платформа електронної демократії
Електронне Обговорення НПА
Про Порядок розміщення відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м.Слов'янськ
Created with Sketch.
14 червня
Час вийшов
Автор:
Відділ торгівлі і захисту прав споживачів

З метою врегулювання правовідносин, які виникають в процесі розміщення відкритих майданчиків для харчування на території м. Слов'янськ, визначення процедури отримання паспорту відкритого майданчика для харчування, забезпечення благоустрою міста запрошуємо громадськість до обговорення та внесення пропозицій в проект рішення виконкому Слов’янської міської ради “Про затвердження Порядку розміщення відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м.Слов'янськ”

Категорії
торгівля
Ініціатор:
Слов'янська міська рада
Created with Sketch. 366 переглядів
0 правок
Переглянути правки
Проект нормативно-правового акту

ПОРЯДОК
розміщення відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території м. Слов'янськ

1. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства у м. Слов'янськ (далі - Порядок) розроблений відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про благоустрій населених пунктів“, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198, Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 № 219, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2002 за № 680/6968, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.07.1996 за № 372/1397, ДСТУ 4281:2004 “Заклади ресторанного господарства. Класифікація” та інших нормативно-правових актів.

1.2. Цей Порядок регулює правовідносини, що виникають у процесі
розміщення відкритих майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства.

1.3. У цьому Порядку терміни застосовуються у такому значенні:

 • заявник - власник приміщення або користувач приміщенням стаціонарного закладу ресторанного господарства, який має намір розмістити відкритий майданчик для харчування;
 • власник приміщення - фізична або юридична особа, яка володіє, користується і розпоряджається майном на підставі документа, що підтверджує дане право;
 • користувач приміщенням - фізична або юридична особа, яка на підставі договору тимчасово використовує майно власника приміщення для здійснення господарської діяльності;
 • заклад ресторанного господарства - організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів;
 • відкритий майданчик для харчування - площинний елемент (частина) об'єкту благоустрою з твердим покриттям, який використовується виключно для надання послуг харчування біля стаціонарного (капітального) закладу ресторанного господарства на відкритому повітрі, не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, встановлений тимчасово без улаштування фундаменту та складається з елементів обладнання, малих архітектурних форм, огорожі, сонцезахисних елементів, накриття і озеленення;
 • конструктивні елементи благоустрою - це покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
 • уповноважена особа - фізична або юридична особа, яка визначається рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради для здійснення конкретних дій та несе відповідальність за наслідки їх вчинення згідно чинному законодавству;
 • договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика для харчування - це документ, укладений у письмовій формі, згідно з яким уповноважена особа Слов'янської міської ради зобов’язується передати у тимчасове користування окремі елементи благоустрою для розміщення відкритих майданчиків для харчування, а суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити в повному обсязі, частинами або єдиним платежем, кошти за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності;
 • паспорт відкритого майданчика для харчування - комплект документів, у яких визначено місце встановлення відкритого майданчика для харчування на оновленій топографо-геодезичній основі М 1:500;
 • схема прив’язки відкритого майданчика для харчування - графічні матеріали, якими визначаються межі та параметри розміщення майданчика, виконані на топогеодезичній підоснові (М 1:500), розроблені з урахуванням вимог цього Порядку, вимог законодавства охорони історико-культурної спадщини, а також існуючих містобудівних обмежень;
 • архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого майданчика для харчування - вимоги щодо об’ємно-планувального рішення та основних елементів відкритого майданчика (обладнання, малих архітектурних форм, огорожі, сонцезахисних елементів, покриття та озеленення);
 • балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;
 • самовільно встановлений відкритий майданчик для харчування - це майданчик, встановлений без належно оформлених документів (паспорту відкритого майданчика для харчування та договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика для харчування);
 • припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов'янська встановленої форми про демонтаж відкритого майданчика для харчування;
 • демонтаж самовільно встановленого відкритого майданчика для харчування - це комплекс заходів, який передбачає звільнення території конструктивних елементів благоустрою від конструкцій відкритого майданчика для харчування (покриття, огороджуючих, сонцезахисних елементів, елементів освітлення, обладнання та елементів озеленення тощо) та транспортування цих елементів у місце їх подальшого зберігання.

