платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
ПРОЄКТ "Програми охорони навколишнього природного середовища Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки"
Created with Sketch.
18 червня 2024
Час вийшов
Автор:
Відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та комунальної власності Ємільчинської селищної ради Житомирської області
«Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення
у формі електронної консультації
Громадське обговорення у формі електронної консультації проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки проводиться у відповідності до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 14.12.2022 року №162 «Про затвердження Положення про публічні електронні консультації з громадськістю з питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування в Ємільчинській територіальній громаді».
Організатор обговорення: заступник селищного голови Володимир Євтух.
Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної консультації оприлюднюється на офіційному вебсайті Ємільчинської селищної ради в розділі «Новини» https://emrada.gov.ua/ та в розділі «Громадська участь» https://emrada.gov.ua/?page_id=495 .
Пропозиції та зауваження приймаються на порталі E-DEM в розділі консультації з громадськістю за посиланням https://consult.e-dem.ua/1821755100 .
Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесене на громадське обговорення:
заступник селищного голови Володимир Євтух (селище Ємільчине, вул.Соборна, 18-А, електронна пошта zg2@emrada.gov.ua. )
Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення:
- строк проведення громадського обговорення – 10 днів з дати опублікування цього інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення на офіційному вебсайті Ємільчинської селищної ради;
- заступник селищного голови Володимир Євтух протягом 3 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт про результати проведення громадського обговорення;
- звіт про результати проведення громадського обговорення у формі електронної консультації оприлюднюються на офіційному вебсайті Ємільчинської селищної ради у розділі «Діяльність – Громадська участь» https://emrada.gov.ua/?page_id=495 протягом 3 робочих днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень)».
Ініціатор:
Ємільчинська селищна рада
Created with Sketch. 28 переглядів
1 правок
Переглянути правки
Категорії
благоустрій
Проект нормативно-правового акту
ПРОЄКТ
ПРОГРАМА
охорони навколишнього природного середовища
Ємільчинської селищної територіальної громади
на 2024-2028 роки
 
1. Паспорт Програми
 
1.
Ініціатор розроблення Програми
Ємільчинська селищна рада Житомирської області
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа  органу виконавчої влади про розроблення програми
Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 03.06.2024 №52 «Про розроблення проєкту Програми охорони навколишнього природного се-редовища Ємільчинської селищної територіальної громади  на 2024-2028 роки»
3.
Розробник програми
Відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та комунальної власності Ємільчинської селищної ради Житомирської області
4.
Відповідальний виконавець програми
 
Ємільчинська селищна рада Житомирської області
5.
Учасники Програми
Виконавчі органи ради, комунальні підприємства та установи селищної ради, підприємства та установи, які проводять діяльність на території громади
6.
Терміни реалізації
2024-2028 роки
6.1
Етапи виконання
1 етап: 2024-2028 роки
7.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
Бюджет селищної територіальної громади, обласний бюджет
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми
7630 тис.грн
 
У тому числі бюджетних коштів:
7630 тис.грн
8.1
- бюджету селищної територіальної громади
2500 тис.грн
8.2
- обласного бюджету
5130 тис.грн
9.
Основні джерела фінансування Програми
Бюджет селищної територіальної громади, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством
 
