платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
ПРОЄКТ "Програми розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки"
Created with Sketch.
24 червня 2024
Час вийшов
Автор:
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
«Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної консультації»
              Громадське обговорення у формі електронної консультації проєкту Програми розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади  на 2024-2028 роки проводиться  у відповідності до рішення виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від 14.12.2022 року №162 «Про затвердження Положення про публічні електронні консультації  з громадськістю з питань, віднесених до компетенції  органів місцевого самоврядування в Ємільчинській територіальній громаді».

 Організатор обговорення: відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради.

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення у формі електронної консультації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ємільчинської селищної ради в розділі «Новини»  https://emrada.gov.ua/   та в розділі «Громадська участь»   https://emrada.gov.ua/?page_id=495.
Пропозиції та зауваження приймаються на порталі E-DEM в розділі консультації з громадськістю за посиланням  https://consult.e-dem.ua/1821755100 .
Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення: відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради Житомирської області (вул. Соборна,27, селище Ємільчине, Звягельський район,  електронна пошта emiltchinkult@gmail.com  ; 41860521@ukr.net, тел. +38 097 282 49 05).
Ініціатор:
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
Created with Sketch. 26 переглядів
0 правок
Переглянути правки
Категорії
культура
Проект нормативно-правового акту
ПРОЄКТ
Програма розвитку культури
Ємільчинської селищної територіальної громади
на 2024-2028роки
 
І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024-2028 РОКИ
(далі –Програма)
 
1.
Ініціатор розроблення Програми
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення  Програми
 
Розпорядження селищного голови від 01.05 2024 № 37 «Про розроблення Програми розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на  2024-2028 роки»
3.
Розробник Програми
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
4.
Відповідальний виконавець Програми
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
5.
Виконавці Програми
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради, громадські організації, творчі спілки письменників, поетів-аматорів селищної ради (за згодою)
6.
Термін реалізації Програми
2024-2028 роки
7.
Мета Програми
 
Програма розроблена з метою забезпечення розвитку культури та мистецтва у Ємільчинській селищній територіальній громаді. Метою Програми є визначення стратегії розвитку галузі культури і мистецтва, передбачення підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва громади, оптимізація, модернізація, комп’ютеризація, забезпечення доступу до Інтернет-ресурсу у мережі бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів інноваційної діяльності музеїв, оновлення та побудова різнопланових, інтерактивних музейних експозицій, створення незалежних умов зберігання та електронного обліку фондових колекцій музеїв, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань.
8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:
в тому числі:
 • Кошти бюджету Ємільчинської селищної ТГ
Загальний обсяг фінансових ресурсів для реалізації Програми -7670,0 тис. грн., в т.ч.:
 
тис. грн.
 
7670,0
9.
Очікувані результати виконання
-           підтримка розвитку культури та мистецтва громади;
-          проведення заходів, спрямованих на промоцію локацій Ємільчинської територіальної громади, як привабливого місця;
-           проведення заходів з відзначення ювілейних, пам’ятних дат держави, області, громади; 
-          модернізація матеріально-технічної бази закладів культури та бібліотек громади, поповнення та збереження бібліотечних фондів;
-           розвиток та популяризація музейної справи громади;
-          проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, семінарів та інших заходів згідно з планом відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради;
- розвиток мистецької освіти;
-           розвиток музичного мистецтва;
 • стимулювання розвитку місцевого книговидавництва та поліграфії;
 • популяризації творчості місцевих авторів та творчих спілок, громадських організацій;
-          вивчення, дослідження та паспортизація об'єктів культурної спадщини;
-           проведення досліджень нововиявлених пам'яток та історичних місць;
-           проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних та інших видів робіт на нерухомих пам'ятках (об'єктах) та на об'єктах культурної спадщини;
-           виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам'ятках історії,архітектури, археології;
-           проведення паспортизації пам'яток (об'єктів) археології,історії,монументального мистецтва,архітектури;
-           укладання охоронних договорів.
10.
Ключові показники ефективності
1.Збільшення кількості відвідувачів, учасників, гостей з інших регіонів, майстрів народних промислів.
2.Збільшення контингенту учнів мистецької школи.
3.Збільшення відвідувачів закладів культури та культурно-мистецьких заходів.
 