1.4. Інші терміни застосовуються у значенні, що вживаються в нормативно-правових актах, які регулюють правовідносини у сфері торгівлі, ресторанного господарства, містобудування та благоустрою населених пунктів.

1.5. Дія цього Порядку поширюється на територію міста Слов'янськ.
Порядок є обов'язковим для виконання усіма фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності, а також фізичними особами-підприємцями, які мають намір розмістити відкритий майданчик для харчування.

2. Вимоги до розміщення відкритих майданчиків для харчування

2.1. Відкриті майданчики для харчування встановлюються виключно біля стаціонарних (капітальних) закладів ресторанного господарства у визначених межах відповідно до схеми прив'язки.

2.2. Майданчики для харчування можуть безпосередньо примикати до фасаду будинку, де розташований заклад ресторанного господарства, із додержанням нормативної відстані до вікон житлових приміщень.

2.3. У разі наміру розміщення відкритого майданчика біля вікон, вітрин приміщень, що не належать заявнику і не є у нього в оренді, ставиться вимога щодо необхідності отримання згоди мешканців або інших суб’єктів господарювання на таке розміщення.

2.4. При влаштуванні майданчиків для харчування на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях ширина для проходу пішоходів повинна бути не менше 1,8 м, розміщення майданчика не має перешкоджати вільному руху пішоходів.

2.5. Відкриті майданчики для харчування розташовуються виключно у межах фасаду будинку, де розташований заклад ресторанного господарства, зі збереженням вільних проходів у вхідні (в'їзні) брами цих будинків.

2.6. Відкриті майданчики для харчування встановлюються з максимальною доступністю для осіб з інвалідністю.

2.7. У межах відкритих майданчиків для харчування можуть бути встановлені лише столики, крісла, лавки, світильники, декоративні елементи, парасолі, урни для сміття, квіткові та ландшафтні композиції.

2.8. Освітлювальні прилади (світильники, ліхтарі тощо) встановлюються лише у межах відкритого майданчика для харчування таким чином, щоб не засліплювати пішоходів, водіїв та не освітлювати вікна мешканців прилеглих житлових будинків.

2.9. Конструкція відкритих майданчиків для харчування має забезпечувати жорсткість, міцність, стійкість, безпеку при експлуатації, розміщуватися із додержанням правил техніки безпеки та відповідати протипожежним вимогам.

2.10. Відкриті майданчики для харчування мають бути розміщені без втручання у несучі конструкції будівлі, легко демонтуватися.

2.11. По периметру відкритого майданчика для харчування допускається влаштування легких збірно-розбірних конструкцій (огорожі) висотою до 0,8 м, у які може бути скомпоновано квіткові композиції, світильники, назву закладу. Не допускається влаштування глухих (менш ніж 50% прозорості) та стаціонарних огорож.

2.12. Сонцезахисні елементи відкритих майданчиків для харчування можуть бути у вигляді навісних маркіз, що кріпляться до фасаду, або на опорах біля фасаду, або навісів у фронтальних межах фасаду за умови, якщо вони не перекривають декоративних елементів фасадів.

2.13. Заборонено стовідсоткове скління вертикальних площин відкритого майданчика для харчування.

2.14. Відкриті майданчики розміщуються на існуючому замощенні конструктивних елементів благоустрою без встановлення подіумів, настилів чи інших конструкцій. Влаштування збірно-розбірних дерев'яних помостів висотою не більше 0,3 м та висотою сходинки до 15 см допускається виключно:
- при відсутності на місці розміщення відкритого майданчика для харчування твердого покриття нормативної якості (як для тротуарів), яке забезпечує відвід дощової води;
- у випадку перепаду висот покриття з ухилом у співвідношенні більше 1:10 (10%), великогабаритної нетесаної бруківки або аварійного стану покриття з обов'язковим встановленням пандусів для маломобільних груп населення в межах площі відкритого майданчика для харчування.

2.15. Кількість посадкових місць відкритого майданчика для харчування визначається з розрахунку 1,4 м2 площі майданчика на посадкове місце. Загальна кількість посадкових місць (відкритого майданчика для харчування та закладу ресторанного господарства) має бути забезпечена санвузлами для відвідувачів в складі закладу ресторанного господарства з нормативною площею та необхідною кількістю сантехприборів згідно з вимогами державних будівельних та санітарних норм.

