платформа електронної демократії
Електронне Обговорення НПА
Правила утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади
Created with Sketch.
11 липня
Час вийшов
Автор:
Тернопільська міська рада

Обговорення "Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади" триватиме до 21.07.2019 року.

Коментарі можна залишати до кожного розділу окремо

 

Категорії
благоустрій
Ініціатор:
Тернопільська міська рада
Created with Sketch. 964 переглядів
8 правок
Переглянути правки
Проект нормативно-правового акту

Про затвердження Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Ці правила визначають організаційні і правові засади утримання домашніх та безпритульних  тварин (котів та собак) власниками та Тернопільською міською територіальною громадою з метою забезпечення епізоотичного, санітарно-епідемічного та екологічного благополуччя територій, захисту тварин та встановлення норм благополуччя домашніх та безпритульних тварин відповідно до чинного законодавства.

1.1. Правила утримання домашніх та безпритульних тварин (котів та собак) в Тернопільській міській територіальній громаді (далі - Правила) регулюють права й обов'язки фізичних та юридичних осіб, що утримують тварин та (або) пов'язані з утриманням і поводженням (мають у власності тварин або володіють іншими речовими правами на тварин) з домашніми та безпритульними тваринами та спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2. Правила поширюються на підприємства, установи, організації (крім установ Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах для охорони державного кордону України, Державного митного комітету України і Міністерства внутрішніх справ України, власників собак - поводирів) в межах територіального господарювання, а також на громадян і громадські установи, що утримують тварин у межах Тернопільської міської територіальної громади.

1.3. Координацію діяльності організацій, що формують інфраструктуру Тернопільської міської територіальної громади в сфері утримання та поводження з домашніми та безпритульними тваринами (собаками та котами) здійснює управління  житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради.

1.4. Правила базуються на таких принципах:

 • відповідальність за життя та благополуччя тварини несе її власник;
 • пріоритетом є гуманне ставлення до тварин як до істот, здатним відчувати емоції і фізичні страждання;
 • забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при утриманні і поводженні з тваринами;
 • дотримання санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами;
 • заборона жорстокого поводження з тваринами;
 • відповідальність людини за долю тварини;
 • виховання у населення морального і гуманного ставлення до тварин;
 • облік та регулювання чисельності собак та котів на території громади гуманними методами;
 • всі безпритульні тварини (собаки і коти), що знаходяться на території громади і не перебувають у приватній власності громадян визнаються власністю громади та вважаються частиною екосистеми громади;
 • забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та домашніх та безпритульних тварин у громаді.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

У Правилах вживаються терміни, визначення яких є в чинному законодавстві України та інші терміни у такому значенні:

Єдина електронна база собак і котів Тернопільської міської територіальної громади (Єдина електронна база) – це впорядкована сукупність інформації в електронному вигляді у спеціально відведеному сайті animal-id.info  про собак і котів, що охоплює в тому числі інформацію про стерилізацію (кастрацію) або її відсутність, місцезнаходження (постійного проживання, утримання), про особливості характеру (прояв агресії, миролюбність, тощо), про загибель або смерть, а також інформацію про власника тварини або особу, на утриманні якої тварина знаходиться в даний час (у випадку, якщо власник з певних причин передав тварину на утримання третім особам).

Адміністратор Єдиної електронної бази собак і котів Тернопільської міської територіальної громади (Адміністратор) - відповідальна особа, в посадові обов'язки якого входить внесення інформації в Єдину електронну базу собак і котів Тернопільської міської територіальної громади.

Ідентифікація - процес ототожнення тварини шляхом присвоєння їй ідентифікаційного номера з використанням електронних засобів з подальшим внесенням ідентифікаційного номера до Єдиної електронної бази.

Реєстрація собак і котів – внесення до Єдиної електронної бази даних про ідентифіковану тварину, її власника, переміщення, утилізацію, загибель.

Адопція тварини - відповідальне влаштування тварини у родину, яка має право на оформлення власності на тварину шляхом дарування або продажу, наділена обов'язками по утриманню тварини та усвідомлює всю відповідальність за життя, здоров'я та благополуччя тварини.

Безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини.

Догляд за безпритульною твариною – догляд за твариною в ареалі її проживання для забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини та спрямованих на недопущення її безконтрольного розмноження.

Домашні тварини – тварини (собаки та коти), що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі.

Місце для вигулу домашніх собак  - спеціально обладнані  території парків, скверів або інших територій загального користування, зони для відпочинку із собакою, фізичних навантажень для собак, дресирування тощо.

Міська екосистема  - сукупність живих організмів та навколишнього середовища, що обумовлена взаємозалежністю та причинно-наслідковими зв’язками в системі благоустрою громади.

Патологічне накопичення тварин - наявність великої кількості домашніх тварин, що потерпають від неналежного утримання, антисанітарії, відсутності достатньої площі для проживання в квартирі (будинку), відсутності догляду, ветеринарного обслуговування, достатнього харчування, тощо і оцінюється як жорстоке поводження з тваринами.      

Племінне розведення собак, котів -  здійснюється відповідно до стандартів, затверджених в установленому порядку, з метою покращення або збереження генофонду, робочих і екстер'єрних якостей, збереження зникаючих і виведення нових порід собак, котів, розведення породистих собак, котів.

Потенційно небезпечні породи собак - породи собак, що володіють генетично детермінованими рисами агресії й сили, включені до переліку, який є додатком до цих Правил.

Притулок для тварин - майновий комплекс, що відповідає вимогам чинного законодавства, спеціально призначений і обладнаний для утримання домашніх тварин (собак і котів), що вилучені у власника, або відчужені іншим способом, знайдені, виловлені, передані з пункту тимчасового утримання тварин, передані їх власниками на певний час на підставі договору.

Тимчасова ізоляція (карантинування) тварин - тимчасове перебування тварини в пунктах перетримки з метою спостереження за станом її здоров'я, лікування, реабілітації, тощо, до вирішення питань, пов'язаних з її подальшим утриманням.

3.    КАТЕГОРІЇ СОБАК і КОТІВ, ЩО МЕШКАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.

3.1. Собаки і  коти на території Тернопільської міської територіальної громади знаходяться у приватній власності, у власності територіальної громади або іншої форми власності відповідно до Цивільного Кодексу України (ЦКУ).

3.2. Категорії тварин:

- домашні тварини – собаки і коти, які перебувають у власності фізичних, юридичних осіб і утримуються власником або іншою особою, якій тварина належить на підставі інших речових прав відповідно до ЦКУ;

- безпритульні собаки і коти - покинуті, народжені на волі собаки і коти, які перебувають на території громади і підлягають вилову, стерилізації, кастрації, вакцинації та проведення протиепізоотичних заходів (щеплень), ідентифікації, реєстрації та інше і є власністю територіальної громади та частиною міської екосистеми.

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН.

4.1. Реєстрація тварин проводиться з метою:

 • єдиного обліку цих тварин у громаді;
 • прийняття у власність територіальною громадою домашніх і безпритульних собак і котів, надання їм статусу «міські»;
 • організації пошуку загублених тварин та повернення їх власникам;
 • контролю за чисельністю безпритульних тварин;
 • здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;
 • забезпечення епізоотичного благополуччя;
 • вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з утриманням домашніх та безпритульних тварин в громаді.

4.2. Реєстрація домашніх тварин починається з внесення власником або Адміністратором (суб’єкт господарювання, який виграв процедуру закупівлі із регулювання чисельності, утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання безпритульних тварин; соціальна ветеринарна клініка «Друзі Хатіко»; ветеринарні клініки) на спеціальному веб-порталі інформації про тварину і власника тварини, включаючи ПІБ, дату народження, а також адресу та телефон власника, вид тварини, породу, кличку, дату народження або відчуження, проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) та інше. Ця інформація є конфіденційною та може бути надана третім особам лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.3. Власнику тварини після внесення інформації в електронну базу необхідно провести її чіпування у ветеринарній клініці та отримати інформаційну картку, жетон з індивідуальним номером.

