платформа електронної демократії
Вгору
Електронне Обговорення НПА
Обговорення проєкту бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік
Created with Sketch.
17 листопада 2023
Час вийшов
Автор:
Субицька Оксана Мирославівна

Відповідно до вимог пункту 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України, Бюджетного регламенту Володимирської міської ради, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та для можливості залучення громадськості до обговорення проєкту бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік.

Проєкт рішення міської ради «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік» підготовлено відповідно до положень діючої редакції Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів на 2023 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354. 

Проєкт рішення сформовано з урахуванням Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 669 зі змінами, структури кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 зі змінами. 

Запрошуємо всіх активних мешканців Володимир-Волинської міської територіальної громади до онлайн-обговорення проєкту бюджету на 2024 рік.

Ініціатор:
Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради
Created with Sketch. 48 переглядів
0 правок
Переглянути правки
Проект нормативно-правового акту

Про бюджет Володимир-Волинської 

міської територіальної громади на 2024 рік

(код бюджету 0355600000)

 

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2024 рік:

 доходи бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади у сумі 416 080 339 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету 408 806 300 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  7 274 039 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади у сумі 416 080 339 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету  408 799 900 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  7 280 439 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади у сумі 6 400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади у сумі 6 400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади у розмірі 400 000 гривень, що становить 0,10 відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади у розмірі 20 024 241 гривень, що становить 4,90 відсотки видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами / підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

4. Затвердити на 2024 рік  розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення видатків розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

 5. Установити, що у загальному фонді бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік:

 1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є доходи та трансфертивизначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду.

 

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного міською радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

згідно з пунктом 12 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 202 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу України.

 

8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

-  оплату праці працівників бюджетних установ;

-  нарахування на заробітну плату;

-  придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-  забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

Установити, що норма цього пункту застосовується з урахуванням вимог пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

 

9. Відповідно до п.8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити начальнику управління бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету.

 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпеченості доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства з урахуванням вимог пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів проводити зміни до бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік в частині  міжбюджетних трансфертів, а також перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади;

2) видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади;

3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади;

4) об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади.

Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, повноваження головних розпорядників коштів бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, які є їх правонаступниками.

Управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради, органам Державної казначейської служби України, структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради після змін назв структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади у документах, що використовуються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади новоствореним структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради у 2024 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 

13. Управлінню бюджету та фінансів виконавчого комітету міської ради у разі змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік та врахувати зміни у  класифікації видатків і кредитування бюджету при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.

14. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2024 року.

 

15. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Організаційно – виконавчому відділу виконавчого комітету міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів.

РЕЗУЛЬТАТИ ОБГОВОРЕННЯ НПА
Created with Sketch.
Скоро

 

ЗВІТ

 

за результатами консультацій з громадськістю у формі обговорення нормативно-правого акта проєкту бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік

 

  1. Найменування органу місцевого самоврядування, який проводив Е-консультації

Управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради.

  1. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на Е-консультації Відповідно до вимог пункту 10 частини першої статті 7 Бюджетного кодексу України, Бюджетного регламенту Володимирської міської ради, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», та для можливості залучення громадськості до обговорення проєкту бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік.

Проєкт рішення міської ради «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік» підготовлено відповідно до положень діючої редакції Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», особливостей складання розрахунків до проєктів бюджетів на 2023 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 16 серпня 2023 року № 05110-08-6/22354. 

Проєкт рішення сформовано з урахуванням Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 669 зі змінами, структури кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 зі змінами. 

 

  1. Інформація про осіб, які взяли участь в Е-консультаціях

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника Е-консультацій

Посада, адреса місця проживання

-

-

 

  1. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу місцевого самоврядування за результатами Е-консультації, із зазначенням автора кожної пропозиції

 

Зміст пропозицій

Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), реквізити (для юридичної особи) автора пропозицій

-

-

 

  1. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень

 

Зміст пропозицій

Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), реквізити (для юридичної особи) автора пропозицій

Позиція органу місцевого самоврядування (враховано чи не враховано) з відповідним обґрунтуванням

-

-

-

 

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами проведення Е-консультацій

 

Пропозицій та зауважень не надходило.

 

Субицька Оксана Мирославівна
Начальник управління бюджету та фінансів виконавчого комітету Володимирської міської ради
Оцініть нормативно-правовий акт в цілому