2.16. Забороняється розміщення відкритих майданчиків для харчування:
- на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
- на відстані ближче 1 м до проїзної частини вулиць і доріг;
- на проїзній частині вулиць і доріг;
- на зелених насадженнях та газонах;
- якщо влаштування майданчика створює загрозу для здоров'я та/або життя людей;
- на відстані ближче 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що позначає зупинку громадського транспорту;
- на штучних спорудах (крім випадків, коли їх розміщення передбачено проектом будівництва або реконструкції, затвердженим в установленому порядку);
- на відстані ближче 100 метрів до залізничних переїздів;
- на відстані ближче 20 метрів до перехресть вулиць;
- у внутрішніх дворах будинків без згоди всіх власників житлових та нежитлових приміщень будинку;
- біля об'єктів торгівлі, їдалень та кафетеріїв.

2.17. На відкритих майданчиках для харчування забороняється встановлювати альтанки, навіси, сцени, естради, танцювальні майданчики, огорожі з незагартованого скла, холодильники, прилавки з морозивом, рекламні шафи з холодильним обладнанням, грилі та мангали, барні стійки, звукопідсилюючу апаратуру, торговельні ятки (лотки). Не допускається використання наметів.

2.18. Відкриті майданчики для харчування, що розмішуються з боку проїзної частини, мають бути захищені від випадкового (аварійного) наїзду автотранспорту.

2.19. Дозволяється розміщувати відкриті майданчики для харчування безпосередньо на інженерних мережах виключно за погодженням з утримувачами інженерних мереж, які їх експлуатують.

2.20. Об'ємно-просторове та художньо-естетичне рішення відкритих майданчиків для харчування, розміщених на території, що знаходиться в межах історичних ареалів, зон охорони пам'яток історії та культури та/або біля будинків, які є пам'ятками національного чи місцевого значення, має бути у контексті сформованого історичного середовища та відповідати таким вимогам:
- розміщення відкритих майданчиків для харчування проводиться з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, з урахуванням зовнішнього опорядження фасаду будинку;
- розміщення відкритих майданчиків для харчування не повинно заважати сприйняттю архітектурних деталей та декору фасадів будинків. Забороняється розміщувати майданчики із закриттям автентичних елементів архітектури фасадів, зокрема мозаїки, елементів ліпнини, колон, ротонд, пілястр тощо.

2.21. Під час розміщення відкритих майданчиків для харчування не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень та твердого покриття конструктивних елементів благоустрою.

2.22. Режим роботи відкритих майданчиків для харчування має відповідати режиму роботи закладу ресторанного господарства, але не пізніше 22.00 год. Режим роботи закладу ресторанного господарства встановлюється відповідно до Положення про порядок встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери побутових послуг у м. Слов'янськ, затвердженого рішенням виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 02.04.2014 № 214.

2.23. Не допускається будь-якої реклами (в тому числі алкогольних та слабоалкогольних напоїв) на сонцезахисних елементах майданчика, крім розміщених на звісах тканини парасоль або маркіз назви або логотипу закладу, біля якого вони встановлені.

2.24. Після закінчення терміну дії договору на право тимчасового користування конструктивними елементами благоустрою особа, що розмістила відкритий майданчик для харчування біля закладу ресторанного господарства, зобов'язана за власний рахунок демонтувати цей майданчик протягом 15 календарних днів.

2.25. Розміщення відкритих майданчиків для харчування самовільно забороняється.
Самовільно розміщені відкриті майданчики для харчування підлягають демонтажу.

3. Порядок оформлення паспорту відкритого майданчика для харчування

3.1. Підставою для розміщення відкритого майданчика для харчування є оформлений в установленому порядку паспорт відкритого майданчика для харчування (додаток 1) (надалі - Паспорт) та укладений договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика для харчування (надалі - Договір).

3.2. Паспорт оформлюється управлінням містобудування та архітектури Слов'янської міської ради.

3.3. Заявник, який має намір розташувати відкритий майданчик для харчування, звертається до Центру надання адміністративних послуг м. Слов'янськ із відповідною заявою встановленої форми (додаток 2) про можливість розміщення відкритого майданчика для харчування.

