та поширення кращих авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів
 
 
10.2.2. Проведення конкурсу на кращу освітню програму серед закладів дошкільної освіти. Проведення семінарів, практичних занять, "круглих столів", науково-практичних конференцій щодо організації роботи з обдарованими дітьми, студентською молоддю на семінарах підвищення кваліфікації вчителів, керівників навчальних та позашкільних закладів, методичних об'єднаннях, консультаціях для учнів, батьків з проблем розвитку здібностей учнівської молоді
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
Вибір інноваційних форм навчання та виховання та підвищення якості освіти в ЗДО
 
10.3. Продовжити поширення передового педагогічного  досвіду
10.3.1.Проведення тематичних оглядів науково-методичної літератури, матеріалів фахових видань, продовження практики організації співробітництва з вищими навчальними закладами України, Європи, пропаганда найкращого досвіду роботи вчителів-новаторів, психологів, класних керівників, вчителів-предметників, керівників гуртків, адміністрації шкіл, керівників шкіл, педагогічних колективів, запровадження практики проведення науково-популярних програм, зустрічей з учнями, батьками, громадськістю з питань роботи передового педагогічного досвіду освітян громади
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Застосування педагогами сучасної методичної, дидактичної літератури, науково-методичний супровід освітнього процесу вищими навчальними закладами
 
10.4. Забезпечити співпрацю з громадськими організаціями та творчими об'єднаннями .
10.4.1.Забезпечення підтримки програм громадських організацій, творчих об'єднань, спрямованих на підвищення освітнього рівня педагогічних працівників, створення умов для участі найталановитіших із них у відродженні та розвитку духовних цінностей українського народу, співпраця з громадськими організаціями
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Залучення громадської спільноти до вирішення питань сучасної освіти
 
10.5.Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі Міжнародних, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, турнірах
10.5.1.Забезпечення відряджень вихователів, вчителів, керівників гуртків, керівників  закладів освіти у заходах МОН України
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Участь у роботі журі Міжнародних, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, турнірах
 
Разом за розділом Х
 
 
 
 
252,0
329,0
284,0
306,0
316,0
 
Розділ ХІ. Пожежна безпека у закладах освіти
11.
11.1.Забезпечити виконання  заходів пожежної безпеки
11.1.1.Забепечення системою пожежної сигналізації, системою оповіщення та управління евакуацією людей (проектування та встановлення): в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, ІРЦ, відділі освіти, молоді та спорту
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
1 200,0
1 645,0
745,0
745,0
745,0
Виконання Правил пожежної безпеки України та приписів ДСНС
 
 
11.1.2.Встановлення блисковкозахистів:  в закладах дошкільної, загальної середньої освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
400,0
400,0
200,0
200,0
200,0
Виконання Правил пожежної безпеки України та приписів ДСНС
 
 
11.1.3.Просочення дерев`яних конструкцій: в закладах дошкільної, загальної середньої освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
100,0
700,0
700,0
350,0
350,0
Виконання Правил пожежної безпеки України та приписів ДСНС
 
 
11.1.4.Приведення у відповідність до встановлених норм приладів освітлення евакуаційних виходів:в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
70,0
65,0
55,0
50,0
40,0
Виконання Правил пожежної безпеки України та приписів ДСНС
 
 
11.1.5. Заміна шаф, щитів, автоматів, пускової апаратури на сучасні: в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
1 215,0
610,0
610,0
100,0
100,0
Забезпечення безпечних умов праці та навчання
 
 
11.1.6.Заміна електромереж: в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
720,0
600,0
600,0
200,0
200,0
Виконання Правил пожежної безпеки України та приписів ДСНС
 
 
11.1.7.Проводити навчання відповідальних осіб з пожежної безпеки, електробезпеки, цивільного захисту населення, газового господарства, операторів котелень
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
138,5
140,0
186,0
148,0
152,0
Виконання вимог нормативних документів
 
Разом за розділом ХІ
 
 
 
 
3 843,5
4 160,0
3 096,0
1 793,0
1 787,0
 
Розділ ХІІ. Капітальні ремонти в закладах освіти
12.
12.1.Впроваджувати енергозберігаючі технології у закладах освіти
12.1.1.Виконання поточних та капітальних ремонтів приміщень та котелень закладів освіти, систем освітлення із заміною енергоємних ламп на світодіодні:
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
2 710,0
2 700,0
2 600,0
2 300,0
2 300,0
Виконання Правил пожежної безпеки України та Правил улаштування електроустановок  
 
 
12.1.2.Заміна водорозбірних кранів на сучасні, забезпечення закладів освіти якісною питною водою.
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
642,0
601,0
601,0
650,0
600,0
Виконання правил користування системами водопостачання
 
 
12.1.3.Встановлення водонагрівачів для гарячого водопостачання:
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
228,0
70,0
50,0
50,0
50,0
Забезпечення горячим водопостачанням
 
 
12.1.4.Утеплення трубопроводів:
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
200,0
180,0
140,0
210,0
170,0
Виконання Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
 
 
"12.1.5.Гідрохімічна промивка систем опалення закладів за відповідними технічно-експертними висновками
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
1 600,0
1 000,0
1 000,0
1 800,0
1 200,0
Виконання Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
 
 
12.1.6.Заміна дерев'яних (неенергоефективних ) вікон на металопластикові
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
місцевий бюджет
480,0
480,0
240,0
200,0
200,0
Заощаджено видатки місцевого бюджету на енергоресурс, створено комфортні умови перебування дітей в закладі, з дотриманням всіх санітарних норм.
 