 
У даній Програмі враховані завдання, визначені «Стратегією розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021‒ 2027 роки та Плану її реалізації на 2021–2023 роки» від 03.12.2021року №1483 та завдання, визначені нормативно-правовими актами у сфері культури,  відповідно до Указу Президента України від 18.08.2020 № 329/2020 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» (зі змінами), законів України «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про кінематографію», «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших законів України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.01.2021 №1-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами», Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 27-р,реалізації Конвенції ЮНЕСКО 2005 року «Про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції стратегії для сектору креативних індустрій до 2025 року», актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної/районної державних адміністрацій, рішеннями обласної/районної/селищноїрад, розпорядженнями голови селищної ради, необхідні для здійснення зміни окремих програмних підходів.
У профільному керуванні відділу  культури та туризму Ємільчинської селищної ради налічується 25 сільських закладів культури та КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури Ємільчинської селищної ради»,що складає 60%закладів культури громади,14 сільських бібліотек та  КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека Ємільчинської селищної ради», що складає 32%закладів культури громади, КЗ «Ємільчинська музична школа Ємільчинської селищної ради» та КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей». На обліку  перебуває 140 пам'яток, з них:
 • історичних –118;
 • монументального мистецтва – 1 (хрест Уварових);
 • археологічних – 20;
 • пам’ятка архітектури -1.
Програма поширює свою дію на:
 • сприяння та розроблення впровадження функціонально та організаційно нової ефективної моделі закладів культури та бібліотек громади, задоволення потреб різних груп споживачів культурних послуг;
 • створення умов для розвитку креативних індустрій;
 • розвиток територіальної громади як культурно-туристичного кластеру;
 •  формування іміджу закладів культури та бібліотек громади, як центрів підтримки народної творчості та майстрів народного мистецтва;
         - здійснення моніторингу та оцінки якості культурних послуг;
- організацію та відзначення в Ємільчинській селищній територіальній громаді на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат,обласних іміджевих професійних мистецьких проектів ( обласних фестивалів «Лелеченьки» та «Поліське  перевесло»), регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій;
- відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Ємільчинської селищної територіальної громади;
- забезпечення  поповнення бібліотечних фондів періодикою, соціально  значущою літературою та книгами місцевих авторів;
- сприяння розвитку книговидання та книгорозповсюдження через підтримку випуску соціально значущих видань;
- підтримку творчих ініціатив, що сприяють створенню культурного продукту, формуванню та просуванню іміджу громади, як регіону з самобутньою історичною культурою та потужним творчим потенціалом;
- сприяння розвитку сучасної музейної інфраструктури;
- сприяння технічному забезпеченню закладів культури;
- виявлення та промоції культурного потенціалу громади;
- збереження пам'яток культурної спадщини та захисту їх від руйнування, невідкладних протиаварійних та ремонтно-реставраційних заходів, виготовлення та встановлення охоронних дощок та охоронних знаків на пам'ятках (об'єктах) культурної спадщини, виготовлення та складання облікової документації на об'єкти культурної спадщини;
- посилення спроможності галузі для трансформації суспільства через фасилітацію (організація процесу колективного розв'язання проблем);
- впровадження новітніх тенденцій у сфері культури, збереження національних традицій та відтворення ідентичності у культурно-мистецькому житті громади;
-   створення програмної підтримки для координації діяльності закладів культури з органами місцевого самоврядування;
         - проведення витрат бюджетних коштів, зосередження ресурсів на вирішення пріоритетних завдань галузі культури, модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази;
          - комплекс заходів із збереження, розвитку та модернізації існуючої мережі закладів культури, мистецької школи, музеїв (музейних кімнат) громади,підвищення якості культурних послуг, компетенції, розвитку професійного мистецтва, створення умов для розвитку особистості, локальних спільнот та креативного сектору.
 
ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Програма має на меті:
-           розвиток людського капіталу через створення змістовних креативних проектів;
-           удосконалення мистецьких просторів;
-           розширення функціональності музейних установ;
-           забезпечення рівного доступу до якісних культурних послуг населення громади;
-          сприяння мистецькій освіті та підвищення рівня компетенції працівників сфери культури;
-           позиціонування культури, як фундаменту соціального та економічного добробуту;
-           модернізацію національної та регіональної культурної ідентичності;
-          сприяння розвитку творчої особистості та реалізації культурного самовираження населення громади, підсилення інтеграції та інклюзії;
-             розвиток          культурної економіки,підтримка та поширення інноваційчерез реалізацію можливостей креативних індустрій;
-           розширення економічних можливостей в сфері культури;
-          забезпечення та сприяння у залученні інвестиції для створення якісного культурного продукту;
-           утвердження державної мови;
-           популяризацію історії громади, її видатних особистостей;
-           поширення всебічної інформації про Ємільчинську громаду, популяризацію нематеріальної культурної спадщини, формування позитивного і привабливого іміджу Ємільчинської селищної територіальної громади,  підтримка місцевих авторів і видавців, створення сприятливих умов для розвитку книговидавничої сфери, поповнення бібліотечних фондів періодикою, соціально  значущою літературою та книгами місцевих авторів;
-           відзначення державних,  професійних свят, визначних подій в історії держави, області, громади, які  проводяться відповідно до актів Президента України, Уряду України, розпоряджень обласної/районної  державних адміністрацій, розпоряджень селищного голови;
-  проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно-просвітницьких, представницьких заходів;
-           сприяння виробленню конкурентоспроможного культурного продукту громади;
 • реалізацію державної політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечення збереження, використання та популяризації об'єктів культурної спадщини, здійснення дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства України у сфері охорони нерухомих пам'яток (об'єктів) культурної спадщини.
Програма визначає стратегію розвитку галузі культури і мистецтва, передбачає підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтва громади, оптимізацію, модернізацію, комп’ютеризацію, забезпечення доступу до Інтернет-ресурсу у мережі бібліотек, оновлення книжкових фондів, розроблення та впровадження механізмів інноваційної діяльності музеїв, оновлення та побудову різнопланових, інтерактивних музейних експозицій, створення незалежних умов зберігання та електронного обліку фондових колекцій музеїв, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до інформації, здобуття мистецької освіти, залучення до культурних цінностей і духовних надбань.
Програма розроблена з метою забезпечення розвитку культури та мистецтва у Ємільчинській територіальній громаді.
 
ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2024-2028 років заходів, спрямованих на забезпечення розвитку культури та мистецтва у Ємільчинській територіальній громаді.
Шляхи і засоби розв'язання проблем: 
-           популяризація та промоція культурних надбань Ємільчинської громади; 
-           сприяння та розроблення впровадження функціонально та організаційно нових ефективних моделей закладів культури  для задоволення потреб різних груп споживачів культурних послуг;
-          впровадження інтерактивних форм культурно мистецьких проектів, як одного із засобів розвитку традиційного народного мистецтва та автентичної культури; 
-           розвиток територіальної громади як культурно-туристичного кластеру за різною спеціалізацією;
-          формування іміджу закладів культури, як центрів підтримки народної творчості та майстрів народного мистецтва;
-          залучення до розвитку культурного простору громадських організацій, активних, творчих людей;
-          забезпечення участі працівників галузі у короткострокових програмах та курсах підвищення кваліфікації  за різними напрямками;
-           здійснення моніторингу та оцінки якості культурних послуг;
-          організація та проведення професійних іміджевих  мистецьких проектів ( фестивалів народної творчості) обласного та регіонального  рівнів;
-          організація заходів з популяризації українського кіно та підвищення інтересу масового глядача до національних фільмів;
-          підтримка творчих ініціатив, що сприяють створенню культурного продукту, формуванню та просуванню іміджу громади, як регіону з самобутньою історичною культурою та потужним творчим потенціалом;
-           упровадження нових ініціатив щодо розвитку туристичної інфраструктури, інтерпретація наявних об’єктів культурної спадщини як туристичної складової;
-           сприяння розвитку сучасної музейної інфраструктури;
-           сприяння технічному забезпеченню та ревіталізації закладів культури та мистецтв.
 