3.4. До заяви додаються:
- схема прив'язки відкритого майданчика для харчування і благоустрою із зазначенням його площі та зони розташування, виконана в довільній формі на оновленій топографо-геодезичній основі М 1:500, погоджена з балансоутримувачами мереж (в разі розміщення відкритого майданчика для харчування безпосередньо на мережах);
- візуалізація з виготовленням кольорової тривимірної моделі відкритого майданчика для харчування на фоні фасаду закладу ресторанного господарства.

3.5. В разі подання заявником неповного пакету документів, визначених п. 3.4. цього Порядку, управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради протягом п'яти робочих днів повертає заявнику подані матеріали без розгляду для усунення зауважень.

3.6. За наявності повного пакету документів, визначеного пунктом 3.4. цього Порядку, управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради протягом п'яти робочих днів готує повідомлення про можливість розміщення відкритого майданчика для харчування та зазначає перелік документів, що має подати заявник для оформлення Паспорту.
В разі неможливості розміщення відкритого майданчика для харчування управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради в цей же термін готує повідомлення про неможливість розміщення відкритого майданчика для харчування.

3.7. Для оформлення Паспорту заявник, що отримав повідомлення про можливість розміщення відкритого майданчика для харчування, подає до управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради заяву та проектні матеріали розміщення відкритого майданчика для харчування:
- ситуаційну схему;
- технічні умови (за наявності);
- креслення фасадів у кольорі М 1:50;
- текстові матеріали з обґрунтуванням розміщення відкритого майданчика для харчування.

Вищезазначені документи подаються в двох примірниках.

До пакету документів також додаються:
- копія документа, що посвідчує право власності або користування приміщенням закладу ресторанного господарства, біля якого заявник має намір розташувати відкритий майданчик для харчування, засвідчена підписом та печаткою (в разі наявності) заявника;
- згода власника приміщення закладу ресторанного господарства, засвідчена у встановленому законом порядку, якщо в договорі оренди приміщення закладу ресторанного господарства не визначено право орендаря на влаштування відкритого майданчика для харчування;
- копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, засвідчена підписом та печаткою (в разі наявності) заявника (в разі наявності такого документу).
Заявник забезпечує підготовку зазначених документів самостійно та відповідає за достовірність відомостей, що містяться у заяві та доданих до неї документах.

3.8. Паспорт оформлюється управлінням містобудування та архітектури Слов'янської міської ради протягом десяти робочих днів з дня подання заяви та повного пакету документів.

3.9. Паспорт включає:
- титульну сторінку, оформлену за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;
- схему прив'язки відкритого майданчика для харчування на оновленій топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, погоджену з балансоутримувачами мереж (в разі розміщення відкритого літнього майданчика для харчування безпосередньо на мережах);
- архітектурно-художні вимоги до зовнішнього вигляду відкритого майданчика;
- технічні умови (за наявності);
- креслення фасадів у кольорі М 1:50;
- текстові матеріали з обґрунтуванням розміщення відкритого майданчика для харчування;
- реквізити заявника.
Цей перелік документів є вичерпним.

3.10. Паспорт не надається за умов:
- подання неповного пакету документів, визначених пунктом 3.7 цього Порядку;
- подання недостовірних відомостей, зазначених у пунктів 3.7 цього Порядку;
- встановлення в документах, визначених пунктом 3.7. цього Порядку, порушень вимог законодавства, чинних державних норм та правил.

3.11. Паспорт виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у заявника, другий - в управлінні містобудування та архітектури Слов'янської міської ради.

3.12. Паспорт підписує заступник Слов'янського міського голови згідно напрямку діяльності.

3.13. Паспорт підлягає реєстрації в управлінні містобудування та архітектури Слов'янської міської ради.

3.14. Паспорт видається на безоплатній основі.

3.15. Строк дії Паспорта не може перевищувати п'яти років, а при наявності договору оренди земельної ділянки, на якій планується розміщення відкритого майданчика для харчування, строк дії Паспорту не може перевищувати терміну його дії.
Після закінчення терміну дії Паспорта заявник оформлює новий Паспорт відповідно до вимог цього Порядку.

3.16. Паспорт не підлягає переоформленню на іншого заявника, за
винятком зміни власника приміщення або користувача приміщенням закладу ресторанного господарства.