Разом за розділом ХІІ
 
 
 
 
5 860,0
5 031,0
4 631,0
5 210,0
4 520,0
 
Розділ ХІІІ.  Надання гендерночутливих освітніх послуг
13.
13.1.Покращити якість освітніх послуг здобувачам освіти на основі  потреб з урахуванням статі, віку та інших характеристик учасників освітнього процесу 
13.1.1.Провести гендерний аналіз представництва жінок та чоловіків у закладах  освіти ,залучати чоловіків до надання освітніх послуг, забезпечити недискримінаційні умови прийому на роботу у закладах освіти,превенцію дискримінації за ознакою статі, віку, різних підходів до умов праці, заохочення, організації робочого часу щодо жінок та чоловіків
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Проведення гендерного аналізу представництва жінок та чоловіків у закладах  освіти, збільшення частки чоловіків серед надавачів освітніх послуг
 
 
13.1.2.Провести методичне навчання (семінари, тренінги тощо) для працівників/працівниць закладів  освіти щодо впровадження  гендерного підходу у професійну діяльність, використання гендерночутливих програм, матеріалів тощо; вжити заходів щодо використання гендерночутливого та недискримінаційного мовлення під час надання освітніх послуг, провести гендерний аудит  безпеки закладів  освіти,а також прилеглої території, сприяти розвитку безпечного освітнього середовища, вільного від різних форм насилля, булінгу та дискримінації,налагодження ґендерно чутливої комунікації між учасниками освітнього процесу, провести опитування/дослідження запитів/потреб дівчат та хлопців різних вікових груп стосовно послуг у сфері позашкільної освіти
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Збільшення рівня поінформованості працівників/працівниць закладів  освіти щодо впровадження  гендерного підходу у професійну діяльність
 
 
13.1.3.За допомогою різних каналів комунікації вивчати рівень задоволеності отриманими послугами у сфері освіти  в цілому та кожному окремому закладі  з урахуванням гендерної складової
2024-2028 роки
Відділ освіти, молоді та спорту
фінансування не потребує
 
 
 
 
 
Збільшення рівня задоволеності отриманими послугами у сфері освіти
 
Разом по Програмі
 
 
 
 
208606,1
224 371,0
241016,4
262432,3
286067,4
 
 
 