Основними результатами виконання Програми є:
-           підтримка розвитку культури та мистецтва громади;
-          проведення заходів, спрямованих на промоцію локацій Ємільчинської територіальної громади, як привабливого місця;
-          надання методичної та практичної допомоги закладам культури та бібліотекам громади з удосконалення форм і методів культурно-просвітницької роботи, впровадження інноваційних технологій;
-           проведення заходів з відзначення ювілейних, пам’ятних дат держави, області, громади;
-          розширення доступу осіб з інвалідністю до творення культурного продукту та культурно-мистецького життя Ємільчинщини;
-          модернізація матеріально-технічної бази закладів культури та бібліотек громади, поповнення та збереження бібліотечних фондів;
-          кадрове забезпечення, удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації кадрів;
-           розвиток та популяризація музейної справи громади;
-           розвиток сучасної музейної інфраструктури;
-          проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, виставок, семінарів та інших заходів згідно з планом відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради;
- розвиток театрального мистецтва, збереження, розвиток сучасного мистецтва;
- розвиток мистецької освіти;
-           розвиток музичного мистецтва;
-           підтримка творчої праці та творчих ініціатив  працівників галузі культури та мистецтв громади; підтримка творчих спілок, громадських організацій тощо у сфері культури та мистецтв;
 • стимулювання розвитку місцевого книговидавництва та поліграфії;
 • популяризації творчості місцевих авторів та творчих спілок, громадських організацій;
 •  пропаганда читання, як засобу виховання та пізнання;
-          проведення просвітницьких заходів з популяризації української мови;
-          вивчення, дослідження та паспортизація об'єктів культурної спадщини;
-           виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини;
-           проведення досліджень нововиявлених пам'яток та історичних місць;
-           проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних та інших видів робіт на нерухомих пам'ятках (об'єктах) та на об'єктах культурної спадщини;
-           виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятках історії,архітектури, археології;
-           проведення паспортизації пам'яток (об'єктів) археології,історії,монументального мистецтва,архітектури;
-           укладання охоронних договорів.
 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання в місцевому, за потреби державному та обласному бюджетах, та за рахунок інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування (громадських організацій, асоціацій, спілок та інших громадських об’єднань тощо). Обсяги фінансування визначаються відповідно до конкретних завдань та фінансових можливостей.
Ресурсне забезпечення Програми на 2024-2028 роки, тис. грн.
ЕТАП І
(2024 рік)
ЕТАП ІІ
(2025 рік)
ЕТАП ІІІ
(2026 рік)
ЕТАП ІV
(2027 рік)
ЕТАП V
(2028 рік)
Всього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:
402,4
1872,2
1681,1
1764,0
1950,3
7670,0
державний бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
обласний бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
місцевого бюджет
402,4
1872,2
1681,1
1764,0
1950,3
7670,0
кошти небюджетних джерел
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Виконання заходів Програми розраховано на 5 етапів упродовж 2024-2028 років.
VIІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її  заходів та завдань виконавцями Програми.
Контроль за виконанням Програми, заходів, завдань, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює  відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради.
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради для здійснення моніторингу Програми раз на рік, до 15 числа,  наступного за звітним періодом, подає відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради інформацію про стан та результати виконання заходів та завдань селищної цільової Програми розвитку культури Ємільчинської селищної територіальної громади на 2024-2028 роки.
Звіт про виконання кожного етапу Програми, а також підсумковий звіт, відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради розміщує на офіційному сайті селищної ради у місячний термін після закінчення етапу або Програми.
Основні напрями і заходи Програми можуть коригуватися в період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в Ємільчинській селищній територіальній громаді.
 
Заступник  селищного голови                                                              Ольга ОНИЩУК
 
   Додаток 1 до Програми
 
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
 
з/п
Завдання
Зміст заходів
Термін вик-ня
Виконавці
Джерела фін-ня
2024 рік
2025 рік
2026 рік
2027 рік
2028 рік
Всього
Очікуваний результат
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 
 
І. Створення умов для розвитку мистецької освіти, естетичного виховання
 
 
1.1
Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази КЗ «Ємільчинська музична школа» Ємільчинської селищної ради Житомирської області
Облаштування внутрішнього туалету
 
 
2025-2026
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради, КЗ «Ємільчин-ська музична школа»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
-
200,0
-
-
-
200,0
Збереження  здоров’я дітей;
створення безпечних та комфортних умов  для навчання дітей та роботи педагогічного і обслуговуючого персоналу;  
ліцеїв громади упродовж 2024 -2028 років.
 