3.17. Розміщення відкритого майданчика для харчування здійснюється відповідно до Паспорта, відхилення не допускаються.

3.18. Після розміщення відкритого майданчика для харчування заявник у п'ятиденний термін письмово повідомляє управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради про виконання вимог Паспорта.

4. Підстави анулювання Паспорту відкритого майданчика для харчування

4.1. Дія Паспорту анулюється за таких умов:

4.1.1. недотримання вимог Паспорта при встановленні відкритого майданчика для харчування;

4.1.2. надання недостовірних відомостей у документах, зазначених в пункті 3.7 цього Порядку, під час підготовки Паспорта;

4.1.3. не укладення Договору протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання Паспорта;

4.1.4. припинення (розірвання) Договору;

4.1.5. припинення права власності або користування приміщенням закладу ресторанного господарства;

4.1.6. припинення права власності або користування земельною ділянкою;

4.1.7. за письмовою заявою заявника;

4.2. Анулювання Паспорта здійснюється управлінням містобудування та архітектури Слов'янської міської ради. Повідомлення про анулювання Паспорта протягом п'яти робочих днів з дня анулювання надсилається заявнику.
Анулювання Паспорта може бути оскаржене в судовому порядку.

4.3. Управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради веде реєстр анульованих Паспортів (надалі - Реєстр).
Інформація вноситься до Реєстру не пізніше п'яти робочих днів з дати анулювання Паспорта та одночасно направляється Балансоутримувачу для розірвання договору на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди і до Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов'янськ.

4.4. Протягом п'ятнадцяти днів з дати направлення заявнику повідомлення про анулювання Паспорта, заявник має добровільно, за власний рахунок демонтувати відкритий майданчик для харчування.

5. Порядок укладення договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства та підстави його припинення (розірвання)

5.1. Для укладення Договору суб’єкт господарювання подає заяву у довільній формі балансоутримувачу конструктивних елементів благоустрою комунальної власності (надалі - Балансоутримувач) .

5.2. До заяви додаються:
- копія Паспорту відкритого майданчика для харчування;
- план благоустрою відкритого майданчика для харчування та прилеглої до нього території.

5.3. Балансоутримувач з моменту надходження документів протягом 10-ти робочих днів здійснює розрахунок орендної плати та укладає Договір. Орендна плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика сплачується суб’єктом господарювання з дати укладення Договору до закінчення терміну його дії.

5.4. Балансоутримувач щотижня надає інформацію про укладені договори до управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради та Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов'янськ.

5.5. За наявності документа на користування земельною ділянкою для комерційної діяльності (договору оренди земельної ділянки або Державного акта на землю) підставою на встановлення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства у м. Слов'янськ є Паспорт відкритого майданчика для харчування.

5.6. Підставами для розірвання Договору в односторонньому порядку є:

5.6.1. Заборгованість суб’єкта господарювання за оренду конструктивних елементів благоустрою більше 3-х місяців;

5.6.2. Анулювання Паспорту відкритого майданчика для харчування;

5.6.3. Встановлення фактів систематичного порушення законодавства про благоустрій (набрання законної сили двох і більше постанов адміністративної комісії при виконкомі Слов'янської міської ради у справі про адміністративне правопорушення за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом року);

5.6.4. Наявність зафіксованих системних порушень щодо режиму роботи, надходження обґрунтованих звернень мешканців міста на порушення тиші, громадського порядку під час роботи відкритого майданчика для харчування (не менше 3-х протягом року).

5.7. Підставами для розірвання договору за згодою сторін є:

5.7.1. Звернення користувача відкритого майданчика для харчування до Балансоутримувача із заявою в довільній формі про розірвання договору.

5.7.2. Вимога структурних підрозділів Слов'янської міської ради про використання даної території для суспільних потреб.

5.8. За наявності визначених підстав, Балансоутримувач протягом 3-х робочих днів розриває Договір та направляє інформацію до управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради щодо розірвання Договору для анулювання Паспорту з одночасним інформуванням суб’єкта господарювання та Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов'янськ.

5.9. Протягом 15-ти днів з дати отримання інформації, суб'єкт господарювання має добровільно, за власний рахунок демонтувати відкритий майданчик для харчування.