 
2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Екологічна ситуація на території Ємільчинської селищної територіальної громади характеризується відносною стабільністю показників, однак багато проблем потребують вирішення:
- забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених та недостатньо очищених стоків, проблеми в діяльності очисних споруд каналізації  та фізичний знос водопровідно-каналізаційних систем в селищі Ємільчине;
- порушення гідрологічного режиму водних об’єктів (річок, струмків та ставків) внаслідок розорювання прибережних захисних смуг, пошкодження гідротехнічних споруд, неналежний догляд за меліоративними системами на території громади;
- відсутність ефективної системи управління відходами, що призводить до накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях,  поблизу річок та водоймищ, в зоні житлової забудови та є одним із реальних та потенційних джерел забруднення довкілля;
- наявність на території громади 8 складів із 7,5 тонами залишків непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, умови зберігання яких є незадовільними;
- виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття, загрозами якого є денатуралізація природних ландшафтів, антропогенна діяльність, поширення інвазійних видів, розповсюдження хвороб та шкідників;
- незадовільний стан озеленення на території громади, яке представлене озелененими територіями присадибної забудови, шкіл, дитячих садків, стадіону тощо. Ці зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані, загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту;
- необхідність підвищення рівня екологічної культури, пропагування нових знань, інформованості жителів громади зокрема з питань сталого розвитку та охорони довкілля;
- розширення вимог законодавства до органів місцевого самоврядування стосовно проведення  оцінки  впливу  на  довкілля планованої діяльності та стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, які розробляються в селищній раді.
Програма розроблена Ємільчинською селищною радою відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Стратегії розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 03 грудня 2021 р. №1483, Програми охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки, затвердженої розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 20.12.2022 №376.
 Підставою для розроблення Програми є існування зазначених проблем в Ємільчинській територіальній громаді, розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення.
Програма є практичним інструментом реалізації екологічної політики, виконання завдань зі збереження довкілля та створення безпечних екологічних умов для життєдіяльності населення. Програма є підставою для фінансування природоохоронних заходів на території громади за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади відповідно до пункту 13 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України.  
 
3. Мета Програми
Метою Програми є досягнення безпечного для життя населення стану навколишнього природного середовища в Ємільчинській селищній територіальній громаді, зниження екологічних ризиків на території громади.
 
4. Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, завдань і заходів, показників результативності Програми
Завдання Програми:
- зменшення викидів забруднених стічних вод у відкритий грунт та водойми;
- створення умов для убезпечення від підтоплення території населених пунктів громади;
- створення екологічно безпечної системи управління відходами громади;
- організація належного поводження із небезпечними відходами, насамперед – непридатними до використання хімічними засобами захисту рослин;
- інвентаризація забруднювачів атмосферного повітря та оформлення відповідних дозволів для бюджетних закладів;
- раціональне використання і відтворення природних ресурсів шляхом проведення природоохоронних заходів;
- проведення просвітницької діяльності у сфері екології шляхом інформування та освіти населення, насамперед – учнівської молоді.
Досягнення мети Програми потребує комплексних дій органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ та організацій для реалізації визначених завдань у сфері ефективного природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища за такими напрямами:
а) охорона і раціональне використання водних ресурсів: поверхневих та підземних вод, джерел, покращення якості питної води.
б) розвиток сфери управління відходами;
в) охорона і раціональне використання земель;
г) охорона атмосферного повітря;
д) охорона та розвиток природно-заповідного фонду;
е) охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів, в тому числі озеленення та благоустрій населених пунктів;
є) екологічна освіта, інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності.
Прогнозована вартість заходів визначена на основі аналізу завершених закупівель схожих робіт, товарів та послуг, повідомлення про які розміщені в системі Prozorro.
Показники результативності Програми зазначені в розділі 5 Програми.
-
 
 
4.1. Напрями діяльності та заходи Програми
 
п/п
Назва напряму діяльності
та перелік заходів Програми
Термін
виконання
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування по роках, тис.грн.
Відповідальні виконавці
Очікуваний результат
Всього
2024 рік
2025 рік
2026 рік
2027 рік
2028 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Охорона і раціональне використання водних ресурсів
1.1
Завершення проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине Житомирської області» (реконструкція)»
2024-2028 роки
Всього:
4500
0
1500
1500
1000
500
Ємільчинська селищна рада
Підтримання сприятливого гідрологічного режиму у верхів’ях річки Уборть
- бюджет селищної територіальної громади
2300
0
500
1000
500
300
- обласний фонд ОНПС
2200
0
1000
500
500
200
1.2
Упорядкування джерел, очищення русел і берегів річок та струмків.
2024-2028 роки
Позабюджетні кошти
 