1.2
Підтримка обдарованої молоді
Сприяння участі самодіяльних творчих колективів і окремих молодих виконавців у всеукраїнських, обласних оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях, святах культури і мистецтв, надання їм фінансової підтримки
2025-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради, КЗ «Ємільчин-ська музична школа»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
55,6
86,2
116,2
146,2
156,2
560,4
Підтримка обдарованої молоді, обмін досвідом  викладачів музичної школи, виявлення обдарованих дітей та підлітків, створення умов для їх самореалізації;збільшення відсотку охоплення дітей естетичним вихованням від контингенту учнів;підтримка розвитку культури та мистецтва
 
Всього:
55,6
286,2
116,2
146,2
156,2
760,4
 
 
 
ІІ. Бібліотечна справа. Оснащення новими інформаційними технологіями.
 
 
2.1
Створення медіатеки
Перехід дитячого відділу КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека» в приміщення КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
Витрати згідно проектно-кошторисної документації
Перетворення бібліотеки і її  трансформації із звичного книгосховища у новітню інформаційну установу,покращення технічного стану будівлі, створення належних умов для надання якісних бібліотечних послуг населенню (зокрема дітям та підліткам);підвищення інтересу до читання дітей і підлітків.
 
2.2
Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних закладів громади
Придбання техніки та меблів длязабезпечення діяльності бібліотечних закладів громади
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
-
184,8
168,6
62,3
100,0
515,7
Забезпечення ефективної роботи та покращення матеріально-технічного стану бібліотечних закладів, поліпшення якості бібліотечно-інформаційного обслуговування населення.
 
2.3
Здійснення планомірного попов­нення книжкових фондів бібліотек, залучаючи кошти з різних джерел фінансування
1.Поповнення бібліотечних фондів примірниками книжкової продукції.
2. Проведення презентацій книжкової продукції та літературних вечорів, тематичних книжкових виставок, зустрічей з письменниками, видавцями, розповсюджувачами книг.
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
-
121,4
161,6
201,7
221,9
706,6
Наповнення бібліотечного фонду;
підвищення рівня освіченості і культури, сприяння задоволенню навчальних, професійних, дозвільних потреб населення.
 
 
2.4
Забезпечення передплати періодич­них видань для бібліотек
Підготовка щорічних рекомендаційних списків періодичних видань з метою формування основного ядра періодики в бібліотеках громади
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
-
30,0
35,0
40,0
45,0
150,0
Створення в публічних бібліотеках оптимального ядра періодичних видань із застосуванням наукової рекомендаційної бібліографії, підвищення рівня поінформованості, правового просвітництва жителів громади.
 
2.5
Проведення культурно-просвітницької діяльності
1. Організація та проведення культурно-масових заходів  в бібліотеках громади.
2. Відзначення ювілейних та пам’ятних  дат КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека».
3. Організація роботи клубів «Джерело» та «Осіннє золото».
4.Участь у всеукраїнських, обласних оглядах, конкурсах, виставках, фестивалях.
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
-
19,9
23,1
26,0
29,0
98,0
Поширення актуальності книги, підтримки та розвитку дитячого читання; забезпечення вільного, безперешкодного (в тому числі і для маломобільних груп населення) безоплатного доступу до інформації, знань та культурного надбання всіх жителів громади;
підвищення культурного рівня та творча самореалізація дітей та підлітків;
популяризація української мови;підтримка обдарованої молоді, обмін досвідом з іншими громадами.
 
2.6
Підтримка книговидавництва місцевих авторів
Випуск видань авторів, які проживають на території громади
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинська публічна бібліотека»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
-
20,0
25,0
30,0
35,0
110,0
Розвиток видавничої справи,
популяризація творів місцевих авторів
 
Всього:
0,0
376,1
413,3
360,0
430,9
1580,3
 
 
 
ІІІ. Охорона і збереження культурної спадщини.
Забезпечення реалізації державної пам'яткоохоронної та музейної політики.
 
 
3.1
Забезпечення діяльності КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
1. Розширення експозиційної площі Ємільчинського народного краєзнавчого  музею ( за рахунок добудови музейної кімнати площею 48м²).
2. Встановлення охоронно-пожежної сигналізації.
2025-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
-
222,0
-
-
-
222,0
Забезпечення ефективної роботи музею;дотримання чинного законодавства;
створення належних умов для туристичного обслуговування;
сучасний розвиток  музейної справи громади;
популяризація історико -культурної спадщини громади;
створення нових, цікавих музейних проєктів для різних категорій населення громади.
 