5.10. У випадку розірвання Договору з підстав, визначених пунктами 5.6.1.-5.6.3. цього Порядку, суб’єкт господарювання має право повторно звернутись для укладення Договору відповідно до розділу 5 Порядку, але не раніше ніж через 12 місяців з моменту розірвання Договору.

5.11. Розірвання Договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика для харчування біля закладів ресторанного господарства у м. Слов'янськ є підставою для демонтажу даного відкритого майданчика.

5.12. Відновлення благоустрою території заявником після закінчення терміну дії Договору є обов'язковим.

6. Демонтаж самовільно встановленого відкритого майданчика для харчування

6.1. Відкриті майданчики для харчування, розміщені з порушенням вимог даного Порядку, є самовільно встановленими та такими, що підлягають демонтажу.

6.2. При виявленні самовільно встановленого відкритого майданчика для харчування, одержанні інформації з управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради про анулювання Паспорту відкритого майданчика для харчування або від Балансоутримувача про розірвання договору на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика для харчування, Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов’янська виносить користувачу відкритим майданчиком припис, який вручається під підпис або направляється рекомендованим листом з повідомленням про демонтаж відкритого майданчика для харчування.

6.3. Користувач відкритим майданчиком для харчування упродовж десяти календарних днів з моменту отримання припису зобов’язаний власними силами, за власний рахунок здійснити його демонтаж, про що на наступний день письмово повідомити Інспекцію міської ради з благоустрою м. Слов’янськ.

6.4. При виявленні самовільно розміщеного відкритого майданчика для харчування, особа користувача яким не встановлена, припис Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов’янськ наклеюється на фронтальну частину відкритого майданчика для харчування з фотофіксацією припису. Інформація про виявлений самовільно розміщений відкритий майданчик для харчування оприлюднюється Інспекцією міської ради з благоустрою м. Слов’янськ на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради.
Після наклеювання припису з його фотофіксацією та оприлюднення даної інформації на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради користувач відкритим майданчиком для харчування вважається повідомленим про необхідність демонтажу.

6.5. У разі невиконання користувачем відкритим майданчиком для харчування припису щодо його демонтажу, Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов’янськ надає документи управлінню містобудування та архітектури Слов’янської міської ради для підготовки проекту рішення виконавчого комітету міської ради про примусовий демонтаж відкритого майданчика для харчування з подальшим відшкодуванням його користувачем фактично понесених витрат підприємством, яке проводило демонтаж, та за зберігання конструкцій.
Рішенням виконавчого комітету Слов’янської міської ради визначається склад робочої комісії з проведення демонтажу, уповноважена особа, яка здійснюватиме примусовий демонтаж конструкцій відкритого майданчика для харчування та уповноважена особа, яка зберігатиме конструкції демонтованого відкритого майданчика для харчування.
Прийняте рішення про примусовий демонтаж відкритого майданчика для харчування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради та направляється користувачу (у разі його встановлення) рекомендованим листом з повідомленням. У разі не встановлення особи користувача відкритим майданчиком для харчування, після оприлюднення рішення про примусовий демонтаж на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради, користувач відкритим майданчиком для харчування вважається повідомленим про необхідність демонтажу.

6.6. Перед здійсненням примусового демонтажу відкритого майданчика для харчування комісія складає акт (додаток 4) в трьох примірниках зовнішнього обстеження з фотофіксацією всіх виявлених пошкоджень та недоліків конструкцій відкритого майданчика для харчування.
Після складання акту зовнішнього обстеження та фотофіксації уповноважена особа виконує демонтаж і транспортування конструкцій відкритого майданчика для харчування на місце їх зберігання.

6.7. Демонтовані конструкції відкритого майданчика для харчування передаються уповноваженою особою, яка здійснила демонтаж, на тимчасове зберігання уповноваженій особі, яка буде здійснювати їх зберігання на підставі договору зберігання та акту прийому-передачі.

6.8. Уповноважена особа, яка прийняла на зберігання демонтовані конструкції відкритого майданчика для харчування, несе відповідальність за їх збереження з моменту підписання акту прийому-передачі.

6.9. Витрати, пов’язані з утриманням конструкцій відкритого майданчика для харчування, несе зберігач.