Не потребує окремого бюджетного фінансування
0
0
0
0
0
0
Ємільчинська селищна рада, зацікавлені підприємства, власники і орендарі вод-них об’єктів
Покращення санітарного стану довкілля
1.3
Виготовлення проектної докуме-нтації, будівниц-тво, капітальний ремонт та рекон-струкція гідротех-нічних споруд, меліоративних мереж та водовідвідних мереж в межах населених пунктів
2024-2028 роки
Бюджет селищної територіальної громади, позабюджетні кошти
1000
200
200
200
200
200
Ємільчинська селищна рада,
КП «Благоустрій»,
Зацікавлені підприємства, власники і орендарі вод-них об’єктів та земельних масивів
Запобігання ерозії ґрунтів та підтопленню території
2.
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
2.1
Розроблення місцевого плану управління відходами Ємільчинської громади
2024-2026 роки
Бюджет селищної територіальної громади, позабюджетні кошти
260
0
60
200
0
0
Ємільчинська селищна рада, КП «Благоустрій»
Покращення санітарного стану довкілля
2.2
Проведення захо-дів щодо забезпе-чення екологічно безпечного збира-ння, перевезення,   зберігання, оброб-лення, утилізації, видалення, знеш-кодження і  захо-ронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі не-придатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у місцях їх складування
2024-2027 роки
Всього:
650
0
200
200
250
0
Ємільчинська селищна рада, зацікавлені підприємства, власники і орендарі земельних ділянок
Покращення санітарного стану довкілля
- бюджет селищної територіальної громади
350
0
100
100
150
0
- обласний фонд ОНПС
300
0
100
100
100
0
3.
Охорона та раціональне використання земель
3.1
Заходи, пов’язані із відтворенням лісів, створенням нових та реконструкції існуючих захисних насаджень на малопродуктивних землях та вздовж водних об’єктів 
2024-2028 роки
Позабюджетні кошти
 
Не потребує окремого бюджетного фінансування
0
0
0
0
0
0
Ємільчинська селищна рада, зацікавлені лісогосподар-ські підприєм-ства, орендарі водних об’єктів та земельних ділянок
Збільшення кількості заліснених земель, запобігання ерозії ґрунтів
4.
Охорона атмосферного повітря
4.1
Проведення робіт з інвентаризації джерел забрудне-ння навколиш-нього природного середовища: офор-млення дозволів на викиди  забрудню-ючих  речовин в атмосферне повіт-ря стаціонарними джерелами відпо-відно до статей 11 та 11-1 Закону України «Про охорону атмосфер-ного повітря»
2024-2028 роки
Бюджет селищної територіальної громади, позабюджетні кошти
250
50
50
50
50
50
Ємільчинська селищна рада, виконавчі органи селищної ради,  підприємства, установи та організації
Покращення санітарного стану довкілля
5.
Збереження природно-заповідного фонду
5.1
Упорядкування територій природ-но-заповідного фонду, створення нових та розшире-ння наявних при-родно-заповідних об’єктів
2024-2028 роки
Позабюджетні кошти
 
Не потребує окремого бюджетного фінансування
0
0
0
0
0
0
Зацікавлені підприємства, установи та організації
Покращення санітарного стану довкілля
6.
Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів
6.1
Заходи з озелене-ння населених пунктів (ліквідація аварійних, фаут-них дерев та сухо-стою, кронування дерев, боротьба з бур’янами тощо), запобігання інтро-дукції та пошире-нню чужорідних видів рослин та карантинних рослин.
2024-2028 роки
Бюджет селищної територіальної громади, позабюджетні кошти
100
20
20
20
20
20
Ємільчинська селищна рада,
КП «Благоустрій»,   зацікавлені підприємства, установи та організації
Поліпшення екологічного стану довкілля
6.2
Запобігання виникненню та ліквідація лісових пожеж, пожеж торфовищ та їх наслідків
2024-2028 роки
Позабюджетні кошти
 