4.4. Плата за чіпування тварин проводиться відповідно із ціновою політикою ветеринарного закладу.

4.5. Обов’язковій реєстрації підлягають собаки віком більше 60 діб з моменту їх народження, що належать на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам, незалежно від реєстрації у кінологічних, або інших клубах.

4.6. Реєстрація котів віком більше 90 діб з моменту їх народження, здійснюється за бажанням власника.

4.7. Особа, яка придбала (адаптувала, купила тощо) та утримує тварину, зобов’язана зареєструвати її протягом 10 діб з моменту придбання.

4.8. У випадках зміни власника тварини або місця проживання (реєстрації) власник тварини, зобов’язаний внести зміни на спеціальному веб-порталі з метою поновлення даних обліку та електронної ідентифікації. 

4.9. Власник потенційно небезпечної породи собаки та собаки, визнаної небезпечною (додаток №1 до цих Правил), зобов’язаний зареєструвати собаку та пройти обов’язкову процедуру електронної ідентифікації (чіпування).

4.10. Реєстрація безпритульних тварин починається з внесення Адміністратором (суб’єкт господарювання, який виграв процедуру закупівлі із регулювання чисельності, утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання безпритульних тварин; соціальна ветеринарна клініка «Друзі Хатіко»; ветеринарні клініки) на спеціальному веб-порталі інформації про тварину після її вилову протягом п’яти  робочих днів.

4.11. При реєстрації безпритульних собак і котів жетон з індивідуальним номером може бути замінений на інші візуальні засоби ідентифікації (кліпсу, бирку, нашийник тощо), що не виключають електронну ідентифікацію чіпуванням. Візуальна ідентифікація вводиться для собак та котів, що вільно проживають на території громади з метою наглядної відмінності між безпритульними та міськими собаками (котами) при вилові та роботі з ними спеціальної організації.

4.12. Чіпування безпритульних собак, котів, проходить за рахунок бюджетних коштів або у інший спосіб не заборонений законодавством.

5. УМОВИ УТРИМАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН.

5.1. Обов'язками щодо утримання тварин наділені власники.

5.2. Право на утримання тварини може мати лише особа, що здатна задовольнити умови благополуччя та нести відповідальність за життя тварини.

5.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природні потреби в їжі, воді, сні, русі, контакті з собі подібними, у природній активності та інших потреб.

5.4. Місце утримання тварин повинне бути облаштовано таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, достатнє освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем. При утриманні собак, котів в квартирах власник собаки, кота зобов'язаний дотримуватися норм санітарного законодавства.

5.5. Гранична кількість котів, собак в місцях їх утримання визначається виходячи з можливості утримувача забезпечувати тваринам умови, що відповідають ветеринарним нормам і Правилам, а також з урахуванням дотримання санітарно-епідеміологічних правил і нормативів.

5.6. Забороняється збирати велику кількість собак, котів (патологічне накопичення тварин) та розводити антисанітарію у приміщеннях, залишати тварин без догляду на довгий час (більше 10-ти годин підряд), сприяти позаконтрольному розмноженню.

5.7. Собаки, що утримуються у вольєрах повинні вигулюватись не менше одного разу на добу, в вольєрах повинна бути суха, чиста підстилка, вода.

5.8. Забороняється вчинення дій, що призводять до отруєння домашніх чи безпритульних тварин,  умертвіння тварин жорстокими методами, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву та інші больові методи. А також закликів до таких дій та фото-відео матеріалів таких дій, пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

5.9. Забороняється спричинення тваринам болю і страждань, крім випадків, коли життю та здоров'ю людей і тварин загрожує безпосередня небезпека (під час порятунку, наприклад).

5.10. Забороняється організація, проведення і пропаганда (реклама та поширення інформації, відео, фото тощо) собачих боїв, інших заходів, які допускають жорстокість стосовно тварин.

5.11. Забороняється використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин.