Додаток 2
Показники результативності Програми
 
№ з/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
(2024 рік)
І етап виконання програми
ІІ етап
ІІІ етап
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Заклади дошкільної освіти
Показники затрат
1
Кількість закладів дошкільної освіти
од.
26
25
23
22
21
20
2
Кількість груп у закладах дошкільної освіти
од.
36
35
33
32
31
30
3
Потужність приміщень (кількість дитячих місць, на які розрахована площа закладів відповідно до нормативних документів)
од.
603
589
559
543
525
509
4
Загальна кількість ставок вихователів закладів дошкільної освіти
од.
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
25,57
5
Загальна кількість штатних одиниць педагогічних працівників закладів дошкільної освіти
од.
51,57
51,07
49,32
48,82
48,32
47,82
6
Загальна кількість ставок асистентів вихователя в закладах дошкільної освіти
од.
3
3
4
4
4
4
7
Загальна кількість штатних одиниць адмінперсоналу
од.
19
18,5
16,75
16,25
15,75
15,25
8
Загальна кількість ставок спеціалістів та робітників  закладів дошкільної освіти
од.
62,9
62,9
62,9
62,9
62,9
62,9
Показники продукту
1
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:
осіб
405
403
399
395
392
389
2
Кількість дітей з особливими освітніми портебами в інклюзивних групах
осіб
5
5
4
4
4
4
3
Загальна кількість дитячого населення 0-6 років по Ємільчинській ТГ
осіб
1 070
1 058
1 037
1 032
1 013
999
4
Кількість дітей від 3 до 6 (7) років по Ємільчинській  ТГ
осіб
573
573
573
573
573
573
5
Кількість дітей від 3 до 6 (7) років, які відвідують дошкільні заклади
осіб
387
387
387
387
387
387
Показники ефективності
1
Середня кількість дітей в групах
осіб
11
12
12
12
13
13
2
Витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти
грн.
52 900,00
52900,00
58200,00
64000,00
70400,00
77 500,00
3
Кількість дітей на 1 вихователя
осіб
11
11
11
12
11
10
4
Середня вартість харчування 1 дитини в день
грн.
76,00
76,00
83,00
92,00
101,00
111,00
5
Середня вартість харчування 1 дитини в день за рахунок бюджету
грн.
30,00
30,00
33,00
36,00
40,00
44,00
6
Середня вартість харчування 1 дитини в день за рахунок батьківської плати
грн.
46,00
46,00
51,00
56,00
61,00
67,00
7
Збільшення потужності закладів дошкільної освіти у порівнянні з 2023 роком
місць
 -
-14
-30
-44
-58
-76
Показники якості
1
Збільшення потужності закладів дошкільної освіти у порівнянні  з 2023 роком
%
 -
97
93
89
86
81
2
Відсоток охоплення дітей від 3 до 6 (7) років дошкільною освітою  громади
%
100
100
100
100
100
100
3
Завантаженість закладів дошкільної освіти  (кількість дітей/місць)
%
67
66
66
66
65
65
Заклади загальної середньої освіти
Показники затрат
1
Кількість закладів загальної середньої освіти всіх форм навчання та власності
од.
14
14
13
11
10
10
2
Кількість комунальних закладів загальної середньої освіти
од.
14
14
13
11
10
10
3
Загальна кількість класів у комунальних закладах загальної середньої освіти
од.
166
166
160
143
135
135
4
Загальна кількість груп продовженого дня
од.
20
20
20
20
20
20
5
Загальна кількість ставок вчителів в комунальних  закладах загальної середньої освіти
од.
284,33
284,33
272,69
242,50
228,48
228,48
6
Загальна кількість штатних одиниць вихователів ГПД
од.
17
17
17
17
17
17
7
Загальна кількість штатних одиниць асистентів вчителя (вихователя)
од.
31
31
31
31
31
31
8
Загальна кількість штатних одиниць педагогічних працівників в комунальних  закладах загальної середньої освіти
од.
387,3
387,3
382,7
340,6
324,1
324,1
9
Загальна кількість штатних одиниць адмінперсоналу
од.
47
47
46
44
43
43
10
Загальна кількість спеціалістів та робітників у закладах загальної середньої освіти
од.
130
130
125,3
113,0
108,5
108,5
Показники продукту
1
Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти
осіб
2 349
2 349
2 302
2 300
2 295
2 295
2
Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
осіб
34
34
32
35
37
39
3
Кількість учнів, які навчаються за інклюзивною формою начання
осіб
39
39
44
55
68
70
4
Кількість учнів у групах продовженого дня
осіб
573
570
565
560
548
548
5
Кількість учнів, з числа внутрішньо переміщених осіб
осіб
56
56
60
63
63
63
6
Кількість учнів, які охоплені ЗНО (НМТ) оцінюванням
осіб
192
185
177
170
165
160
Показники ефективності
1
Кількість у чнів на одного вчителя в комунальних закладах загальної середньої освіти
осіб
6
6
6
6
7
7
2
Середня наповненість класів комунальних закладах загальної середньої освіти
осіб
14
14
14
16
16
16
3
Середні витрати на 1 учня на здобуття загальної середньої освіти у закладах освіти
грн.
49 300,00
49 300,00
55 313,00
60 898,00
67 134,00
67 134,00
4
Кількість учнів, які успішно здали ЗНО оцінювання
осіб
6
5
6
5
5
6
5
Середня вартість харчування 1 дитини в день
грн.
68,00
68
75,00
82,00
91,00
99,00
Показники якості
1
Частка комунальних загальноосвітніх навчальних закладів у загальній кількості заклади загальної середньої освіти всіх типів власності
%
100
100
100
100
100
100
2
Рівень охоплення профільним навчанням учнів комунальних заклади загальної середньої освіти
%
100
100
100
100
100
100
3
Відсоток учнів, які успішно здали ЗНО, НМТ.
%
3
3
2
3
3
4
Інклюзивно-ресурсний центр
Показники затрат
 
Кількість закладів
од.
1,00
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
 
Кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
5,00
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
 
Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
1,00
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Показники продукту
 
Кількість дітей, з особливими освітніми потребами
осіб
180
180
183
189
192
192
Показники ефективності
 
Витрати на  1 дитину
грн.
5,56
5,56
5,46
5,29
5,21
5,21
Показники якості
 
 
Відсоток збільшення/зменшення кількості вихованців у закладах  позашкільної освіти  по відношенню до 2023 року
%
 -
100
100
100
100
100
Заклади позашкільної освіти
Показники затрат
 
Кількість закладів
од.
1
1
1
1
1
1
 
Кількість груп
од.
22
22
22
22
22
22
 
Кількість посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
од.
7
7
7
7
7
7
 
Кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
од.
1
1
1
1
1
1
 
Кількість штатних одиниць робітників
од.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Показники продукту