Не потребує окремого бюджетного фінансування
0
0
0
0
0
0
Ємільчинська селищна рада,
Лісогосподар-ські та інші підприємства, установи та організації
Поліпшення екологічного стану довкілля
6.3
Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
2024-2028 роки
Бюджет селищної територіальної громади, позабюджетні кошти
50
10
10
10
10
10
Ємільчинська селищна рада, КП «Благоустрій»,
Лісогосподар-ські та інші підприємства, установи та організації
Поліпшення екологічного стану довкілля
7.
Екологічна освіта, інформаційне забезпечення
7.1
Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності (висвітлення на Інтернет-ресурсах та медіа, виготов-лення та пошире-ння поліграфічної та відео-продукції тощо)
2024-2028 роки
Позабюджетні кошти
 
Не потребує окремого бюджетного фінансування
0
0
0
0
0
0
Ємільчинська селищна рада,   зацікавлені підприємства, установи та організації
Інформування населення стосовно стану охорони навколишнього природного середовища
7.2
Організація еколо-гічної освіти (ді-яльність шкільного лісництва, гуртків екологічного нап-рямку,  створення екологічних вис-тавок, участь у заходах екологіч-ного спрямування тощо)
2024-2028 роки
Позабюджетні кошти
 
Не потребує окремого бюджетного фінансування
0
0
0
0
0
0
Ємільчинська селищна рада,
Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, заклади освіти,   зацікавлені підприємства, установи та організації
Підвищення рівня екологічної освіти учнів, молоді та дорослого населення
7.3
Організація проведення  оцінки  впливу  на  довкілля та стратегічної екологічної оцінки
2024-2028 роки
Бюджет селищної територіальної громади, позабюджетні кошти
820
130
220
220
220
30
Ємільчинська селищна рада, виконавчі органи ради, зацікавлені підприємства, установи та організації
Інформування населення стосовно стану охорони навколишнього природного середовища
 
 
 
5. Очікувані результати виконання заходів Програми
Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:
- запобігання забрудненню водойм, підтримання сприятливого гідрологічного режиму у верхів’ях річки Уборть;
- запобігання негативному впливу відходів на здоров’я людей та навколишнє природне середовище;
- запобігання ерозії ґрунтів та підтопленню території;
- збільшення кількості земель у господарському використанні, в тому числі збільшення кількості заліснених земель;
- покращення стану зелених насаджень на території громади;
- інформування населення стосовно стану охорони навколишнього природного середовища та проведених природоохоронних заходів;
- підвищення рівня екологічної освіти учнів та молоді;
- покращення санітарного стану довкілля.
 
5.1. Показники результативності Програми
№ з/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
Прогнозовані показники за роками
2024 рік
2025 рік
2026 рік
2027 рік
2028 рік
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Показники витрат
1.1
Витрати, пов’язані з реалізацією заходів із охорони і раціона-льного використа-ння водних ресурсів
тис.грн
900
200
1700
1700
1700
700
1.2
Витрати, пов’язані з оформленням дозволів на викиди  забруднюючих  речовин в атмосфер-не повітря стаціона-рними джерелами
тис. грн.
0
50
50
50
50
50
1.3
Витрати, пов’язані з охороною та раціо-нальним використ-анням природних рослинних ресурсів
тис. грн.
0
30
30
30
30
30
1.4
Витрати, пов’язані з проведення  оцінки  впливу  на  довкілля та стратегічної еко-логічної оцінки планувальних документів
тис. грн.
0
130
220
220
220
30
2. Показники продукту
2.1
Реалізація проєкту «Поліпшення тех-нічного стану та благоустрій водой-ми (ставу) в смт Ємільчине Житоми-рської області»
%
16
16
43
70
90
100
2.2
Розроблення місцевого плану управління відхо-дами громади
од.
0
0
0
1
1
1
2.3
Збирання, переве-зення,  зберігання, оброблення, утилі-зація непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин
тон
0
0
2,5
5,0
7,5
7,5
2.4
Кількість звітів з оцінки  впливу на  довкілля
од.
0
1
1
1
1
0
2.5
Кількість звітів про стратегічну екологічну оцінку
од.
1
1
2
2
2
1
2.6
Кількість отриманих дозволів на викиди  забруднюючих  речовин в атмосфер-не повітря стаціона-рними джерелами
од.
0
15
15
15
15
10
3. Показники ефективності
3.1
Кількість сіл, охоп-лених послугами з управління побу-товими відходами після затвердження місцевого плану управління відходами
од.
4
8
20
40
60
70
4. Показники якості
4.1
Кількість жителів громади, залучених до масових заходів екологічного спрямування
%
10
10
15
20
25
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Обсяги та джерела фінансування заходів Програми
Основним джерелом фінансування Програми є кошти спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади.
Джерелом фінансування окремих заходів Програми є також загальний фонд бюджету селищної територіальної громади відповідно до рішень селищної ради про внесення змін до бюджету.
Головним розпорядником коштів бюджету селищної територіальної громади є селищна рада, виконавчі органи ради чи комунальні підприємства, установи селищної ради відповідно до рішення селищної ради.
Загальний обсяг фінансування заходів Програми становить:
 