5.12. Забороняється нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог. Поширення закликів та фото-відео матеріалів, що пропагують такі дії.

5.13. Утримувачам домашніх тварин забороняється займатися розведенням тварин:

- з вродженими вадами;

- генетично та фізіологічно несумісних;

- з перевищенням фізіологічного навантаження;

- при неможливості подальшого утримання і влаштування потомства;

- зі спадково закріпленою агресією.

5.14. При наявності собаки на території приватного будинковолодіння повинен бути попереджувальний напис при вході на відповідну територію.

5.15. Домашні собаки і коти, яких утримують громадяни є особистою власністю і, як кожна власність, охороняється законом. Тварина може бути вилучена у власника за рішенням суду чи в іншому порядку у випадках, передбачених діючим законодавством України.

5.16. Фізичні та юридичні особи, які утримують собак, котів зобов’язані виконувати вимоги нормативно-правових актів у цій сфері, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

5.17. Евтаназія домашніх тварин допускається тільки за висновками ветеринарних спеціалістів щодо порушень у поведінці тварини, які є незворотними і не підлягають змінам, щодо наявності у тварини невиліковного захворювання для припинення страждань тварини, при загрозі зараження громадян, а також в інших випадках для запобігання спричиненню шкоди життю, здоров'ю та майну громадян, крім випадків використовування тварини з метою припинення злочинних посягань громадян.

5.18. Права і обов'язки власників тварин, встановлюється Цивільним Кодексом, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

 

6. БЕЗПРИТУЛЬНІ СОБАКИ І КОТИ ЯК ЧАСТИНА ЕКОСИСТЕМИ ГРОМАДИ.

6.1. Безпритульні собаки і коти можуть вільно проживати на території громади, є власністю територіальної громади і частиною екосистеми.

6.2. Безпритульні собаки і коти, які вільно проживають на території громади, повинні бути стерилізовані, вакциновані, проліковані в разі потреби і занесені до Єдиної електронної бази собак, котів на спеціальному веб-порталі із зазначенням району (вулиці) проживання.

6.3. Забороняється самовільне вилучення, вилов, знищення вільно проживаючих безпритульних собак і котів.

 

7. ВИЛОВ ТА ТИМЧАСОВА ІЗОЛЯЦІЯ БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК І КОТІВ.

7.1. Вилов та тимчасова ізоляція тварин в громаді відбувається у спосіб та методами, що не суперечать ст.24 ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження».

7.2. Усі роботи із вилову, тимчасової ізоляції проводяться спеціально визначеною (уповноваженою) органом місцевого самоврядування організацією, для забезпечення стерилізації (кастрації), реєстрації, чіпування, вакцинації та повернення в ареал їхнього проживання після карантинного періоду, нагляду за тваринами та їх групами  і попередженню жорстокого поводження з ними.

7.3. Тварина, що потрапила у вилов не чіпованою і не  зареєстрована в Електронній базі, вважається безпритульною і підлягає прийняттю у власність територіальної громади відповідно до чинного законодавства. Інформація про виловлених за день тварин є доступною для всіх з моменту прийняття їх на тимчасове утримання.

7.4. Безпритульні собаки, які становлять небезпеку для людини, підлягають обов'язковому вилову і на підставі висновку ветеринарного лікаря можуть бути ізольовані у спеціальних умовах або за відсутності таких умов та неможливості адопції піддані евтаназії.

8. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ДОМАШНІХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ СОБАК І КОТІВ.

8.1. Стерилізація домашніх собак та котів здійснюється за рахунок власників домашніх тварин, або у інший спосіб, що не суперечить діючому законодавству.

8.2. Стерилізація безпритульних собак та котів, які є власністю громади і внесених в Електронну базу, здійснюється у ветеринарній клініці або ветеринарним лікарем, які відповідають  умовам здійснення ветеринарної практики, за рахунок бюджетних або спонсорських коштів, що не суперечить діючому законодавству.

9. ВИГУЛ ДОМАШНІХ ТВАРИН.