3.2
Збереження та оновлення музейних експонатів.
1. Оновлення існуючих та створення нових експозицій в музеї.2.Продовження комплектування колекцій   музею.
 
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
95,0
Доповнення музейних колекцій новими експонатами, збільшення кількості відвідувачів, популяризація музеїв, залучення до історико-культурної спадщини рідного краю.
 
3.3
Проведення комплексу робіт щодо обліку та збереження пам’яток культурної спадщини Ємільчинської селищної територіальної громади
1.Проведення комплексу першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини громади.
2.Упорядкування та утримання в належному стані  пам’ятників і меморіальних дошок на честь Захисників України, а також місць поховань загиблих осіб, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни.
3.Виготовленння облікової документації (паспортів, карток) на пам'ятки історії та археології.
4. Виготовлення та встановлення  охоронних дошок на археологічні пам'ятки громади.
5. Поновлення укладення охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини щодо режиму їх використання та охоронних зон.
6.Проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів культурної спадщини на території Ємільчинської селищної територіальної громади шляхом складання електронних уніфікованих паспортів.
 
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський народний краєзнавчий музей»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
86,1
115,1
138,1
136,0
145,1
620,4
Захист та збереження об’єктів культурної спадщини;увіковічнення пам`яті загиблих воїнів;здійснення паспортизації об'єктів культурної спадщини;дотримання чинного законодавства в пам’ятко -охоронній справі;
реалізація заходів щодо збереження та охорони пам'яток археології;
виготовлення технічної документації із встановлення меж охоронних зон пам`яток археології;внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’яток
Ємільчинської селищної територіальної громади.
 
Всього:
101,1
357,1
158,1
156,0
165,1
937,4
 
 
 
ІV. Збереження і розвиток мережі закладів культури,
підтримка, розвиток і збереження народної творчості
 
 
4.1
Забезпечення діяльності Будинків культури  та сільських клубів, які діють на території Ємільчинської селищної територіальної громади,
1.Покращення матеріально-технічної бази.2.Проведення ремонтних робіт.
3.Придбання комп’ютерної техніки для закладівкультури.
4.Забезпечення роботи електронної пошти, каналів інтернет-зв’язку.
5.Забезпечення закладів культури  новим обладнанням, звуковою, відео- та освітлювальною апаратурою, музичними інструментами, сценічними костюмами.
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
68,0
309,8
343,4
333,7
336,9
1391,8
Забезпечення ефективної роботи клубних закладів громади, покращення умов праці та організації культурно-мистецького обслуговування населення.
Модернізація виробничих процесів, поліпшення якісного рівня створення культурно-мистецького продукту.
Підвищення рівня розвитку мережі закладів культури Ємільчинської селищної територіальної громади.
 
4.2
Забезпечення виконання протипожежних заходів в закладах культури Ємільчинської селищної територіальної громади
Проведення повірки вогнегасників
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
19,0
55,0
60,0
65,0
70,0
269,0
Реалізація заходів щодо протипожежної безпеки в закладах культури Ємільчинської селищної територіальної громади
 
4.3
Розвиток творчого потенціалу громади
1.Забезпечення участі кращих аматорських колективів, окремих вико­навців у обласних, всеукраїнських та міжна­родних фестивалях, конкурсах, оглядах.
2.Організація та участь в обласних виставках образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
11,2
20,6
24,7
29,7
35,7
121,9
Сприяння реалізації творчих здібностей, підвищення рівня професійної майстерності, презентація народного мистецтва Ємільчинщини на теренах області.
 
4.4
Забезпечення організації та проведення на відповідному рівні офіційних прийомів та різноманітних заходів
1.Виготовлення (закупівля) та розміщення білбордів на території селищної ради до державних свят.
2.Придбання полотнищ прапорів (державного, селищного), що вивішуються на адміністративних будівлях  та закладах культури, в місцях проведення урочистих заходів.
3.Виготовлення та придбання презентаційної, сувенірної, іншої друкованої продукції (буклети, фотоальбоми, довідники, путівники, мапи,запрошення, оголошення та інша рекламна продукція).
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
15,5
65,4
71,4
85,0
99,9
337,2
Гідне представлення селищної ради, проведення на відповідному рівні офіційних прийомів, різноманітних заходів,державних свят та проведення культурно-освітніх заходів.
 