Джерела бюджетного фінансування на  виконання заходів Програми
Витрати на виконання заходів Програми, тис.грн
Всього
2024 рік
2025 рік
2026 рік
2027 рік
2028 рік
1
2
3
4
5
6
7
Разом та зокрема:
7630
410
2260
2400
1750
810
- обласний бюджет
2500
0
1100
600
600
200
- бюджет селищної територіальної громади
5130
410
1160
1800
1150
610
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Строки та етапи виконання Програми
Строк реалізації програми – 2024-2028 роки одним етапом виконання.
 
9. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію, щорічне та поточне планування робіт на основі визначених Програмою заходів відповідно до повноважень забезпечують: Ємільчинська селищна рада, виконавчий комітет селищної ради.
Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють постійна комісія селищної ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та екології, а також:
- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу повноважень;
- селищний голова.
Виконавці, залучені до реалізації заходів Програми, щорічно у грудні подають селищній раді інформацію про виконання заходів програми за поточний рік. 
 
 
 
 
 
Пояснювальна записка
стосовно пропонованої вартості робіт, товарів та послуг
 
п/п
Назви
заходів Програми
Пропонована вартість, тис.грн
Проаналізовані закупівлі
назва
номер
вартість, тис.грн
1.1
Завершення проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми (ставу) в смт Ємільчине Житомирської області» (реконструкція)»
4500
Використано на роботи 860,359 тис.грн
 
4987,797
1.2
Виготовлення проектної документації, будівництво, капітальний ремонт та реконструкція гідротехнічних споруд, меліоративних мереж та водовідвідних мереж в межах населених пунктів
- 60,6 тис.грн за 1 км.
- 3,3 км водовідвідних канав щороку
- 200 тис.грн щороку
- 1000 тис.грн на заходи
Поточний ремонт відкритої водовідвідної мережі вул. Соборна, вул. Незалежності в с. Вишнів, Вишнівської сільської ради, 5 км
UA-2024-05-24-003286-a
163,0
Послуги з благоустрою населених пунктів - очищення і промивання водостічних мереж (закр. та відкр. типів): утримання та розчистка водовідвідної канави в р-ні вул. Зарічанської (від вул. Свободи до вул. Старокостянтиніське шосе) у м.Хмельницькому, 1 км
UA-2024-05-01-008177-a
99,685
Поточний ремонт водовідвідної мережі та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню, облаштування і очистка каналів та водойми в с.Доротище Ковельського району Волинської області, 4 км
UA-2019-09-25-000649-c
198,499
2.1
Розроблення місцевого плану управління відходами
260,0
Послуги з благоустрою населених пунктів «Розроблення місцевого плану управління відходами Перещепинської міської територіальної громади»
UA-2024-06-10-010123-a 
280,0
Розроблення місцевого плану управління відходами Маневицької територіальної громади
UA-2024-02-27-001889-a
200,0
Розроблення місцевого плану управління відходами в населених пунктах Вербківської сільської територіальної громади
UA-2024-03-05-013380-a
300,0
2.2
Проведення заходів щодо забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,   зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і  захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у місцях їх складування
- 84,15 тис.грн за збирання, перевезення та зберігання 1 тони хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР)
- 7,5 тони для громади 650 тис.грн.
Послуги із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Дубровицької міської ради, 8,1 тони ХЗЗР
UA-2023-11-03-009694-a
350,0
Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, на території Здолбунівської міської територіальної громади, 5,77 тони ХЗЗР
UA-2023-11-10-004767-a
650,0
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин на території Сухополов’янської сільської ради, 2,0 тони ХЗЗР
UA-2023-09-08-011173-a
193,2
4.1
Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища: оформлення дозволів на викиди  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідно до статей 11 та 11-1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»
- 3,3 тис.грн для 1 об’єкту
- 250 тис.грн для 70 об’єктів бюджетної сфери
Послуги з дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання, а також, розробити документи,у яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціоарними джерелами, Вирівська сільска рада, 22 об’єкти
UA-2024-06-04-002797-a
33,0
Розробка технічної та технологічної документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Новодмитрівської сільської ради
UA-2024-05-27-003808-a
5,5
Підготовка Звітів по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для отримання Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел закладів освіти та культури Романівської селищної ради, 32 об’єкти
UA-2024-04-30-007434-a
98,736
6.1
Заходи з озеленення населених пунктів (ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бур’янами тощо), запобігання інтродукції та поширенню чужорідних видів рослин та карантинних рослин.
- 20,0 тис.грн щороку на придбання саджанців декоративних дерев та кущів для озелення громадських просторів
- 100 тис.грн на заходи
-
-
-
6.3
Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
- 10,0 тис.грн щороку на непередбачені заходи із ліквідації наслідків складних погодних умов у, які не повязані із виникненням надзвичайних ситуацій
- 50,0 тис.грн на заходи
 
