платформа електронної демократії
Електронне Обговорення НПА
Проєкт Програми економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2020 рік
Created with Sketch.
12 листопада
Час вийшов
Автор:
Управління економічного та інвестиційного розвитку
Проект нормативно-правового акту

Програма економічного і соціального розвитку м.Слов’янська на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; «Про місцеве самоврядування в Україні», положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Програма спрямована на забезпечення сталого розвитку економіки у 2020 році, підвищення рівня життя і добробуту мешканців міста.

Програма враховує положення Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 № 498 та Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 січня 2017 № 90, ґрунтується на комплексі міських програм.

Програма розроблена на основі комплексного аналізу соціально-економічної розвитку м.Слов’янська. Відповідно до пріоритетів розвитку на 2020 рік, в Програмі визначені конкретні завдання, заходи та проєкти економічного і соціального розвитку міста, прогнозні розрахунки показників соціально-економічного розвитку міста, які відображають наміри органів виконавчої влади міської ради, а також підприємств та організацій міста щодо результатів їх діяльності у наступному році.

Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів та за рахунок позабюджетних коштів.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань. Зміни до Програми затверджуються міською радою.

Оцініть нормативно-правовий акт в цілому