6.10. Облік актів про демонтаж конструкцій відкритого майданчика для харчування здійснюється управлінням містобудування та архітектури Слов'янської міської ради.

6.11. Демонтовані конструкції відкритих майданчиків для харчування повертаються користувачу на підставі поданої ним заяви зберігачу, документів про сплату всіх витрат, пов’язаних з демонтажем, транспортуванням, завантаженням, розвантаженням та зберіганням конструкцій демонтованого відкритого майданчика для харчування, згідно розрахунків, проведених уповноваженими особами, які здійснювали демонтаж та їх зберігання відповідно до акту прийому–передачі майна.
Якщо впродовж шести місяців з дати демонтажу конструкцій відкритого майданчика для харчування користувач не звертається за їх поверненням, такі конструкції визнаються безхазяйними і переходять у власність територіальної громади м. Слов’янськ відповідно до чинного законодавства.

7. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення

7.1. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснюють в межах своїх повноважень управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради, Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов'янськ, відділ торгівлі і захисту прав споживачів Слов'янської міської ради, Балансоутримувач окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності, а саме:

7.1.1.    Управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради:
- забезпечує розгляд звернень заявників про можливість розташування відкритого майданчика для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства та видачу Паспорта у відповідності з цим Порядком;
- здійснює інвентаризацію, а також обстеження і фіксацію дотримання заявником вимог Паспорта і при виявленні фактів недотримання цих вимог складає відповідні документи;
- готує проекти рішень виконавчого комітету Слов'янської міської ради про примусовий демонтаж відкритих майданчиків для харчування в разі наявності підстав, визначених цим Порядком;
- здійснює облік актів про демонтаж конструкцій відкритих майданчиків для харчування;
- готує проекти рішень виконавчого комітету Слов'янської міської ради про анулювання Паспорта відкритого майданчика для харчування;
- веде реєстрацію виданих та анульованих Паспортів відкритого майданчика для харчування;
- інформує Балансоутримувача та Інспекцію міської ради з благоустрою м. Слов'янськ про анулювання Паспорта відкритого майданчика для харчування у відповідності з цим Порядком.

7.1.2. Інспекція міської ради з благоустрою м. Слов'янськ:
- надає суб'єктам господарювання обов'язкові до виконання приписи (вимоги) про усунення порушень, контролює виконання цих приписів (вимог);
- надає до управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради інформацію про наявність підстав для анулювання Паспорта;
- надає до управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради документи для підготовки рішення виконавчого комітету про примусовий демонтаж конструкцій самовільно встановленого відкритого майданчика для харчування;
- здійснює контроль за виконанням суб'єктами господарювання вимог законодавства про благоустрій;
- направляє інформацію Балансоутримувачу про встановлені факти порушення законодавства про благоустрій суб'єктом господарювання для розірвання Договору відповідно до п. 5.6.3. цього Порядку.

7.1.3.    Відділ торгівлі і захисту прав споживачів Слов'янської міської ради:
- здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, Правил роботи закладів ресторанного господарства, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі;
- направляє інформацію Балансоутримувачу про наявність зафіксованих системних порушень щодо режиму роботи, надходження обґрунтованих звернень мешканців міста на порушення тиші, громадського порядку під час роботи відкритого майданчика для харчування.

7.1.4. Балансоутримувач окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності:
- забезпечує розгляд звернень заявників про укладення Договорів;
- укладає Договори на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого майданчика для харчування біля стаціонарного закладу ресторанного господарства;
- надає інформацію про укладені договори в управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради та Інспекцію міської ради з благоустрою м. Слов'янськ відповідно до цього Порядку;
- забезпечує контроль за повнотою сплати коштів за Договорами;
- організовує припинення (розірвання) Договорів за наявності підстав, визначених цим Порядком;
- надає до управління містобудування та архітектури Слов'янської міської ради інформацію про припинення (розірвання) Договорів для анулювання Паспорта і водночас до Інспекції міської ради з благоустрою м. Слов'янськ.

8. Окремі положення.

8.1. Суб'єктам господарювання, які раніше встановили відкриті майданчики для харчування на території м. Слов'янськ, привести їх розміщення у відповідність з даним Порядком протягом трьох місяців з дня опублікування у визначених засобах масової інформації.

Оцініть нормативно-правовий акт в цілому