4.5
Створення комфортних умов для дозвілля людей поважного віку
Забезпечення якісної роботи «Ветеранської світлиці»
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
5,0
25,0
25,0
25,0
25,0
105,0
Задоволення індивідуальних культурних потреб людей поважного віку, відкриття та показ творчого потенціалу відвідувачів світлиці.
 
4.6
Організація та проведення в Ємільчинській селищній територіальній громаді на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат,  свят державного значення,регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних подій, інформаційно-просвітницьких і культурно-мистецьких заходів, спрямованих на розвиток та функціонування української мови.
1.Проведення заходів:
-День Української Державності;
-День Прапора;
-День  Незалежності України;
- День Конституції України;
- День Героїв;
- День Героїв Небесної Сотні;
-День матері;
- День сім’ї;
- День батька;
 - День рибака;
-День Соборності;
-День Європи;
-День Захисників та Захисниць України;
- День Добровольця;
- День похилого віку та Ветерана в Україні;
- День людей з обмеженими можливостями (День інваліда);
-День перемоги над нацизмом;
-Великдень;
-Трійця;
-Новий рік;
-Різдво Христове;
- Водохреще;
- День захисту дітей;
- День молоді.
2. Проведення обласних іміджевих професійних мистецьких проектів - обласних фестивалів «Лелеченьки» та «Поліське  перевесло».
3. Придбання цінних подарунків для нагородження;
придбання бланків  грамот, дипломів, подяк, рамок, вітальних листівок;
придбання квіткової продукції для урочистих заходів.
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
КЗ «Ємільчинський центральний будинок культури»
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
100,0
350,0
442,0
536,4
603,6
2032,0
Поліпшення соціального забезпечення населення та культурно - дозвіллєвої діяльності закладів культури, забезпечивши збереження, відтворення та розвиток культурно-мистецьких традицій та звичаїв громади;
популяризація народного мистецтва громади з метою збереження нематеріальної культурної спадщини;
створення умов для розвитку та функціонування української мови.
 
Всього:
218,7
825,8
966,5
1074,8
1171,1
4256,9
 
 
 
 
 
 
 
V. Підготовка спеціалістів для потреб галузі
 
 
5.1
Підвищення кваліфікації працівників галузі
Направлення працівників галузі культури на навчання до Житомирського обласного навчального центру галузі культури, мистецтв та туризму відповідно до плану роботи управління культури та туризму Житомирської ОДА  (згідно графіку)
2024-2028
Відділ культури та туризму Ємільчинської селищної ради,
 
Бюджет Ємільчин-ської селищної ТГ
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
135,0
Підвищення кваліфікації працівників галузі
 
Всього:
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
135,0
 
 
 
 
РАЗОМ:
402,4
1872,2
1681,1
1764,0
1950,3
7670,0
 
 
 
 
 
Заступник  селищного голови                                                                                                                               Ольга ОНИЩУК
 
                                                                                             Додаток 2 до Програми
____________№_______
 
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
 
№ п/п
Назва показника
Одиниця виміру
Вихідні дані на початок дії програми
2024рік
2025рік
2026рік
2027рік
2028рік
1.Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
 