 
 
7.3.1
Проведення  оцінки  впливу  на  довкілля (ОВД) діяльності
- вартість послуг із ОВД 100 тис.грн (полігон ПВ, питне водопостачання, очисні споруди)
- потреба для громади: 1 полігон ПВ, 2-3 свердловини та 1 очисні споруди)
-  400 тис.грн на заходи
Послуги з розробки проекту з оцінки впливу на довкілля полігона ТПВ для Оржицької селищної ради Лубенського району Полтавської області
UA-2024-04-30-003750-a
99,0
Підготовка звіту "Оцінка впливу на довкілля" (ОВД) (2 група) для отримання висновку з ОВД щодо "Нового будівництва каналізаційних очисних споруд по вул. Заводській в м.Новий Буг, Баштанського району, Миколаївської області"
UA-2024-04-02-007376-a
99,950
Виконання робіт з підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) (код згідно ДК 021:2015 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування). Питне водопостачання
UA-2024-04-05-007905-a
98,0
7.3.2
Проведення  стратегічної екологічної оцінки (СЕО) стратегічних документів громади
- вартість послуг із СЕО для невеликих документів (програма, містобудівна документація) 30 тис.грн
- вартість послуг із СЕО стартегічних документів (стратегія, комплексний план просторового розвитку, місцевий план управління відходами) 90 тис.грн
- 420 тис.грн. на заходи
Консалтингові послуги щодо проходження процедури "Стратегічна екологічна оцінка, а саме: підготовка матеріалів та написання звіту з стратегічної екологічної оцінки, Тисменицька міська рада
UA-2024-04-17-010720-a
50,0
ДК 021:2015 - 90710000 - 7 Екологічний менеджмент (Послуги з розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку), Виконавчий комітет Бориспільської міської ради, Стратегія розвитку
UA-2024-05-23-009838-a
27,0
Розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку "Детальний план території кварталу індивідуальної житлової забудови в с.Керниця (квартал К-9)", Городоцька міська рада Львівської області
UA-2024-06-03-007541-a
15,0
Послуги по проведенню наукового дослідження: "Проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Михайлівської сільської територіальної громади"
UA-2024-05-03-001272-a
81,0
Виготовлення звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану м. Біляївка Одеської області
UA-2024-02-26-010049-a
98,550
РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ НПА
Created with Sketch.
Скоро

Оксана СОЛЯННІКОВА
Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради
Оцініть нормативно-правовий акт в цілому