9.1. Вигул домашніх тварин повинен здійснюватися за умови дотримання  вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», забезпечення безпеки мешканців та збереження майна фізичних та юридичних осіб.

9.2. Особа, яка супроводжує собаку у громадських місцях, зобов'язана забезпечити:

- наявність на собаці нашийника, повідка, жетону та намордника з переліку порід собак, наведеному у додатку №1 до цих Правил;

- правопорядок, зокрема у транспорті -  собаки повинні бути на короткому повідку та у наморднику (для порід собак, перелічених у додатку №1 до цих Правил), а маленькі собаки - у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному повідку. У встановлених для вигулу місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами.

9.3. При вигулі собаки власник зобов'язаний:

- виключити можливість вільного, неконтрольованого пересування тварини при перетині проїжджої частини автомобільної дороги, приміщеннях та територіях  загального користування,  на дитячих і спортивних майданчиках;

- забезпечувати негайне прибирання місць і територій загального користування від забруднень продуктами життєдіяльності домашньої тварини;

- не допускати вигул тварини в місцях, де встановлено знаки «Вигул заборонено».

9.4. Супроводжувати домашню   тварину   може  особа,  яка  досягла 14-річного віку.

 

10. ПОХОВАННЯ ТА (АБО) УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ТВАРИН.

10.1. Поховання та (або) утилізація трупів тварин - дії фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною здійснюється відповідно до ЗУ «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

10.2. Про випадок смерті або загибелі тварини власнику необхідно повідомити Адміністратора про загибель тварини з метою внесення відповідних даних в реєстр.

10.3. Неприпустимо викидати трупи собак і котів в контейнери для побутових відходів або захоронювати їх у невідведених для цього місцях.

 

11. ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ТА ВИХОВАННЯ ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН.

11.1. З метою формування високої культури жителів при поводженні з тваринами, виховання і зміцнення у жителів морального і гуманного ставлення до тварин, недопущення жорстокого поводження з тваринами, забезпечення безпеки, інших прав і законних інтересів жителів при поводженні з тваринами проводиться консультування та інформування жителів щодо поводження з тваринами, ознайомлення з нормами благополуччя тварин та законодавчими нормами.

11.2. Освіта і виховання жителів щодо поводження з тваринами проводиться органами місцевого самоврядування, установами освіти, закладами охорони здоров'я, музеями, бібліотеками та іншими організаціями культури, природоохоронними установами, громадськими об'єднаннями, іншими юридичними особами, а також жителями шляхом інформування про законодавство у сфері поводження з тваринами (в тому числі з використанням засобів масової інформації), викладання курсу біоетики або ведення позакласної роботи з гуманного поводження з тваринами в системі дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, проведення виставок, семінарів, конференцій, конкурсів, змагань та інших заходів.

 

 

12. УЧАСТЬ МЕШКАНЦІВ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ПІДПРИЄМСТВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМИ ВЛАСНОСТІ  В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЦИХ ПРАВИЛ.

12.1. Мешканці, громадські організації, підприємства, незалежно від форми власності, що діють у сфері утримання, використання та захисту тварин від жорстокого поводження, за згодою:

- сприяють проведенню загальноміських протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;

- беруть участь у розробці проектів нормативно-правових актів, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів;

- беруть участь у проведенні рейдів - перевірок щодо дотримання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами;

- сприяють організації та проведенню інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи з питань утримання тварин;

- беруть участь у вирішенні питань, що потребують колегіального обговорення та професійних консультацій у сфері, пов'язаній з поводженням, використанням та захисту тварин від жорстокого поводження.

 

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Ці Правила набирають чинності з дня офіційного прийняття рішення міської ради. Питання, що не врегульовані цими Правилами підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

13.2. Порушення вимог цих Правил тягне за собою адміністративну та / або кримінальну відповідальність фізичних та юридичних осіб відповідно з вимогами чинного законодавства.

13.3. Зміни до Правил вносяться у встановленому порядку.

 

 

 

 

Оцініть нормативно-правовий акт в цілому