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
 1.
Кількість установ - усього
од.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
 2.
Середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього
од.
21,09
21,09
21,09
21,09
21,09
21,09
 3.
Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу
од.
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
 4.
Середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників
од.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ
 1.
Кількість учнів у музичних школах
осіб
130
130
130
130
130
130
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
1. 
Середні витрати на 1 учня
грн.
0,42
0,42
2,20
0,89
1,12
1,20
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
 1.
Кількість днів відвідування
днів
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
176,00
2. Забезпечення діяльності бібліотек
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
1.
Кількість установ - усього
од.
15
15
15
15
15
15
2.
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів 
од.
20,75
20,75
20,75
20,75
20,75
20,75
4.
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу 
од.
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
5.
Середнє число окладів (ставок) робітників 
од.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6.
Середнє число окладів (ставок) -усього
од.
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
24,75
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ 
1.
Число читачів 
тис.од.
8 ,5
8 ,5
8 ,5
8 ,5
8 ,5
8 ,5
2.
Бібліотечний фонд 
тис. примірників
128,0
128,0
371
532,0
632,0
572,0
3.
Пововнення бібліотечного фонду 
тис. примірників
0
0
243
404
504
444
4.
Поповнення бібліотечного фонду 
тис.грн.
0
0
121,4
161,6
201,7
221,9
5.
Списання бібліотечного фонду 
тис. примірників
10 ,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6.
Списання бібліотечного фонду 
тис.грн
6, 5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7.
Кількість книговидач 
од.
177 800
177 800
177 800
177 800
177 800
177 800
8.
Видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек
тис.грн
0
0
376,1
413,3
360,0
430,9
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
1.
Кількість книговидач на одного працівника (ставку)
од.
7184
7184
7184
7184
7184
7184
2.
Середні затрати на обслуговування одного читача 
грн.
0
0
44,2
48,6
42,3
50,7
3.
Середні витрати на одного примірника книжок 
грн.
0
0
0,5
0,4
0,4
0,5
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ 
1.
Динаміка поповнення бібліотечного фонду
відс.
0
0
243
166,3
124,8
88,1
2.
Динаміка збільшення книговидач 
відс.
115,8
115,8
100
100
100
100
3.Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
1.
Кількість установ - усього
од.
26
26
26
26
26
26
2.
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів
од.
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
11,75
3.
Середнє число окладів (ставок) робітників
од.
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
4.
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу
од.
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
5.
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од.
21,50
21,50
21,50
21,50
21,50
21,50
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ  
1.
Кількість відвідувачів - усього
осіб
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
2.
Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення
од.
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
1.
Середні витрати на одного відвідувача
грн.
2,4
2,4
9,5
10,5
10,7
11,3
2.
Середні витрати на проведення одного заходу
тис. грн.
0,10
0,10
0,43
0,47
0,48
0,51
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
1.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс.
51,5
51,5
100
100
100
100
4. Забезпечення діяльності музеїв i виставок
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
1.
Кількість установ - усього
од.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2.
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів
од.
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
3.
Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу
од.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4.
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників
од.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5.
Середнє число окладів (ставок) - усього
од.
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
6.
Площа приміщень у тому числі виставкова площа
кв. м.
190
190
238
238
238
238
7.
Площа приміщень
кв. м.
204
204
252
252
252
252
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ  
1.
Кількість експонатів - усього
шт.
2 020
2 020
2 020
2 020
2 020
2 020
2.
Кількість відвідувачів музеїв
осіб
1850
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
3.
Кількість відвідувачів виставок, у тому числі безкоштовно
осіб
1850
1 850
1 850
1 850
1 850
1 850
4.
Кількість проведених виставок у музеях
од.
12
12
12
12
12
12
5.
Кількість екскурсій у музеях
од.
85
85
85
85
85
85
6.
Кількість екскурсій на виставках
од.
22
22
22
22
22
22
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
1.
Середні витрати на одного відвідувача
тис.грн.
0,05
0,05
0,19
0,08
0,08
0,09
2.
Середні витрати на одну виставку
тис.грн.
3,1
3,1
11,1
4,9
4,8
5,2
3.
Середні витрати на одну екскурсію
тис.грн.
1,2
1,2
4,2
1,8
1,8
1,9
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
1.
Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс.
100
100
125,3
100
100
100
2.
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс.
254,8
254,8
100
100
100
100
5. Інші заходи в галузі культури і мистецтва
ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ
1.
Кількість населення
осіб
21411
21411
21411
21411
21411
21411
2.
Видатки на проведення заходів
тис.грн.
100,0
100,0
350,0
442,0
536,4
603,6
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ  
1.
Кількість заходів
шт.
26
26
26
26
26
26
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  
1.
Середні витрати на проведення одного заходу
тис.грн..
3,8
3,8
13,4
17,0
20,6
23,2
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
1.
Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду
відс.
254,8
254,8
100
100
100
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заступник  селищного голови                                                                                                                                             Ольга ОНИЩУК
 
РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ НПА
Created with Sketch.
Скоро

Людмила ЖИЛЮК
Начальник відділу культури та туризму Ємільчинської селищної ради
Оцініть нормативно-правовий акт в цілому